O ubezpieczycielu

Wiener to towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest obecne w Polsce od 1990 roku. Od 2019 roku stanowi część liderującego rynkowi ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group.

W ofercie towarzystwa znajdują się polisy dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym małych i średnich firm oraz korporacji. Wiener zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi i transportowymi, majątkowymi, osobowymi i finansowymi. Jako pierwsza firma w Polsce stworzył specjalne programy ubezpieczeniowe obejmujące rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wśród wyróżnień, jakie otrzymał Wiener za swoją działalność, można wyróżnić m.in. nagrodę Turbiny Polskiej Gospodarki 2022 za pakiet ubezpieczeń dla organizatorów turystyki czy Laur Konsumenta 2022.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe Wiener

Adres korespondencyjny:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Centrum Indeksacji Dokumentów
ul. Równoległa 4a
02-235 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Najprostszą formą kontaktu z TU Wiener jest skorzystanie z formularza online.
Ubezpieczyciel umożliwia również kontakt za pomocą aplikacji Messenger.

Zgłoszenie szkody w Wiener

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie

Centrum Alarmowe Assistance +48 22 501 33 33

Rodzaje assistance w TU Wiener

grafika
Assistance turystyczne

Ubezpieczenie assistance podróżne w TU Wiener wchodzi w skład każdej polisy zawartej w ramach Pakietu PODRÓŻ. Ubezpieczony turysta może dzięki niemu liczyć na pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z usługami assistance oraz odszkodowanie w ramach NNW, a w droższych wariantach także na ubezpieczenie bagażu oraz OC w życiu prywatnym. Zakres ochrony zależy od wybranej sumy ubezpieczenia.

Ochroną assistance podróżnego Wiener objęte są m.in.:

 • całodobowy dostęp do Centrum Alarmowego,
 • pomoc medyczna,
 • pomoc tłumacza,
 • pomoc prawna,
 • koszty wcześniejszego powrotu do kraju,
 • koszty opieki nad dziećmi.
Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

Assistance to jedno z dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które można dokupić w ramach rozszerzenia obowiązkowej ochrony odpowiedzialności cywilnej kierowcy. Wiener oferuje Auto Assistance Podstawowy przy zakupie OC lub AC w tej firmie, możliwy jest także zakup assistance krótkoterminowego. Ponadto ochronę można rozszerzyć o:

 • Auto Assistance Plus (w wersji STANDARD i LUX),
 • Auto Assistance Pojazd Zastępczy,
 • Auto Assistance Opony.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia Wiener zapewnia w ramach assistance:

 • pomoc informacyjną,
 • pomoc techniczną,
 • pomoc w podróży,
 • pomoc dla zwierząt,
 • pomoc medyczną,
 • pomoc finansową i prawną,
 • pomoc przy uszkodzeniu opony.
Więcej

Assistance podróżne Wiener – zakres ochrony

grafika
Koszty leczenia za granicą z usługami assistance
 • Transport osób towarzyszących ubezpieczonemu do kraju w razie jego śmierci.
 • Pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do Polski (do 1000 euro).
 • Pokrycie kosztów opieki oraz transportu niepełnoletnich dzieci/niesamodzielnych dorosłych, gdy ubezpieczony trafi do szpitala (do 1000 euro).
 • Pokrycie kosztów transportu do kraju zwierząt towarzyszących ubezpieczonemu (do 400 euro).
 • Pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w razie opóźnienia lotu o co najmniej 4 godziny (do 150 euro).
 • Pokrycie kosztów rekonwalescencji po zakończeniu hospitalizacji,
 • Pokrycie kosztów kontynuacji podróży zagranicznej po leczeniu/hospitalizacji ubezpieczonego.
 • Pokrycie kosztów karnetu narciarskiego/nauki w szkółkach sportowych w razie niedyspozycji ubezpieczonego (do 250 euro).
 • Pokrycie kosztów dosłania przedmiotów osobistych (do 500 euro).
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w razie ogłoszenia upadłości biura podróży (do 200 euro/dzień, max. 5 dni).
 • Pokrycie kosztów zakupu biletów powrotnych w razie odmowy wjazdu do kraju docelowego (do 2000 zł).
 • Kierowca zastępczy do Polski (do 1000 euro).
 • Zastępstwo w podróży służbowej (do 1000 euro).
 • Pomoc informacyjna w razie zgubienia/kradzieży dokumentów podróżnych.
 • Przekazanie informacji w razie nieprzewidzianego zdarzenia osobie bliskiej, pracodawcy lub innej wskazanej osobie/instytucji.
 • Pomoc tłumacza (do 500 euro).
 • Pomoc prawna (do 5000 euro).
 • Konsultacja telefoniczna z lekarzem.
 • Dostęp do infolinii podróżnej i sportowej.
 • Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego.

