O ubezpieczycielu

PZU, czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń, jest jednym z najbardziej znanych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. W swojej ofercie posiada ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie,
a także ubezpieczenia emerytalne, inwestycyjne, majątkowe, komunikacyjne i turystyczne.

W 2020 roku Polski Zakład Ubezpieczeń mógł pochwalić się 16 mln klientów
ubezpieczeniowych, co świadczy o dużym zaufaniu, jakim darzą ubezpieczyciela Polacy.

Grupa Kapitałowa PZU jest jedną z pierwszych i największych instytucji finansowych działających w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Korzenie tego najstarszego w Polsce towarzystwa sięgają początków XIX wieku, kiedy to w 1803 roku firma pojawiła się na polskim rynku.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe PZU

Adres korespondencyjny:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
al. Postępu 18a
02-676 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
PZU umożliwia również zamówienie rozmowy
z agentem poprzez wypełnienie formularza,
kontakt SMS-owy oraz za pośrednictwem czatu.

Zgłoszenie szkody w PZU

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie.

dla osób przebywających w Polsce 801 102 102 lub 22 566 55 55
dla osób przebywających za granicą +48 22 566 55 44

Rodzaje assistance w PZU

grafika
Assistance turystyczne

Assistance, obok ubezpieczenia kosztów leczenia, jest jednym z bazowych rodzajów ochrony w polisie turystycznej. W ubezpieczeniu podróżnym od PZU znajduje się assistance w podstawowym zakresie. Zapewnia usługi związane z transportem medycznym ubezpieczonego, organizacją akcji poszukiwawczej i ratunkowej, a także organizacją noclegu i wyżywienia w razie trafienia na kwarantannę oraz zagwarantowaniem transportu w późniejszym czasie. Ubezpieczyciel daje także dostęp do infolinii.

Zakres ochrony assistance turystycznego w PZU można rozbudować. Klienci tego towarzystwa mają do dyspozycji:

 • Assistance – Pakiet Rozszerzony,
 • Assistance – Pakiet Rodzina,
 • Assistance – Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna,
 • Assistance – Pakiet Biznes,
 • Assistance – Pakiet Sport,
 • Assistance – Pakiet Rowerzysta.
Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

W ubezpieczeniu samochodu assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a jednocześnie stanowi częsty dodatek do obowiązkowej polisy OC. Niejednokrotnie ubezpieczyciele dodają kierowcom assistance mini, aby zapewnić im chociażby podstawową ochronę w zakresie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia czy holowanie do warsztatu. Assistance w szerszej wersji można dokupić do pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych za niewielkie pieniądze, rozszerzając ochronę o dodatkowe usługi.

Assistance w szerszej wersji można dokupić do pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych za niewielkie pieniądze, rozszerzając ochronę o dodatkowe usługi.
PZU oferuje kierowcom cztery warianty ubezpieczenia assistance: Komfort, Komfort Truck, które działają w Polsce, a także Super i Super Truck, które zapewniają ochronę również za granicą.

W zależności od wybranego wariantu PZU zapewni następujące usługi:

 • usprawnienie pojazdu,
 • holowanie pojazdu,
 • samochód zastępczy,
 • kierowcę zastępczego,
 • organizacje noclegu,
 • transport osób,
 • dowóz paliwa,
 • pomoc w wymianie opony,
 • pomoc tłumacza,
 • inne.
Więcej

Przykładowe warianty assistance podróżnego w PZU – zakres ochrony

grafika
Assistance – Pakiet Podstawowy
 • Pokrycie kosztów kwarantanny lub izolacji (do 7 000 zł).
 • Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania.
 • Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku.
 • Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej i ratunkowej.
 • Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej i ratunkowej ze względu na złe warunki pogodowe lub awarię sprzętu.
 • Pomoc tłumacza w trakcie korzystania z opieki medycznej.
 • Pomoc w obowiązkach domowych ubezpieczonego w Polsce po powrocie z podróży (do 500 zł).
 • Opieka nad zwierzętami w Polsce (do 300 zł).
 • Usługi informacyjne w Polsce (infolinia medyczna, przekazanie wiadomości, udzielenie
  informacji przed i w trakcie podróży).
grafika
Assistance – Pakiet Rozszerzony

Świadczenia zapewnione w ramach PZU Wojażer rozszerzone o:

