O ubezpieczycielu

Od lat funkcjonująca na polskim rynku ubezpieczeniowym marka Compensa jest częścią Vienna Insurance Group, czyli czołowego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Compensa oferuje swoje usługi w zakresie m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, zdrowotnych, mieszkaniowych i podróżnych.

Compensa stara się nadać swojej marce wyrazisty charakter kojarzony z partnerstwem i wsparciem. Stąd podjęcie takich inicjatyw, jak oparta o 5 filarów Strategia Zrównoważonego Rozwoju i kampania społeczna Bezpieczna Autostrada, czy wspieranie innowacji i start-upów. Compensa stawia również na nowoczesny kontakt z klientem, czego dowodem jest wprowadzenie możliwości cyfrowej likwidacji szkody czy wspieranie mobilnej ścieżki sprzedaży ubezpieczeń.

Potwierdzeniem sukcesów w strategii prowadzonej przez Compensę, jest szereg przyznanych marce wyróżnień. Wśród nich można wymienić m.in. Orły Innowacji za projekt platformy Nasza Compensa i cyfrową likwidację szkód, a także wysokie miejsca w plebiscycie “Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” Gazety Bankowej i w rankingu TOP 200 Najlepszych Polskich Marek 2022 wg Forbesa.

więcej

Dane kontaktowe Compensa

Adres korespondencyjny:
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Kontakt z Compensą jest możliwy poprzez zamówienie rozmowy
telefonicznej na stronie ubezpieczyciela. Do dyspozycji swoich
klientów Compensa oddaje z kolei serwis Moja Compensa.

Zgłoszenie szkody w Compensie

Szkody w ramach assistance w towarzystwie Compensa można zgłaszać:

assistance komunikacyjny - telefonicznie pod numerem +48 22 639 20 11
assistance podróżny - telefonicznie pod numerem +48 22 295 82 01
assistance podróżny formularz online

Rodzaje assistance w Compensie

Assistance turystyczne

Compensa zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę podczas podróży w ramach ubezpieczenia turystycznego Voyage. W jego podstawowym zakresie znajdują się ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu oraz assistance podróżne.

Zakres usług świadczonych w ramach assistance nie różni się w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia podróżnego. Możliwy jest natomiast wybór sumy ubezpieczenia, która może wynosić od 25 000 zł do nawet 200 000 euro. Na jakie usługi assistance podróżnego może liczyć ubezpieczony w Compensie? Są to m.in.:

  • transport poszkodowanego,
  • transport osoby bliskiej,
  • kontynuacja podróży,
  • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej,
  • pomoc tłumacza,
  • pomoc informacyjna.
więcej
Assistance komunikacyjne

Ochrona assistance to element polisy dla właściciela pojazdu, w ramach którego ubezpieczyciel gwarantuje mu zorganizowanie natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w razie pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z użytkowaniem i posiadaniem pojazdu. Umowa ubezpieczenia assistance w Compensie może być zawarta wraz z OC lub AC.

Co daje kierowcy posiadanie assistance komunikacyjnego w Compensie? Przede wszystkim gwarancję otrzymania świadczenia w ramach sieci VIG Assistance, która współpracuje z 350 firmami holowniczymi i posiada ponad 1500 pojazdów pomocy drogowej. Dzięki temu ubezpieczony może liczyć na szybką i profesjonalną pomoc w każdym przypadku – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Usługi assistance w Compensie są dostępne w dwóch wariantach:

  • Wariant Baza,
  • Wariant Rozszerzony.

Liczba i rodzaj usług zależy od wybranej opcji ubezpieczenia. Kolizja, wypadek, awaria, kradzież – to tylko niektóre ze zdarzeń, w przypadku których Compensa gwarantuje pomoc ubezpieczonemu. Ubezpieczenie działa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

więcej

Assistance w ubezpieczeniu turystycznym

Compensa Voyage – zakres ochrony

Assistance komunikacyjny w Compensie – zakres ochrony

Assistance – wariant Baza
Assistance – wariant Rozszerzony