O ubezpieczycielu

mtu24.pl to jedna z marek, pod którą sprzedawane są ubezpieczenia od Grupy ERGO Hestia. To sopockie towarzystwo ubezpieczeń istnieje od 1991 roku, ciesząc się niezmiennym zaufaniem klientów – spółka jest czołowym polskim ubezpieczycielem pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto.

Marka mtu24.pl została stworzona z myślą o zaoferowaniu klientom nowoczesnej formy kontaktu i zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych i turystycznych, przy zachowaniu wieloletniego doświadczenia Grupy ERGO Hestia. Stawiając na dialog w kontaktach z klientami, ubezpieczyciel dąży do tego, aby ubezpieczony mógł jak najszybciej i bez zbędnego stresu otrzymać należne mu odszkodowanie.

O skuteczność prowadzonych przez siebie działań mtu24.pl dba m.in., przydzielając każdemu klientowi indywidualnego opiekuna, czy powołując Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Dowodem efektywności są zebrane przez ubezpieczyciela nagrody, m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Gwiazda Jakości Obsługi czy Złoty Zderzak.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe mtu24.pl

Adres korespondencyjny:
STU ERGO Hestia SA
al. Hestii 1
81-731 Sopot

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Ubezpieczyciel umożliwia swoim klientom kontakt za pomocą systemu PolisaOnline.
Używając formularza na stronie głównej mtu24.pl, można również zamówić telefoniczną
rozmowę z konsultantem o dogodnej dla nas porze.

Zgłoszenie szkody w mtu24.pl

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc pod dostępny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu numer:

numer telefonu 58 555 50 50

Rodzaje assistance w mtu24.pl

grafika
Assistance turystyczne

Pomoc assistance to jeden z podstawowych rodzajów ochrony gwarantowanych w ramach ubezpieczenia dla podróżnych. W mtu24.pl znajduje się ona w każdym z trzech oferowanych wariantów ubezpieczenia turystycznego (Minimalny, Optymalny, Maksymalny) wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia i OC w życiu prywatnym.

Suma ubezpieczenia wynosi od 80 000 do 300 000 zł, a w jego zakresie znajdują się m.in.:

 • Transport i zakwaterowanie osoby towarzyszącej.
 • Opieka nad dziećmi.
 • Pomoc tłumacza.
 • Pomoc finansowa.
 • Całodobowa infolinia.
 • Możliwość przedłużenia ochrony.

Oprócz standardowego assistance podróżnego, które jest dostępne bez dodatkowych opłat, klienci mtu24.pl mają także możliwość rozszerzenia ochrony o assistance pojazdu na czas podróży. Car Assistance w ubezpieczeniu turystycznym gwarantuje świadczenia po wypadku, awarii lub unieruchomieniu pojazdu w trakcie wyjazdu.

Więcej
grafika
Assistance pojazdu (Auto Pomoc)

Assistance samochodowe obejmuje szereg świadczeń dostępnych w razie wypadku, awarii lub unieruchomieniu pojazdu. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które w mtu24.pl można dokupić do obowiązkowej ochrony OC samochodu, wybierając jeden z trzech wariantów:

 • Assistance po wypadku,
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce,
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce i za granicą.

W zależności od wybranego wariantu assistance w mtu24.pl różni się zakresem gwarantowanej ochrony i sumą ubezpieczenia. Przykładowo, w Assistance po wypadku ubezpieczyciel oferuje pomoc jedynie po zderzeniu się pojazdów do kwoty 1000 zł, a w Assistance po awarii i wypadku w Polsce i za granicą suma ubezpieczenia wzrasta do 15 000 zł, obejmując m.in. zderzenie się pojazdów, wandalizm, działanie sił przyrody czy kradzież pojazdu.

Więcej

Assistance podróżne w mtu24.pl – zakres ochrony

grafika
Assistance turystyczne w mtu24.pl
 • Transport ubezpieczonego po zakończeniu leczenia do miejsca zamieszkania.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie ubezpieczonego w okresie rekonwalescencji.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie ubezpieczonego w razie kwarantanny lub izolacji (do 10 000 zł).
 • Kontynuacja podróży.
 • Kierowca zastępczy.
 • Transport i pobyt osoby towarzyszącej.
 • Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi pozostawionymi bez opieki.
 • Opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży.
 • Zwrot kosztów w razie opóźnienia lub odwołania środka transportu.
 • Organizacja i pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju w razie przerwania podróży.
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin, jeżeli powrót ubezpieczonego opóźnia się z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych.
 • Kremacja, przewóz zwłok lub urny z prochami po śmierci ubezpieczonego.
 • Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów podróżnych.
 • Pomoc finansowa w razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia kart płatniczych (do 1200 zł, kwota zwrotna).
 • Pomoc w tłumaczeniu.
 • Pomoc informacyjna.
 • Przekazanie informacji i telekonferencja z osobą bliską ubezpieczonego.
 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego.

Assistance komunikacyjne w mtu24.pl – zakres ochrony

grafika
Assistance po wypadku
 • Holowanie po wypadku (do 100 km).
 • Infolinia.
grafika
Assistance po awarii i wypadku w Polsce
 • Holowanie po wypadku (do 150 km).
 • Holowanie po awarii (do 150 km).
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po awarii.
 • Dowóz paliwa.
 • Infolinia.
grafika
Assistance po awarii i wypadku w Polsce i za granicą
 • Holowanie po wypadku (do 500 km).
 • Holowanie po awarii (do 500 km).
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po awarii.
 • Dowóz paliwa.
 • Samochód zastępczy po wypadku (do 5 dni).
 • Samochód zastępczy po kradzieży (do 5 dni).
 • Transport kierowcy i pasażerów (do 100 km).
 • Hotel (do 2 dni).
 • Odbiór i dostarczenie pojazdu.
 • Infolinia.

Q&A

Wybierz pytanie
Kiedy otrzymam pomoc z assistance w mtu24.pl?
Czy w mtu24.pl można kupić assistance krótkoterminowe?
Czy mtu24.pl gwarantuje ochronę w związku z COVID-19?
Czy mtu24.pl zwraca koszty w razie niewykonania usługi assistance?
Czy mtu24.pl stosuje franszyzę kilometrową i limity usług w assistance?
Dlaczego warto kupić assistance w mtu24.pl?
grafika

Świadczenia w ramach ubezpieczenia assistance są realizowane w czasie rzeczywistym. Obowiązkiem ubezpieczonego jest niezwłoczne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie po jej wystąpieniu lub uzyskaniu o niej informacji. Można to zrobić telefonicznie, za pomocą portalu PolisaOnline, przez formularz internetowy, za pośrednictwem mobilnej aplikacji ubezpieczeniowej lub u przedstawiciela ERGO Hestii. Pomoc assistance jest udzielana od razu po zgłoszeniu szkody i ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela.