O ubezpieczycielu

Grupa Generali to jedna z największych grup świadczących usługi finansowe i ubezpieczeniowe, która oferuje wiele ubezpieczeń, wśród których można znaleźć ubezpieczenia podróżne, samochodu, domu i mieszkania, NNW szkolne, na życie oraz zdrowie, a także te rolnicze. W portfolio Generali zajmuje się również ubezpieczeniami emerytalnymi (OFE, IKZE, IKE) oraz inwestycjami.

Nad Wisłą Polska Grupa Generali rozpoczęła działalność w 1998 roku. Od tego czasu zyskała zaufanie milionów Polaków, oferująć ubezpieczenia chroniące majątek i życie. Ubezpieczyciel na terenie całego kraju posiada agentów i współpracowników.

Generali zostało założone w 1831 roku we włoskim Trieście. Ten działający od ponad 190 lat ubezpieczyciel działa na całym świecie, choć głównie skupia się na Europie, Bliskim Wschodzie i Azji Wschodniej.

więcej

Dane kontaktowe Generali

Adres korespondencyjny:
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Generali oferuje możliwość zamówienia rozmowy, a także kontakt
za pośrednictwem agenta, którego można znaleźć za pomocą dedykowanej
wyszukiwarki na stronie ubezpieczyciela.

Zgłoszenie szkody w Generali

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie:

dla osób przebywających w Polsce +48 913 913 913
dla osób przebywających za granicą +48 913 913 913

Rodzaje assistance w Generali

Assistance turystyczne

Ubezpieczyciel oferuje ubezpieczenie turystyczne Generali, z myślą o podróży. W jego ramach można wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance w podróży zagranicznej. Generali oferuje 3 warianty assistance turystycznego – Standard, Premium i Exclusive.

Każdy wyższy pakiet Assistance Generali zawiera świadczenia tego niższego plus dodatkowe usługi. Tak więc wariant Assistance Premium to suma wariantu Standard z kilkoma nowymi świadczeniami. Analogicznie Assistance Exclusive zawiera wszystkie usługi Assistance Premium plus dodatkowe usługi.
Świadczenia assistance w ramach ubezpieczenia turystycznego skupione są przede wszystkim na:

 • wsparciu informacyjnym,
 • pomocy w transporcie,
 • opiece nad dziećmi w razie hospitalizacji ubezpieczonego,
 • pokryciu kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej.
więcej
Assistance komunikacyjne

Generali w swojej ofercie ma także ubezpieczenia komunikacyjne, w tym assistance w 3 wariantach – Komfort, Komfort Plus i Lux. Umowę ubezpieczenia assistance Komfort zawiera się wraz z umową na OC lub AC. Natomiast w opcji Lux z Autocasco. Jedynie w wariancie Komfort Plus można kupić ubezpieczenie osobno na 15 lub 30 dni.

W zależności od wariantu assistance komunikacyjne Generali zapewnia następujące świadczenia:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu,
 • samochód zastępczy,
 • kierowcę zastępczego,
 • zakwaterowanie,
 • transport osób,
 • dowóz paliwa,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • usługi informacyjne,
 • związane z assistance rowerowym,
 • inne.
więcej

Przykładowe warianty assistance podróżnego w Generali – zakres ochrony ramach ubezpieczenia Generali, z myślą o podróży

Assistance Standard Generali
Assistance Premium Generali
Assistance Exclusive Generali
Rozszerzenie ochrony o amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu

Przykładowe warianty assistance komunikacyjnego w Generali – zakres ochrony

Assistance – Wariant Komfort
Assistance – Wariant Komfort Plus
Assistance – Wariant Lux