 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych.
 • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji (do 10 dób, maksymalnie 400 zł za dobę).
 • Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu.
 • Wizytę osoby bliskiej (do 10 dób, maksymalnie 400 zł za dobę).
 • Zmiennika kierowcy.
 • Pomoc informacyjną i finansową po utracie dokumentów w wyniku kradzieży (do 500 zł).
 • Pomoc w przekazaniu kaucji.
 • Pomoc tłumacza w razie problemów z wymiarem sprawiedliwości (do 5 000 zł).
 • Pomoc prawnika (do 10 000 zł).
 • Kontynuację podróży.
 • Zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży (do 300 zł).
grafika
Assistance – Pakiet Biznes

Świadczenia zapewnione w ramach PZU Wojażer rozszerzone o:

 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych lub służbowych.
 • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji (do 10 dób, maksymalnie 400 zł za dobę).
 • Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu lub do miejsca zatrudnienia.
 • Wizytę osoby bliskiej (do 10 dób, maksymalnie 400 zł za dobę).
 • Zmiennika kierowcy.
 • Pomoc informacyjną i finansową po utracie dokumentów w wyniku kradzieży (do 500 zł).
 • Zastępstwo w podróży służbowej.
 • Pomoc w przekazaniu kaucji – za granicą.
 • Pomoc tłumacza w razie problemów z wymiarem sprawiedliwości – za granicą (do 5 000 zł).
 • Pomoc prawnika – za granicą (do 10 000 zł).
 • Kontynuację podróży służbowej – za granicą.
 • Zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży – za granicą (do 300 zł).
grafika
Assistance – Pakiet Sport

Świadczenia zapewnione w ramach PZU Wojażer rozszerzone o:

 • Organizację i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych.
 • Usługi informacyjne turystyczno-sportowo-rekreacyjne.
 • Zwrot kosztów zakwaterowania w razie zejścia lawiny (do 2 000 zł).
 • Świadczenie w razie zamknięcia tras zjazdowych (do 10 dni, maksymalnie 100 zł za dzień).
 • Naprawę zniszczonego sprzętu sportowego lub wynajem sprzętu (do 500 zł).
 • Zwrot kosztów niewykorzystanego Ski-Pass (do 500 zł).

