O ubezpieczycielu

Od lat funkcjonująca na polskim rynku ubezpieczeniowym marka Compensa jest częścią Vienna Insurance Group, czyli czołowego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Compensa oferuje swoje usługi w zakresie m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, zdrowotnych, mieszkaniowych i podróżnych.

Compensa stara się nadać swojej marce wyrazisty charakter kojarzony z partnerstwem i wsparciem. Stąd podjęcie takich inicjatyw, jak oparta o 5 filarów Strategia Zrównoważonego Rozwoju i kampania społeczna Bezpieczna Autostrada, czy wspieranie innowacji i start-upów. Compensa stawia również na nowoczesny kontakt z klientem, czego dowodem jest wprowadzenie możliwości cyfrowej likwidacji szkody czy wspieranie mobilnej ścieżki sprzedaży ubezpieczeń.

Potwierdzeniem sukcesów w strategii prowadzonej przez Compensę, jest szereg przyznanych marce wyróżnień. Wśród nich można wymienić m.in. Orły Innowacji za projekt platformy Nasza Compensa i cyfrową likwidację szkód, a także wysokie miejsca w plebiscycie “Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” Gazety Bankowej i w rankingu TOP 200 Najlepszych Polskich Marek 2022 wg Forbesa.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe Compensa

Adres korespondencyjny:
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Kontakt z Compensą jest możliwy poprzez zamówienie rozmowy
telefonicznej na stronie ubezpieczyciela. Do dyspozycji swoich
klientów Compensa oddaje z kolei serwis Moja Compensa.

Zgłoszenie szkody w Compensie

Szkody w ramach assistance w towarzystwie Compensa można zgłaszać:

assistance komunikacyjny - telefonicznie pod numerem +48 22 639 20 11
assistance podróżny - telefonicznie pod numerem +48 22 295 82 01
assistance podróżny formularz online

Rodzaje assistance w Compensie

grafika
Assistance turystyczne

Compensa zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę podczas podróży w ramach ubezpieczenia turystycznego Voyage. W jego podstawowym zakresie znajdują się ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu oraz assistance podróżne.

Zakres usług świadczonych w ramach assistance nie różni się w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia podróżnego. Możliwy jest natomiast wybór sumy ubezpieczenia, która może wynosić od 25 000 zł do nawet 200 000 euro. Na jakie usługi assistance podróżnego może liczyć ubezpieczony w Compensie? Są to m.in.:

 • transport poszkodowanego,
 • transport osoby bliskiej,
 • kontynuacja podróży,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej,
 • pomoc tłumacza,
 • pomoc informacyjna.
Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

Ochrona assistance to element polisy dla właściciela pojazdu, w ramach którego ubezpieczyciel gwarantuje mu zorganizowanie natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w razie pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z użytkowaniem i posiadaniem pojazdu. Umowa ubezpieczenia assistance w Compensie może być zawarta wraz z OC lub AC.

Co daje kierowcy posiadanie assistance komunikacyjnego w Compensie? Przede wszystkim gwarancję otrzymania świadczenia w ramach sieci VIG Assistance, która współpracuje z 350 firmami holowniczymi i posiada ponad 1500 pojazdów pomocy drogowej. Dzięki temu ubezpieczony może liczyć na szybką i profesjonalną pomoc w każdym przypadku – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Usługi assistance w Compensie są dostępne w dwóch wariantach:

 • Wariant Baza,
 • Wariant Rozszerzony.

Liczba i rodzaj usług zależy od wybranej opcji ubezpieczenia. Kolizja, wypadek, awaria, kradzież – to tylko niektóre ze zdarzeń, w przypadku których Compensa gwarantuje pomoc ubezpieczonemu. Ubezpieczenie działa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Więcej

