O ubezpieczycielu

Signal Iduna to mająca ponad stuletnią tradycję grupa działająca na niemieckim rynku finansowo-usługowym. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, opierając się na kompleksowej ofercie ubezpieczeniowej oraz świadczeniu usług bankowych i dodatkowych.

Obecnie pod skrzydłami grupy znajduje się 16 towarzystw ubezpieczeniowych i 4 spółki
finansowe w Niemczech. Signal Iduna działa również na rynkach polskim, rumuńskim, węgierskim i szwajcarskim

W Polsce jest reprezentowana przez dwie spółki: Signal Iduna Polska TU S.A i Signal Iduna Życie Polska TU S.A, które istnieją od ponad 20 lat.

Swoim polskim klientom Signal Iduna oferuje kompleksowe pakiety ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Jako pierwsza firma wprowadziła na rynek polski ubezpieczenia zdrowotne z leczeniem szpitalnym. Ponadto działalność grupy obejmuje także ubezpieczenia turystyczne – w ciągu ostatnich 5 lat, aż 10 mln turystów z Polski wyjechało w zagraniczną podróż z polisą od Signal Iduna.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe Signal Iduna

Adres korespondencyjny:
Signal Iduna
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Signal Iduna umożliwia swoim klientom kontakt przez internet za pomocą Strefy Klienta. Zgłoszenie szkody jest możliwe online lub pod adresem mailowym: [email protected].

Zgłoszenie szkody w Signal Iduna

Szkody w ramach assistance w Signal Iduna najlepiej zgłaszać po telefonicznym kontakcie z Centralą Alarmową.

Rodzaje assistance w Signal Iduna

grafika
Assistance turystyczne

Signal Iduna oferuje szeroki zakres usług assistance dla osób potrzebujących pomocy podczas podróży w celach turystycznych, biznesowych lub edukacyjnych. Usługi te są związane z pomocą ubezpieczonemu w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym (nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem), a także innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami podczas podróży zagranicznej.

Świadczenia assistance są dostępne w każdym wariancie ochrony ubezpieczeniowej, różniąc się sumą ubezpieczenia i wybranym zakresem ochrony. Assistance w Signal Iduna występuje w dwóch opcjach różniących się zakresem oferowanej ochrony:

 • Assistance Standard,
 • Assistance Super.

Ochrona assistance w Signal Iduna obejmuje m.in.:

 • transport powrotny do kraju,
 • pomoc w razie utraty dokumentów,
 • pomoc prawną,
 • usługi tłumacza,
 • usługi informacyjne,
 • usługi po powrocie do Polski.
Więcej

Warianty ubezpieczenia assistance podróżnego w Signal Iduna – zakres ochrony

grafika
Zakres Standard Assistance
 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju zamieszkania ubezpieczonego najtańszym dostępnym środkiem transportu.
 • Transport ubezpieczonego w celu kontynuacji podróży po hospitalizacji za granicą (do 500 euro).
 • Pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w celu rekonwalescencji (150 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Przekazanie wiadomości rodzinie/pracodawcy ubezpieczonego w razie nieprzewidzianego zdarzenia.
 • Pomoc w przypadku utraty dokumentów podróżnych.
 • Zwrot gotówki wypłaconej z bankomatu wskutek rozboju poza krajem zamieszkania (do 125 euro).
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w razie odwołania lub opóźnienia wcześniej zaplanowanego środka transportu (max. 7 dni).
 • Wynajęcie kierowcy zastępczego (do 500 euro).
 • Zwrot wydatków poniesionych przez ubezpieczonego w razie opóźnienia lotu (do 250 euro).
 • Organizacja przekazania gotówki, jeżeli w razie nieprzewidzianych okoliczności ubezpieczony pozostanie bez środków pieniężnych.
 • Kontynuacja leczenia w Polsce, w tym m.in. pierwsza konsultacja lekarska, zdjęcie gipsu, zmiana opatrunku, transport do placówki medycznej, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (do 50 euro), dzienne świadczenie szpitalne (100 zł/dzień, max. 10 dni).
 • Transport osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia ubezpieczonego do kraju (w Polsce – do wysokości sumy ubezpieczenia KL, za granicą – do 5000 euro), jej wyżywienie i zakwaterowanie (150 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Wizyta osoby towarzyszącej (transport – do wysokości sumy ubezpieczenia KL, wyżywienie i zakwaterowanie – 150 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Transport zwłok, zakup trumny lub urny oraz kremacja za granicą.
 • Rozmowa telefoniczna z lekarzem.
 • Tłumacz telefoniczny.
 • Telefoniczna pomoc prawna.
 • Całodobowy dyżur Centrali Alarmowej.
grafika
Zakres Super Assistance

Zapewnia świadczenia gwarantowane w ramach zakresu Standard rozszerzone dodatkowo o:

 • Pokrycie kosztów przerwania podróży.
 • Pokrycie kosztów zastępstwa w podróży służbowej.
 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych (za wyjątkiem dokumentów).
 • Zwrot kosztów biletu w przypadku upadłości linii lotniczej (do 200 euro, usługa dostępna w wariantach ubezpieczenia KL i assistance z sumą w wysokości 60 000 euro i wyższą).
 • Koszty przedłużonego pobytu za granicą wskutek ataku terrorystycznego, wybuchu wulkanu, strajku, zamieszek, huraganu, powodzi lub trzęsienia ziemi (do 3. do 7. dnia pobytu, 100 euro/dzień, max. 500 euro).
 • Koszty poniesione w wyniku opóźnienia bagażu.
 • Pomoc psychologa (1 wizyta w ciągu 30 dni po powrocie do kraju, do 50 euro).
 • Koszty leczenia choroby tropikalnej (do 50 euro).
 • Wizytę pielęgniarki, pomoc domową, korepetycje i animację dla dziecka po zakończeniu min. 7-dniowej hospitalizacji w Polsce (do 50 euro na usługę).
 • Opiekę nad osobami bliskimi towarzyszącymi ubezpieczonemu w przypadku jego hospitalizacji lub śmierci (transport – do wysokości sumy ubezpieczenia KL, wyżywienie i zakwaterowanie – 100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Zwrot kosztów zakupu karnetu na wyciąg narciarski (do 300 euro) lub rezerwacji pola golfowego (do 125 euro).
 • Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego (20 euro/dzień, max. 10 dni).
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w razie zejścia lawiny (do 150 euro).
 • Świadczenie w przypadku zamknięcia tras narciarskich lub kąpielisk (20 euro/dzień, max. 5 dni).

Q&A

Wybierz pytanie
Kiedy trzeba zgłosić szkodę z assistance w Signal Iduna?
Czy Signal Iduna zapewnia ochronę związaną z pandemią COVID-19?
Czy mogę wykupić ubezpieczenie podróżne w Signal Iduna, przebywając za granicą?
Jakiego rodzaju ochronę poza assistance zapewnia ubezpieczenie podróżne Signal Iduna?
Ile wynosi suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże Signal Iduna?
Dlaczego warto kupić assistance podróżne w Signal Iduna?
grafika

Niezwłocznie po jej wystąpieniu. Świadczenia z assistance w Signal Iduna są realizowane w czasie rzeczywistym zaraz po przyjęciu zgłoszenia przez Centralę Alarmową, która jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.