O ubezpieczycielu

AXA Partners jest częścią międzynarodowej AXA Group. W Polsce oferuje ubezpieczenia turystyczne oraz dodatkowe ubezpieczenia na wyjazd takie jak: Casco Medi Plan, Medi Plan, ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców oraz Truck Assistance International.

AXA Group oryginalnie pochodzi z Francji, gdzie jej początki wiążą się z niewielkim normandzkim ubezpieczycielem Ancienne Mutuellee de Rouen. Obecnie to jedna z największych grup ubezpieczeniowych na świecie obecna na wszystkich kontynentach.

więcej

Dane kontaktowe AXA Partners

Adres korespondencyjny:
AXA Partners
ul. Giełdowa 1
01-211 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Na stronie AXA Partners można skorzystać z formularza kontaktowego.

Zgłoszenie szkody w AXA Partners

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie:

dla osób przebywających w Polsce +48 22 575 97 28
dla osób przebywających za granicą +48 22 575 97 28
Szkodę można zgłosić także poprzez system Saxana

Rodzaje assistance w AXA Partners

Assistance turystyczne

AXA Partners obecnie oferuje w Polsce jedynie ubezpieczenia związane z podróżami. Oprócz niezbędnego ubezpieczenia kosztów leczenia w polisie podróżnej powinno znaleźć się także assistance, które w przypadku AXA Partners jest oferowane łącznie z tym pierwszym.

W ramach assistance turystycznego podróżny może liczyć na świadczenia związane z:

 • transportem,
 • przedłużeniem pobytu,
 • wsparciem informacyjnym,
 • pomocą tłumacza.

Natomiast dzięki assistance medycznemu, tak nazywane jest w OWU, ubezpieczony może otrzymać następujące świadczenia:

 • transport medyczny,
 • ratownictwo,
 • transport osoby bliskiej,
 • opłacenie kosztów pobytu osoby wezwanej.

Ubezpieczenie podróżne Daleko od domu oferowane jest w 3 pakietach: Urlopowicz, Podróżnik i Zdobywca. W każdym z nich assistance różni się zakresem usług oraz limitami odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Dodatkowo turysta może wykupić rozszerzenie ochrony o Moto Assistance, które zapewnia:

 • naprawę na miejscu lub holowanie do kwoty 750 zł,
 • opłacenie taksówki z miejsca zdarzenia do kwoty 350 zł,
 • zakwaterowanie na czas naprawy pojazdu do 3 dni i kwoty 300 zł za noc,
 • repatriację zepsutego samochodu do kwoty 4 000 zł – warunek to brak możliwości naprawy w ciągu 5 dni.
więcej

Assistance turystyczne AXA Partners – zakres ochrony

Usługi assistance w Pakiecie Urlopowicz
Usługi assistance w Pakiecie Podróżnik
Usługi assistance w Pakiecie Zdobywca