O ubezpieczycielu

Grupa Allianz oferuje kompleksowe usługi ubezpieczeniowe oraz rozwiązania finansowe. W portfolio ubezpieczyciela znaleźć można ubezpieczenie samochodu, domu i mieszkania, na życie oraz zdrowie, podróżne, a także rolnicze. Allianz świadczy także usługi finansowe związane z inwestycjami i emeryturami (fundusze inwestycyjne, PPK, PPE).

 

Allianz Polska rozpoczął działalność w 1997 roku. Przez lata stał się jednym z liderów rozwiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Obecnie może pochwalić się 25-letnim doświadczeniem w Polsce, ponad 6,2 milionami klientów oraz ponad 5 300 agentów ubezpieczeniowych i pośredników. Od 2 lipca 2022 Allianz i Aviva działają pod jedną marką.

Allianz to niemiecka firma z siedzibą w Monachium. Została założona 5 lutego 1890 roku w Berlinie. Obecnie działa w ponad 70 krajach na wszystkich kontynentach, w tym wielu państwach w Europie, USA, Chinach i Australii.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe Allianz

Adres korespondencyjny:
TUiR Allianz Życie Polska S.A. lub TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
(dopisek Departament Obsługi Klienta)

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Allianz umożliwia znalezienie agenta ubezpieczeniowego za
pomocą wyszukiwarki na swojej stronie, w placówkach firmy
lub za pomocą formularza kontaktowego.

Zgłoszenie szkody w Allianz

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie:

dla osób przebywających w Polsce +48 224 224 224
dla osób przebywających za granicą +48 224 224 224

Rodzaje assistance w Allianz

grafika
Assistance turystyczne

W Allianz assistance oferowane jest razem z ubezpieczeniem kosztów leczenia. Dzięki temu każdy podróżny może liczyć na kompleksowe wsparcie w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W ramach assistance ubezpieczyciel świadczy usługi związane z transportem, organizacją akcji ratowniczej, konsultacją telefoniczną czy opieką nad nieletnimi dziećmi.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej assistance w ramach ubezpieczenia W Podróży Globtroter Allianz można rozszerzyć o następujące klauzule:

 • Ubezpieczenie assistance – kontynuacja leczenia na terytorium RP,
 • Ubezpieczenie business assistance,
 • Ubezpieczenie assistance sport,
 • Ubezpieczenie bezpieczna kieszeń,
 • Ubezpieczenie medical assistance dla Członków rodziny na terytorium RP,
 • Ubezpieczenie home assistance na terytorium RP
 • Concierge – osobisty asystent.

Oprócz klauzul oferowane są dodatkowe ubezpieczenia, w tym Pakiet usług medycznych i assistance po powrocie do RP.

Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

W ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz ma także assistance, które można nabyć na pojazd, który ma mniej niż 18 lat. W ramach pakietów ubezpieczenia Mój Samochód oferowane są 2 warianty assistance – podstawowy i rozszerzony. Opcja podstawowa dostępna jest we wszystkich pakietach, a ta bogatsza w pakiecie Plus, Extra i Max.

W ramach assistance Allianz oferuje następujące świadczenia (część wymienionych usług dotyczy wyłącznie wariantu rozszerzonego):

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu,
 • samochód zastępczy,
 • kierowcę zastępczego,
 • organizacje noclegu,
 • transport osób,
 • dowóz paliwa,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • usługi informacyjne,
 • inne.
Więcej

Przykładowe warianty assistance podróżnego w Allianz – zakres ochrony ramach ubezpieczenia W Podróży Globtroter