Warianty assistance komunikacyjnego w TU Wiener – zakres ochrony

grafika
Auto Assistance Podstawowy
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia w razie wypadku (do 400 zł na zdarzenie).
 • Holowanie pojazdu po wypadku do najbliższego warsztatu, miejsca zamieszkania lub warsztatu wskazanego przez ubezpieczonego, o ile odległość do niego nie przekracza odległości do miejsca zamieszkania (do 150 km w Polsce, do 75 km za granicą).
 • Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej.
 • Parking (nie dłużej niż do następnego dnia roboczego, max. 3 doby).
 • Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku (2 doby).
 • Przewóz zwierzęcia z miejsca wypadku do innego opiekuna/lecznicy lub kliniki weterynaryjnej.
 • Pokrycie kosztów leczenia (do 1000 zł), opieki (do 7 dni) lub utylizacji zwłok zwierzęcia.
 • Informacja o najbliższych warsztatach, pomocy drogowej, pensjonatach/hotelach.
 • Przekazanie wiadomości osobie wskazanej przez ubezpieczonego.
grafika
Auto Assistance Plus – wersja STANDARD
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia po wypadku lub awarii (do 400 zł w Polsce, 100 euro za granicą).
 • Holowanie pojazdu po wypadku lub awarii (do 200 km w Polsce, do 100 km za granicą).
 • Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu (3 doby).
 • Dostarczenie paliwa.
 • Dostarczenie części zamiennych za granicą.
 • Parking (max. 3 doby).
 • Odbiór naprawionego pojazdu.
 • Pokrycie kosztów naprawy opony.
 • Złomowanie pojazdu.
 • Kontynuacja podróży lub powrót ubezpieczonego do miejsca zdarzenia.
 • Zakwaterowanie (do 250 zł/doba w Polsce, do 150 euro/doba za granicą).
 • Przewóz, leczenie, opieka nad zwierzęciem (do 1000 zł, max. 7 dni).
 • Transport medyczny do i ze szpitala (do 500 zł).
 • Powrót pasażera.
 • Pomoc psychologa (do 5 wizyt).
 • Natychmiastowa wizyta/opieka medyczna (do 250 zł/doba).
 • Organizacja wizyty pielęgniarskiej.
 • Pomoc prawnika za granicą (do 2000 euro).
 • Hospitalizacja za granicą (do 5000 euro).
 • Transport zwłok.
 • Pomoc informacyjna.
grafika
Auto Assistance Plus – wersja LUX

Świadczenia dostępne w wersji STANDARD poszerzone o:

 • Holowanie pojazdu bez limitu kilometrów w Polsce, do 1100 km z miejsca zdarzenia za granicą do Polski, do 500 km z miejsca zdarzenia za granicą do innego miejsca za granicą.
 • Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu (7 dób).
 • Pomoc techniczną w przypadku zatankowania błędnego rodzaju paliwa (1 raz na okres ubezpieczenia).
grafika
Auto Assistance Pojazd Zastępczy
 • Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku lub kradzieży pojazdu w Polsce (w wariancie PZ3 – do 3 dni, PZ7 – do 7 dni, PZ14 – do 14 dni, PZ21 – do 21 dni).
grafika
Auto Assistance Opony
 • Wymiana koła na miejscu zdarzenia.
 • Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia, jeżeli wymiana koła na miejscu zdarzenia nie będzie możliwa.
 • Naprawa uszkodzonego ogumienia.
 • Informacja o zakładach wulkanizacyjnych, sklepach z oponami i punktach przechowywania opon na terenie Polski.

Q&A

Wybierz pytanie
W jakim czasie Wiener udziela pomocy z assistance?
Czy Wiener zapewnia ochronę w związku z COVID-19?
Czy Wiener stosuje franszyzę kilometrową w assistance komunikacyjnym?
Czy w TU Wiener można kupić assistance krótkoterminowe?
Ile wynosi suma ubezpieczenia assistance podróżnego w TU Wiener?
Dlaczego warto kupić assistance w Towarzystwie Ubezpieczeń Wiener?
grafika

Następuje to zaraz po zgłoszeniu zdarzenia w Centrum Alarmowym Assistance, które jest dostępne telefonicznie przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Ubezpieczony ma obowiązek postępować zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami, aby ubezpieczyciel mógł zweryfikować swoją odpowiedzialność i udzielić pomocy.