O ubezpieczycielu

UNIQA jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ubezpieczycieli w Polsce, który oferuje ubezpieczenia samochodu, mieszkania, podróży, a także ubezpieczenie dziecka (szkolne, hejt w internecie) czy ubezpieczenia zdrowotne. W portfolio UNIQI znajdują się także usługi inwestycyjne i te związane z emeryturami (FTI, UFK, OFE).

W Polsce UNIQA działa od 30 lat (strategiczny inwestor UNIQA pojawił się w naszym kraju w 2000 roku), która może pochwalić się 5 milionami klientów oraz 30 tys. agentów i współpracowników. Ubezpieczyciel był wielokrotnie nagradzany za oferowane produkty – choćby za ubezpieczenie podróżne Kontynenty Multitravel.

UNIQA rozpoczynała działalność w Austrii, dlatego jej główną siedzibą jest Wiedeń. Obecnie oferuje swoje usługi w 18 krajach w Europie Środkowej i Wschodniej. Z 25 milionami klientów jest jedną z najważniejszych firm ubezpieczeniowych w tej części świata.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe UNIQA

Adres korespondencyjny:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
UNIQA umożliwia także kontakt telefoniczny po wypełnienie formularza
(pracownik ubezpieczyciela dzwoni), on-line na stronie firmy,
za pomocą chatu oraz w placówkach.

Zgłoszenie szkody w UNIQA

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie:

dla osób przebywających w Polsce 22 599 95 22
dla osób przebywających za granicą +48 22 599 95 22

Rodzaje assistance w UNIQA

grafika
Assistance turystyczne

Ubezpieczenie assistance w polisie turystycznej jest jedną z najważniejszych ochron oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia. W TU UNIQA oferowane jest ono w Klauzuli ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance. Limity w pomocy assistance zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia podróżnego.

Natychmiastowa pomoc assistance w TU UNIQA związana jest między innymi taki usługami jak:

 • wsparcie Centrum Alarmowego,
 • pokryciem kosztów zakwaterowania,
 • pokryciem kosztów transportu,
 • opieką nad dziećmi,
 • pomoc prawna.

W świadczeniach natychmiastowej pomocy assistance znajdują się również usługi dedykowane miłośnikom sportów zimowych, w tym zwrot kosztów karnetu na wyciąg czy świadczenia, gdy stok zostanie zamknięty.

Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

UNIQA oferuje aż 5 wariantów assistance samochodowego: MINI, MIDI, Standard, Premium i Prestiż. Różnią się one zakresem usług, limitami i ograniczeniami ochrony, a także ceną. Dzięki temu każdy kierowca może dopasować ubezpieczenie do swoich oczekiwań i sposobu korzystania z pojazdu.

W ramach assistance komunikacyjnego UNIQA oferuje usługi związane z:

 • naprawą na miejscu zdarzenia,
 • holowaniem pojazdu,
 • samochodem zastępczym,
 • wsparciem technicznym,
 • wsparcie informacyjnym.
Więcej

Assistance podróżne w UNIQA – zakres ochrony Ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel

grafika
Natychmiastowa pomoc assistance

Poniżej podano świadczenia i limity dla 3 wariantów ubezpieczenia turystycznego UNIQI (Basic, Premium, Maximum). Różnią się one jedynie sumą ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance – poszczególne limity są takie same.

 • Zakup trumny lub urny i kremacji – 1 250 euro.
 • Transport, zakwaterowanie, wyżywienie osoby towarzyszącej ubezpieczonemu – do 100 euro/dzień i do 7 dni za wyżywienie i zakwaterowanie oraz do 1 000 euro na transport.
 • Transport, zakwaterowanie, wyżywienie osoby wezwanej do ubezpieczonego – do 100 euro/dzień do 7 dni za zakwaterowanie i wyżywienie oraz do 1 000 euro na transport.
 • Kontynuacja podróży – do 500 euro.
 • Wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku konieczności rekonwalescencji – do 100 euro/dzień na maksymalnie 7 dni.
 • Transport osób bliskich – do 1000 euro.
 • Transport oraz opieka nad niepełnoletnimi dziećmi – do 1 000 euro.
 • Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu – do 1 000 euro.
 • Pomoc prawna – 2 5000 euro.
 • Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski – do 250 euro.
 • Dziennie świadczenie w przypadku zamknięcia tras zjazdowych – 20 euro za dzień.
 • Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego – 20 euro na każdy dzień dla jednej osoby.
 • Wsparcie w przypadku izolacji – do 1 000 euro.
 • Pomoc w przypadku kwarantanny – do 1 000 euro.