grafika
safe-icon

Assistance oferowany wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia

 • Telefoniczna konsultacja medyczna – rozmowa z lekarzem w związku ze zgłoszeniem zdarzenia.
 • Wsparcie tłumacza związane z pomocą medyczną.
 • Transport członków rodziny lub osoby towarzyszącej – do wysokości 400 zł/osobę i maksymalnie do 3 dni (dla wszystkich członków rodziny) lub 1 osoby towarzyszącej.
 • Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi – Allianz zorganizuje i pokryje koszty transportu do domu lub wyznaczonego miejsca bądź rodzica albo opiekuna (plus 1 nocleg).
 • Wizyta członka rodziny – w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego dłuższej niż 7 dni Allianz zorganizuje i pokryje koszt transportu członka rodziny w obie strony, zakwaterowania z limitem 400 zł/dobę na maksymalnie 7 dni.
 • Kontynuowanie podróży – po powrocie ubezpieczonego do zdrowia ubezpieczyciel pokryje koszty transportu do następnego miejsca podróży. W ramach oczekiwania na dalszą podróży Allianz opłaci zakwaterowanie do kwoty 400 zł/dobę do 5 dni.
 • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – gdy ubezpieczony nie może kontynuować podróży po wyjściu ze szpitala, Allianz pokryje koszty hotelu do kwoty 400 zł/dobę na maksymalnie 7 dni.
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej – na maksymalnie 48 godzin.
 • Przekazanie wiadomości.
 • Opóźnienie podróży – w przypadku udokumentowanego opóźnienia dłuższego niż 6 godzin Allianz pokryje wydatki na artykuły pierwszej potrzeby do wysokości 600 zł.
 • Koszt pomocy tłumacza – do kwoty 2 000 zł w przypadku naruszenia przepisów prawa w kraju pobytu.
 • Pomoc w przekazaniu kaucji.
 • Wsparcie finansowe w przypadku utraty gotówki – gdy dojdzie do rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, ubezpieczyciel zwróci utraconą gotówkę do wysokości 3 000 zł.
 • Pokrycie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej – do wysokości 50 000 zł.
 • Wsparcie w przypadku koniecznego powrotu do domu.
 • Kierowca zastępczy – w Polsce na maksymalnie 2 dni, za granicą na 3 dni.
 • Dzienne świadczenia szpitalne – w przypadku hospitalizacji powyżej 2 dni Allianz wypłaca świadczenia finansowe za każdy dzień hospitalizacji (za granicą do maksymalnej sumy 2 000 zł, w Polsce do 500 zł).
 • Pomoc prawna – opłacenie prawników, kosztów sądowych i usług prawnych do kwoty 10 000 zł.
 • Pomoc psychologa – do 500 zł.
 • Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami – dotyczy psów i kotów do kwoty 800 zł.
 • Zwrot kosztów przedłużenia opieki nad zwierzęciem – w przypadku opóźnienia powrotu do kraju w związku z hospitalizacją Allianz wypłaci 100 zł/dobę do maksymalnie 7 dni.
 • Zwrot kosztów wizyty w klinice weterynaryjnej – maksymalna suma świadczenia na jedno zdarzenia w okresie ubezpieczenia to 800 zł.
 • Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami poza Polską – gdy hospitalizacja jest dłuższa niż 3 dni, a w podróży bierze udział także pies lub kot, to Allianz pokryje koszty opieki nad zwierzęciem do kwoty 800 zł.
grafika
Ubezpieczenie assistance – kontynuacja leczenia w Polsce (klauzula nr 1)

Po zapłacie dodatkowej składki zakres ubezpieczenia rozszerzony zostanie o poniższe usługi:

 • wizyta lekarza,
 • wizyta pielęgniarki,
 • organizacja wyposażenia lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • zwrot dodatkowych kosztów hospitalizacji.
grafika
Ubezpieczenie business assistance (klauzula nr 2)

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o poniższe usługi wymaga zapłacenia dodatkowej składki:

 • zwrot kosztów przesłania niezbędnych przedmiotów – Allianz pokryje koszty przesłania lub wypożyczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych (np. laptopa, telefonu komórkowego);
 • zastępstwo w podróży służbowej – do kwoty 200 zł/dzień (maksymalnie do 5 dni);
 • kontynuacja podróży służbowej;
 • pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży – gdy opóźnienie jest większe niż 4 godziny, to ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu artykułów pierwszej potrzeby do kwoty 300 zł.
grafika
Ubezpieczenie assistance sport (klauzula nr 3)

Odpłata rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o następujące świadczenia:

 • zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu lub ski-passu – po spełnieniu warunków do kwoty 1 000 zł;
 • w przypadku zamknięcia tras zjazdowych – 100 zł za każdy dzień zamknięcia tras do kwoty 1 000 zł, jeśli spełnione są zapisane w OWU warunki;
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego – do 100 zł za każdy dzień (maksymalnie 1 000 zł);
 • organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań – do dodatkowej kwoty 25 000 zł;
 • organizacja i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych;
 • ochrona rowerzysty – w tym zwrot kosztów wypożyczenia roweru do 7 dni, gdy dojdzie do zniszczenia lub utraty jednośladu ubezpieczonego, zwrot kosztów naprawy do kwoty 1 000 zł.
grafika
Ubezpieczenie bezpieczna kieszeń (klauzula nr 4)

Po dodatkowej opłacie ubezpieczony może liczyć na następujące dodatkowe usługi:

