O ubezpieczycielu

Wiener to towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest obecne w Polsce od 1990 roku. Od 2019 roku stanowi część liderującego rynkowi ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group.

W ofercie towarzystwa znajdują się polisy dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym małych i średnich firm oraz korporacji. Wiener zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi i transportowymi, majątkowymi, osobowymi i finansowymi. Jako pierwsza firma w Polsce stworzył specjalne programy ubezpieczeniowe obejmujące rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wśród wyróżnień, jakie otrzymał Wiener za swoją działalność, można wyróżnić m.in. nagrodę Turbiny Polskiej Gospodarki 2022 za pakiet ubezpieczeń dla organizatorów turystyki czy Laur Konsumenta 2022.

więcej

Dane kontaktowe Wiener

Adres korespondencyjny:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Centrum Indeksacji Dokumentów
ul. Równoległa 4a
02-235 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Najprostszą formą kontaktu z TU Wiener jest skorzystanie z formularza online.
Ubezpieczyciel umożliwia również kontakt za pomocą aplikacji Messenger.

Zgłoszenie szkody w Wiener

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie

Centrum Alarmowe Assistance +48 22 501 33 33

Rodzaje assistance w TU Wiener

Assistance turystyczne

Ubezpieczenie assistance podróżne w TU Wiener wchodzi w skład każdej polisy zawartej w ramach Pakietu PODRÓŻ. Ubezpieczony turysta może dzięki niemu liczyć na pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z usługami assistance oraz odszkodowanie w ramach NNW, a w droższych wariantach także na ubezpieczenie bagażu oraz OC w życiu prywatnym. Zakres ochrony zależy od wybranej sumy ubezpieczenia.

Ochroną assistance podróżnego Wiener objęte są m.in.:

 • całodobowy dostęp do Centrum Alarmowego,
 • pomoc medyczna,
 • pomoc tłumacza,
 • pomoc prawna,
 • koszty wcześniejszego powrotu do kraju,
 • koszty opieki nad dziećmi.
więcej
Assistance komunikacyjne

Assistance to jedno z dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które można dokupić w ramach rozszerzenia obowiązkowej ochrony odpowiedzialności cywilnej kierowcy. Wiener oferuje Auto Assistance Podstawowy przy zakupie OC lub AC w tej firmie, możliwy jest także zakup assistance krótkoterminowego. Ponadto ochronę można rozszerzyć o:

 • Auto Assistance Plus (w wersji STANDARD i LUX),
 • Auto Assistance Pojazd Zastępczy,
 • Auto Assistance Opony.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia Wiener zapewnia w ramach assistance:

 • pomoc informacyjną,
 • pomoc techniczną,
 • pomoc w podróży,
 • pomoc dla zwierząt,
 • pomoc medyczną,
 • pomoc finansową i prawną,
 • pomoc przy uszkodzeniu opony.
więcej

Assistance podróżne Wiener – zakres ochrony

Koszty leczenia za granicą z usługami assistance

Warianty assistance komunikacyjnego w TU Wiener – zakres ochrony

Auto Assistance Podstawowy
Auto Assistance Plus – wersja STANDARD
Auto Assistance Plus – wersja LUX
Auto Assistance Pojazd Zastępczy
Auto Assistance Opony