O ubezpieczycielu

AXA Partners jest częścią międzynarodowej AXA Group. W Polsce oferuje ubezpieczenia turystyczne oraz dodatkowe ubezpieczenia na wyjazd takie jak: Casco Medi Plan, Medi Plan, ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców oraz Truck Assistance International.

AXA Group oryginalnie pochodzi z Francji, gdzie jej początki wiążą się z niewielkim normandzkim ubezpieczycielem Ancienne Mutuellee de Rouen. Obecnie to jedna z największych grup ubezpieczeniowych na świecie obecna na wszystkich kontynentach.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe AXA Partners

Adres korespondencyjny:
AXA Partners
ul. Giełdowa 1
01-211 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Na stronie AXA Partners można skorzystać z formularza kontaktowego.

Zgłoszenie szkody w AXA Partners

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie:

dla osób przebywających w Polsce +48 22 575 97 28
dla osób przebywających za granicą +48 22 575 97 28
Szkodę można zgłosić także poprzez system Saxana

Rodzaje assistance w AXA Partners

grafika
Assistance turystyczne

AXA Partners obecnie oferuje w Polsce jedynie ubezpieczenia związane z podróżami. Oprócz niezbędnego ubezpieczenia kosztów leczenia w polisie podróżnej powinno znaleźć się także assistance, które w przypadku AXA Partners jest oferowane łącznie z tym pierwszym.

W ramach assistance turystycznego podróżny może liczyć na świadczenia związane z:

 • transportem,
 • przedłużeniem pobytu,
 • wsparciem informacyjnym,
 • pomocą tłumacza.

Natomiast dzięki assistance medycznemu, tak nazywane jest w OWU, ubezpieczony może otrzymać następujące świadczenia:

 • transport medyczny,
 • ratownictwo,
 • transport osoby bliskiej,
 • opłacenie kosztów pobytu osoby wezwanej.

Ubezpieczenie podróżne Daleko od domu oferowane jest w 3 pakietach: Urlopowicz, Podróżnik i Zdobywca. W każdym z nich assistance różni się zakresem usług oraz limitami odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Dodatkowo turysta może wykupić rozszerzenie ochrony o Moto Assistance, które zapewnia:

 • naprawę na miejscu lub holowanie do kwoty 750 zł,
 • opłacenie taksówki z miejsca zdarzenia do kwoty 350 zł,
 • zakwaterowanie na czas naprawy pojazdu do 3 dni i kwoty 300 zł za noc,
 • repatriację zepsutego samochodu do kwoty 4 000 zł – warunek to brak możliwości naprawy w ciągu 5 dni.
Więcej