 • zwrot kosztów zakupu zamka;
 • zwrot kosztów wydania nowych dokumentów;
 • zwrot kosztów zakupu portfela;
 • zwrot kosztów zakupu telefonu komórkowego.
grafika
Ubezpieczenie medical assistance dla członków rodziny na terytorium RP (klauzula nr 5)

Odpłata rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o następujące świadczenia:

 • wizyta lekarska;
 • wizyta pielęgniarki;
 • transport medyczny;
 • organizacja wyposażenia lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pomoc domowa – hospitalizacja członka rodziny dłuższa niż 7 dni;
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi bądź osobami niesamodzielnymi – gdy członek rodziny będzie hospitalizowany dłużej niż 3 dni, to ubezpieczyciel pokryje koszty przewozu nieletnich/osób niesamodzielnych, przejazdu osoby wyznaczonej do opieki.
grafika
Ubezpieczenie home assistance na terytorium RP (klauzula nr 6)

Po opłaceniu dodatkowej opłaty zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o:

 • pomoc specjalisty (interwencja) w razie ryzyka utraty lub zniszczenia mienia – np. hydraulik, elektryk, stolarz, ślusarz;
 • pomoc specjalisty (interwencja) w razie awarii sprzętu AGD;
 • pomoc specjalisty (interwencja) w razie awarii sprzętu RTV;
 • pomoc specjalisty (interwencja) w razie awarii sprzętu PC;
 • usługi informacyjne o sieci usługodawców – np. nr telefonu do elektryka, ślusarza, itp.
grafika
Concierge – osobisty asystent (klauzula nr 7)

Rozszerzenie przydatne, gdy ubezpieczony potrzebuje skorzystać z usług organizacji i usług informacyjnych. Allianz zapewnia wsparcie związaną z rezerwacją biletów, miejsc, zamówienia taksówki czy informacji o najlepszej trasie oraz warunkach pogody. Usługa concierge świadczona jest na koszt ubezpieczonego.

Przykładowe warianty assistance komunikacyjnego w Allianz – zakres ochrony

grafika
Assistance podstawowe
 • Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu – w przypadku awarii, wypadku bądź pęknięcia przedniej szyby.
 • Naprawa na miejscu – organizacja i pokrycie kosztów dojazdu pomocy drogowej oraz jednej roboczogodziny pracy specjalisty.
 • Holowanie – do warsztatu, a gdy jest zamknięty, to na wskazany parking strzeżony, a potem do warsztatu.
 • Holowanie pojazdu elektrycznego – do najbliższej stacji ładowania baterii (2 razy w okresie ubezpieczenia).
 • Usługi mobilności – organizacja i pokrycie kosztów transportu osób do innego miejsca do 50 km.
 • Usługi informacyjne – warunki pogodowe, najbliższe stacje benzynowe, warsztaty, postępowanie w razie wypadku.
grafika
Assistance Rozszerzony
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia po kolizji, wypadku lub awarii.
 • Holowanie pojazdu w przypadku kolizji, wypadku, awarii (do 150 km) lub wyładowania baterii w samochodzie elektrycznym do najbliższej stacji ładowania.
 • Pojazd zastępczy na czas naprawy ubezpieczonego auta – maksymalnie klasa C, od 4 do 6 dni w zależności od zdarzenia.
 • Zakwaterowanie w hotelu – hotel 3-gwiazdkowy do kwoty 75 euro za osobę, maksymalnie na 3 dni.
 • Powrót do miejsca zamieszkania.
 • Usługa mobilności – organizacja i pokrycie kosztów transportu do miejsca oddalonego o maksymalnie 100 km od miejsca zdarzenia.
 • Usługi informacyjne i concierge.
 • Wymiana koła po przebiciu opony.
 • Dostarczenie paliwa.
 • Powrót po samochód (w przypadku odzyskania po kradzieży).
 • Transport zwłok.
 • Złomowanie ubezpieczonego pojazdu – zwrot kosztu do 125 euro.

Q&A

Wybierz pytanie
Kiedy trzeba zgłosić szkodę z assistance?
Jakie rozszerzenia można kupić w ramach ubezpieczenia turystycznego Allianz?
Ile wariantów assistance komunikacyjnego oferuje Allianz?
Jaki jest zakres terytorialny ochrony assistance w Allianz?
Dlaczego warto kupić assistance w Allianz?
grafika

To zależy od rodzaju zgłoszenia. W przypadku oczekiwania na pomoc assistance na drodze należy zadzwonić do centrum natychmiast. Z kolei zgłoszenie powstania kosztów w związku ze zdarzeniem podczas podróży turystycznej należy powiadomić Centrum w ciągu 10 dni.