Przykładowe warianty assistance komunikacyjnego w PZU – zakres ochrony

grafika
Assistance Komfort
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia po kolizji, wypadku lub awarii.
 • Holowanie pojazdu (do 150 km).
 • Parking (do 3 dni).
 • Złomowanie po wypadku, awarii lub odnalezieniu skradzionego pojazdu.
 • Pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży (do 3 dni).
 • Zakwaterowanie w hotelu po wypadku, awarii lub kradzieży (do 3 dób).
 • Transport do warsztatu po wypadku lub awarii.
 • Transport do miejsca zamieszkania lub celu podróży po wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, nagłym zachorowaniu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego kierowcy.
 • Przejazd po odbiór pojazdu po wypadku, awarii lub kradzieży.
 • Zmiennik kierowcy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego kierowcy.
 • Odwiedziny w szpitalu po uszkodzeniu ciała w wypadku lub po nagłym zachorowaniu (przejazd 1 osoby i nocleg do 3 dób).
 • Transport zwłok.
 • Usługi informacyjne.
 • Usługi dla innego pojazdu po kolizji.
grafika
Assistance Super
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia po wypadku, awarii lub zatankowaniu niewłaściwego paliwa.
 • Holowanie pojazdu po wypadku, awarii lub zatankowaniu niewłaściwego paliwa (do 150 km).
 • Parking (do 3 dni).
 • Złomowanie po wypadku, awarii lub odnalezieniu skradzionego pojazdu.
 • Pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży (do 10 dni), po awarii (do 5 dni).
 • Zakwaterowanie w hotelu po wypadku, awarii, awarii ogumienia lub kradzieży (do 3 dób).
 • Transport do warsztatu po wypadku, awarii, awarii ogumienia, przepaleniu żarówki, rozładowaniu akumulatora, zatrzaśnięciu kluczyków.
 • Transport do miejsca zamieszkania lub celu podróży po wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, nagłym zachorowaniu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego kierowcy.
 • Przejazd po odbiór pojazdu po wypadku, awarii lub kradzieży.
 • Zmiennik kierowcy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego kierowcy.
 • Odwiedziny w szpitalu po uszkodzeniu ciała w wypadku lub po nagłym zachorowaniu (przejazd 1 osoby i nocleg do 3 dób).
 • Transport zwłok.
 • Dowóz paliwa (do 150 km).
 • Otwarcie pojazdu.
 • Wymiana koła w razie awarii ogumienia (do 150 km).
 • Uruchomienie silnika w razie rozładowania akumulatora.
 • Wymiana żarówki.
 • Odholowanie przyczepy lub naczepy (do 150 km).
 • Przewóz do szpitala.
 • Opieka nad dziećmi (do 3 dni).
 • Transport zwierzęcia.
 • Tłumaczenie telefoniczne.
 • Przesyłka części.
 • Konsultacja z lekarzem – po wypadku.
 • Sprawdzenie stanu technicznego używanego pojazdu.
 • Usługi informacyjne.
 • Usługi dla innego pojazdu po kolizji.
grafika
Assistance Komfort Truck
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia po wypadku (do 1 700 zł).
 • Holowanie pojazdu (do 150 km, maksymalnie 4 300 zł).
 • Parking (do 3 dni).
 • Zakwaterowanie w hotelu po wypadku lub kradzieży (do 3 dób).
 • Transport do warsztatu po wypadku.
 • Przejazd po odbiór pojazdu po wypadku.
 • Usługi informacyjne.
 • Konsultacja z lekarzem – po wypadku.
 • Usługi dla innego pojazdu po kolizji.
grafika
Assistance Super Truck
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia po wypadku, awarii lub zatankowaniu niewłaściwego paliwa (do 3 500 zł).
 • Holowanie pojazdu po wypadku, awarii lub zatankowaniu niewłaściwego paliwa (do 150 km, maksymalnie 13 000 zł).
 • Parking (do 3 dni).
 • Złomowanie po wypadku, awarii lub odnalezieniu skradzionego pojazdu (do 2 100 zł).
 • Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku, awarii lub kradzieży.
 • Zakwaterowanie w hotelu po wypadku, awarii, awarii ogumienia lub kradzieży (do 3 dób).
 • Transport do warsztatu po wypadku, awarii, awarii ogumienia, zatankowaniu niewłaściwego paliwa.
 • Transport do miejsca zamieszkania lub celu podróży po wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, nagłym zachorowaniu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego kierowcy.
 • Przejazd po odbiór pojazdu po wypadku, awarii lub kradzieży.
 • Zmiennik kierowcy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego kierowcy.
 • Odwiedziny w szpitalu po uszkodzeniu ciała w wypadku lub po nagłym zachorowaniu (przejazd 1 osoby i nocleg do 3 dób).
 • Transport zwłok.
 • Dowóz paliwa (raz w okresie ubezpieczenia).
 • Otwarcie pojazdu.
 • Wymiana koła w razie awarii ogumienia (do 150 km, maksymalnie 13 000 zł).
 • Uruchomienie silnika w razie rozładowania akumulatora.
 • Odholowanie przyczepy lub naczepy (do 150 km).
 • Przewóz do szpitala.
 • Tłumaczenie telefoniczne.
 • Przesyłka części.
 • Konsultacja z lekarzem – po wypadku.
 • Odblokowanie pojazdu (do 4 500 zł).
 • Dozór ładunku po wypadku lub awarii (do 3 dób, maksymalnie 650 zł).
 • Przeładunek towaru po wypadku lub awarii.
 • Usługi informacyjne.
 • Usługi dla innego pojazdu po kolizji.

Q&A

Wybierz pytanie
W jakim czasie ubezpieczyciel udziela pomocy z assistance?
Czy PZU zapewnia ochronę związaną z pandemią COVID-19?
Czy PZU stosuje franszyzę kilometrową w assistance?
Czy w PZU obowiązują limity holowania?
Jakie inne rodzaje ochrony można nabyć w PZU?
Dlaczego warto kupić assistance w PZU?
grafika

Assistance jest specyficznym rodzajem ochrony. Polega często nie tyle na wypłacie odszkodowania, co na organizacji i opłaceniu pewnych usług bezpośrednio przez ubezpieczyciela, np. zapewnienie i pokrycie kosztów noclegu na czas naprawy pojazdu, zatrudnienie i opłacenie usług zamiennego kierowcy, zatrudnienie i opłacenie prawnika lub tłumacza. Taka pomoc udzielana jest w czasie rzeczywistym.