Assistance turystyczne AXA Partners – zakres ochrony

grafika
Usługi assistance w Pakiecie Urlopowicz
 • Suma ubezpieczenia – 200 000 zł.
 • Transport medyczny – ubezpieczyciel opłaci transport między placówkami medycznymi do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Ratownictwo – do sumy ubezpieczenia.
 • Transport do kraju/miejsca stałego zamieszkania – do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Przedłużony pobyt – opłacenie wyżywienia i noclegów do kwoty 200 zł/dobę.
 • Transport zwłok lub zakup trumny – do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Transport i pobyt osoby bliskiej do małoletniego – opłacenie transportu do wysokości sumy ubezpieczenia, a pobytu do 200 zł/dobę.
 • Pobyt i wezwanie osoby do ubezpieczonego – opłacenie podróży do sumy ubezpieczenia oraz wyżywienia do 200 zł/dobę.
 • Wsparcie Centrum Pomocy Assistance.
 • Opóźnienie bagażu – gdy opóźnienie przekracza 6 godzin, to ubezpieczyciel wypłaci do 200 zł odszkodowania.
 • Opóźnienie lub odwołanie lotu – jeśli będzie większe niż 6 godzin oraz mieć miejsce poza Polską lub krajem stałego zamieszkania, to AXA Partners wypłaci do 200 zł
 • Infolinia.
 • Tłumaczenie telefoniczne.
 • Pomoc dla zwierząt – jeśli podczas podróży pies lub kot ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, to ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia weterynaryjnego do 500 zł.
grafika
Usługi assistance w Pakiecie Podróżnik
 • Suma ubezpieczenia – 600 000 zł.
 • Transport medyczny – ubezpieczyciel opłaci transport między placówkami medycznymi do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Ratownictwo – do sumy ubezpieczenia.
 • Transport do kraju/miejsca stałego zamieszkania – do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Przedłużony pobyt – opłacenie wyżywienia i noclegów do kwoty 600 zł/dobę.
 • Transport zwłok lub zakup trumny – do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Transport i pobyt osoby bliskiej do małoletniego – opłacenie transportu do wysokości sumy ubezpieczenia, a pobytu do 600 zł/dobę.
 • Pobyt i wezwanie osoby do ubezpieczonego – opłacenie podróży do sumy ubezpieczenia oraz wyżywienia do 600 zł/dobę.
 • Wsparcie Centrum Pomocy Assistance.
 • Kwarantanna/izolacja – w przypadku zachorowania na COVID-19 pokrycie kosztów przedłużonego pobytu, a więc wyżywienia i noclegu do 600 zł/dobę maksymalnie do 14 dni. Opłacenie transport do 2 000 zł.
 • Opóźnienie bagażu – gdy opóźnienie przekracza 6 godzin, to ubezpieczyciel wypłaci do 500 zł odszkodowania.
 • Opóźnienie lub odwołanie lotu – jeśli będzie większe niż 6 godzin oraz mieć miejsce poza Polską lub krajem stałego zamieszkania, to AXA Partners wypłaci do 500 zł.
 • Infolinia.
 • Tłumaczenie telefoniczne.
 • Pomoc prawna – do 3 000 zł.
 • Pomoc dla zwierząt – jeśli podczas podróży pies lub kot ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, to ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia weterynaryjnego do 1 000 zł.
grafika
Usługi assistance w Pakiecie Zdobywca
 • Suma ubezpieczenia – 40 000 000 zł.
 • Transport medyczny – ubezpieczyciel opłaci transport między placówkami medycznymi do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Ratownictwo – do sumy ubezpieczenia.
 • Transport do kraju/miejsca stałego zamieszkania – do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Przedłużony pobyt – opłacenie wyżywienia i noclegów do kwoty 450 zł/dobę.
 • Transport zwłok lub zakup trumny – do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Transport i pobyt osoby bliskiej do małoletniego – opłacenie transportu do wysokości sumy ubezpieczenia, a pobytu do 450 zł/dobę.
 • Pobyt i wezwanie osoby do ubezpieczonego – opłacenie podróży do sumy ubezpieczenia oraz wyżywienia do 450 zł/dobę.
 • Wsparcie Centrum Pomocy Assistance.
 • Kwarantanna/izolacja – w przypadku zachorowania na COVID-19 pokrycie kosztów przedłużonego pobytu, a więc wyżywienia i noclegu do 450 zł/dobę maksymalnie do 14 dni. Opłacenie transport do 1 000 zł.
 • Opóźnienie bagażu – gdy opóźnienie przekracza 6 godzin, to ubezpieczyciel wypłaci do 350 zł odszkodowania.
 • Opóźnienie lub odwołanie lotu – jeśli będzie większe niż 6 godzin oraz mieć miejsce poza Polską lub krajem stałego zamieszkania, to AXA Partners wypłaci do 350 zł.
 • Infolinia.
 • Tłumaczenie telefoniczne.
 • Pomoc prawna – do 15 000 zł.
 • Lifestyle assistance – organizacja wypoczynku, rezerwacje biletów i miejsc oraz wyszukiwanie danych kontaktowych (koszt realizacji usług spoczywa na ubezpieczonym).
 • Pomoc dla zwierząt – jeśli podczas podróży pies lub kot ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, to ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia weterynaryjnego do 3 000 zł.

Q&A

Wybierz pytanie
Co należy zrobić, gdy dojdzie do szkody, którą ochroną obejmuje assistance AXA Partners?
Czy w assistance turystycznym AXA Partners pojawiają się limity?
Ile wariantów assistance turystycznego oferuje AXA Partners?
Jaki jest zakres terytorialny ochrony assistance w AXA Partners?
Dlaczego warto kupić assistance w AXA Partners?
grafika

Przede wszystkim ubezpieczony powinien w miarę możliwości starać się zapobiec zwiększeniu szkody oraz konsekwencjom zdarzenia. Następnie trzeba skontaktować się z Centrum Pomocy Assistance i postępować zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.