Przykładowe warianty assistance komunikacyjnego w UNIQA – zakres ochrony

grafika
Assistance Wariant MINI
 • Zakres terytorialny – Polska
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 300 zł (wypadek).
 • Holowanie – do 75 km (wypadek).
 • Holowanie pojazdu poszkodowanego – tak (wypadek).
 • Pomoc informacyjna.
grafika
Assistance Wariant MIDI
 • Zakres terytorialny – Polska
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 300 zł (wypadek, awaria).
 • Holowanie – do 75 km (wypadek, awaria).
 • Holowanie pojazdu poszkodowanego – tak (wypadek).
 • Samochód zastępczy – do 2 dób maksymalnie klasa B (wypadek, awaria, kradzież).
 • Transport osób – gdy zdarzenie ma miejsce w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania (wypadek).
 • Pomoc informacyjna.
 • Przewóz, opieka i leczenie zwierzęcia domowego – do 400 zł na przewóz i do 1 000 zł na leczenie (wypadek).
grafika
Assistance Standard
 • Zakres terytorialny – Polska
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 600 zł (wypadek, awaria).
 • Holowanie – do 200 km (wypadek, awaria).
 • Holowanie przyczepy – do 200 km (wypadek, awaria).
 • Samochód zastępczy – do 7 dób maksymalnie klasa B (wypadek, kradzież) oraz do 4 dób w przypadku awarii powyżej 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Transport osób – gdy zdarzenie ma miejsce w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania (wypadek, awaria, kradzież).
 • Nocleg – do 4 dób w przypadku zdarzenia w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania (wypadek, awaria, kradzież).
 • Pomoc przy wymianie koła – do 300 zł lub holowanie do 200 km.
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu – do 300 zł lub holowanie do 200 km.
 • Pomoc w przypadku braku paliwa.
 • Pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa – do 200 km.
 • Parkowanie pojazdu – do 4 dób, zdarzenie miało miejsce powyżej 25 km od miejsca zamieszkania (wypadek, awaria).
 • Odbiór pojazdu po naprawie – gdy wypadek lub awaria miała miejsce powyżej 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Kierowca zastępczy – gdy nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego miało miejsce powyżej 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Natychmiastowa pomoc medyczna.
 • Przewóz medyczny.
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi – w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Pomoc informacyjna.
grafika
Assistance Premium
 • Zakres terytorialny – Polska i Europa
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 600 zł w Polsce i 500 euro w Europie (wypadek, awaria).
 • Holowanie – do 400 km (wypadek, awaria).
 • Holowanie przyczepy – do 400 km (wypadek, awaria).
 • Samochód zastępczy – do 7 dób maksymalnie klasa B (wypadek, kradzież) oraz do 4 dób w przypadku awarii powyżej 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Transport osób – gdy zdarzenie ma miejsce w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania (wypadek, awaria, kradzież).
 • Nocleg – do 4 dób w przypadku zdarzenia w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania (wypadek, awaria, kradzież).
 • Pomoc przy wymianie koła – do 300 zł (Polska) i 150 euro (Europa) lub holowanie do 120 km.
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu – do 300 zł (Polska) i 150 euro (Europa) lub holowanie do 200 km.
 • Pomoc w przypadku braku paliwa.
 • Pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa – do 200 km.
 • Parkowanie pojazdu – do 4 dób, zdarzenie miało miejsce powyżej 25 km od miejsca zamieszkania (wypadek, awaria).
 • Odbiór pojazdu po naprawie – gdy wypadek lub awaria miała miejsce powyżej 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Kierowca zastępczy – gdy nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego miało miejsce powyżej 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Złomowanie pojazdu.
 • Dostarczenie części.
 • Natychmiastowa pomoc medyczna.
 • Hospitalizacja – w przypadku nagłego wypadku do 1 200 euro.
 • Repatriacja – gdy dojdzie do nagłego wypadku.
 • Przewóz medyczny.
 • Wizyta osoby bliskiej – gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Dostarczenie leków.
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi – w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Transport zwłok.
 • Tłumacz.
 • Pomoc finansowa – pożyczka w kraju Europejskim do 500 euro, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu.
 • Ochrona prawna za granicą – prawnik do 2 000 euro, pożyczka zwrotna do 2000 euro, gdy dojdzie do wypadku.
 • Pomoc administracyjna.
 • Pomoc informacyjna.
grafika
Assistance Prestiż
 • Zakres terytorialny – Polska i Europa
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 600 zł w Polsce i 500 euro w Europie (wypadek, awaria).
 • Holowanie – w Polsce bez limitu, a w Europie do 1 200 km (wypadek, awaria).
 • Holowanie przyczepy – w Polsce bez limitu, a w Europie do 1 200 km (wypadek, awaria).
 • Samochód zastępczy – do 15 dób maksymalnie klasa C (wypadek, kradzież) oraz do 7 dób w przypadku awarii.
 • Transport osób.
 • Nocleg – do 4 dób.
 • Pomoc przy wymianie koła – do 300 zł (Polska) i 150 euro (Europa) lub holowanie do 120 km.
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu – do 300 zł (Polska) i 150 euro (Europa) lub holowanie do 200 km.
 • Pomoc w przypadku braku paliwa.
 • Pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa – do 200 km.
 • Parkowanie pojazdu – do 4 dób.
 • Odbiór pojazdu po naprawie.
 • Kierowca zastępczy – gdy nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego.
 • Złomowanie pojazdu.
 • Dostarczenie części.
 • Natychmiastowa pomoc medyczna.
 • Hospitalizacja – w przypadku nagłego wypadku do 1 200 euro.
 • Repatriacja – gdy dojdzie do nagłego wypadku.
 • Przewóz medyczny.
 • Wizyta osoby bliskiej – gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku.
 • Dostarczenie leków.
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi – w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Transport zwłok.
 • Tłumacz.
 • Pomoc finansowa – pożyczka w kraju Europejskim do 500 euro, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu.
 • Ochrona prawna za granicą – prawnik do 2 000 euro, pożyczka zwrotna do 2000 euro, gdy dojdzie do wypadku.
 • Pomoc administracyjna.
 • Pomoc informacyjna.

Q&A

Wybierz pytanie
Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z assistance w TU UNIQA?
Czy UNIQA stosuje limity w assistance komunikacyjnym?
Ile wariantów assistance oferuje UNIQA?
Jaki jest zakres terytorialny ochrony assistance w TU UNIQA?
Dlaczego warto kupić assistance w TU UNIQA?
grafika

W przypadku ubezpieczenia assistance ubezpieczonemu, który chce skorzystać ze świadczeń, powinno zależeć, by otrzymać wsparcie od razu. Dlatego najlepiej zgłosić, że doszło do zdarzenia objętego ochroną tak szybko, jak jest to możliwe.