Assistance w ubezpieczeniu turystycznym

grafika
Compensa Voyage – zakres ochrony
 • Transport ubezpieczonego w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Kontynuacja zaplanowanej podróży.
 • Transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego w razie jego hospitalizacji (100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Opieka nad towarzyszącymi ubezpieczonemu dziećmi (100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Zakwaterowanie i wyżywienie ubezpieczonego w razie rekonwalescencji (100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Zastępstwo w podróży służbowej (do 1000 euro).
 • Kierowca zastępczy (do 1000 euro).
 • Zwrot kosztów w razie opóźnienia lotu o co najmniej 4 godziny (do 200 euro).
 • Wizyta weterynaryjna (do 50 euro).
 • Transport zwłok do kraju.
 • Zakup trumny lub urny (do 1000 zł).
 • Kremacja zwłok.
 • Transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w razie jego śmierci.
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej do 48 godzin w razie opóźnionego z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego powrotu do kraju.
 • Pomoc tłumacza w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim (do 150 euro).
 • Przekazanie informacji osobie bliskiej.
 • Pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów.
 • Pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania.
 • Informacje przed podróżą zagraniczną.
 • Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy.

Assistance komunikacyjny w Compensie – zakres ochrony

grafika
Assistance – wariant Baza
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia w razie wypadku.
 • Holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu w razie wypadku.
 • Transport ubezpieczonego do miejsca, gdzie znajduje się warsztat.
 • Dostarczenie paliwa.
grafika
Assistance – wariant Rozszerzony
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia w razie jego unieruchomienia.
 • Holowanie pojazdu w razie awarii, wypadku lub kradzieży części (do limitu kilometrów określonego w polisie).
 • Holowanie pojazdu o napędzie elektrycznym w razie rozładowania akumulatora.
 • Holowanie przyczepy.
 • Transport ubezpieczonego do miejsca, gdzie znajduje się warsztat.
 • Dostarczenie paliwa.
 • Uruchomienie silnika pojazdu unieruchomionego na skutek rozładowania akumulatora.
 • Dostawa części zamiennych.
 • Złomowanie pojazdu (do 1000 euro).
 • Otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz.
 • Wymiana żarówki w razie jej przepalenia się.
 • Parking (do 14 dni).
 • Specjalistyczna pomoc na autostradzie (do 500 euro w Polsce, do 1000 euro za granicą).
 • Kontynuacja podróży albo transport do miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
 • Zakwaterowanie ubezpieczonego (do 4 dób).
 • Pojazd zastępczy (do liczby dni wskazanej w polisie).
 • Odbiór pojazdu po naprawie.
 • Kierowca zastępczy.
 • Pomoc tłumacza w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim.
 • Wymiana koła lub naprawa ogumienia.
 • Dostarczenie i montaż łańcuchów na koła.
 • Przewóz medyczny.
 • Opieka po hospitalizacji – organizacja wizyty lekarskiej, psychologa, pielęgniarki oraz organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego (do 50 euro).
 • Rehabilitacja.
 • Badania i zabiegi ambulatoryjne poza Polską (do 50 euro).
 • Dostarczenie lekarstw (do 30 euro).
 • Przyjazd osoby towarzyszącej (do 7 dób).
 • Przekazanie pilnej wiadomości.
 • Opieka nad osobami małoletnimi (do 5 dni).
 • Transport zwłok lub pokrycie kosztów pogrzebu (do 1000 euro).
 • Odwiezienie zwierzęcia domowego na terenie Polski.
 • Pobyt zwierzęcia domowego w hotelu dla zwierząt (do 7 dób i do 500 zł).
 • Informacja turystyczna.
 • Informacja o warsztatach oraz o pomocy drogowej.
 • Informacja medyczna.
 • Pomoc prawna.
 • Pomoc informacyjna w związku ze zdarzeniem.
 • Pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów.
 • Concierge.
 • Night Driver.

Q&A

Wybierz pytanie
Ile wynosi suma ubezpieczenia assistance w Compensie?
Czy Compensa zapewnia ochronę związaną z pandemią COVID-19?
Czy w assistance komunikacyjnym Compensy obowiązują jakieś limity?
Czy Compensa zwraca koszty nieudzielonej pomocy assistance?
Na czym polega usługa Night Driver w ramach assistance komunikacyjnego Compensa?
Dlaczego warto kupić assistance w Compensie?
grafika

Suma ubezpieczenia assistance jest zależna od wybranego wariantu ochrony. W ubezpieczeniu Compensa Voyage wynosi od 25 000 zł do 200 000 euro, z kolei w assistance komunikacyjnym – 150 euro (wariant Baza) lub 10 000 euro (wariant Rozszerzony).