O ubezpieczycielu

Będąca jedną z najszybciej rozwijających się firm ubezpieczeniowych w Polsce Proama od 2013 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Generali, która działa w ponad 60 krajach i posiada 65 mln klientów na całym świecie. Polisę w Proama w Polsce ma ponad 1 mln ubezpieczonych.

Na rynku ubezpieczeniowym Proama wyróżnia się, m.in. oferując swoim klientom osobistego doradcę, a także zniżkę w systemie bonus-malus sięgającą aż 70% dla jeżdżących bezszkodowo kierowców. W ofercie firmy poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi znajdują się także polisy mieszkaniowe i turystyczne.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe Proama

Adres korespondencyjny:
Proama
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Na stronie internetowej Proama można zamówić rozmowę z doradcą, który skontaktuje się z Tobą w dogodnej dla Ciebie godzinie. W sprawie zgłoszenia szkody z ubezpieczycielem można skontaktować się za pomocą formularza online.

Zgłoszenie szkody w Proama

Szkody w ramach assistance w Proama można zgłaszać:

telefonicznie pod numerem 815 815 815
pod dedykowanym numerem telefonu dla osób przebywających w USA +1 773 945 6336
online przez System Obsługi Szkód Podróżnych europ assistance

Rodzaje assistance w Proama

grafika
Assistance turystyczne

Ubezpieczenie assistance w ochronie ubezpieczeniowej dla podróżnych występuje zwykle wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia jako jeden z podstawowych rodzajów ochrony. W Proama dostępne jest assistance podróżne w trzech wariantach różniących się ceną i zakresem ochrony:

 • Assistance Standard,
 • Assistance Premium,
 • Assistance Exclusive.

W każdym wariancie assistance obejmuje szereg usług pomocowych, do których zaliczają się m.in.:

 • 24-godzinna polskojęzyczna pomoc w podróży,
 • możliwość skorzystania z teleporady lekarskiej przez 24 godziny na dobę,
 • pomoc tłumacza,
 • opieka nad dziećmi,
 • przedłużenie opieki ubezpieczeniowej,
 • moto assistance (za dodatkową opłatą).
Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

Assistance samochodowe jest rodzajem dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej dla właścicieli pojazdów. W Proama assistance można nabyć tylko wraz z zawarciem umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub Autocasco Mini i jest ono dostępne w dwóch wariantach:

 • Assistance Wypadkowy,
 • Midi Assistance.

Zakres usług oferowanych w obydwu wariantach jest różny. Kierowcy posiadający Assistance Wypadkowy mogą liczyć na pomoc w razie wypadku lub kradzieży. Assistance Midi rozszerza ten zakres również o awarię. W obydwu przypadkach usługi assistance są dostępne wyłącznie na terenie Polski, różniąc się m.in. limitami poszczególnych świadczeń, które są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Więcej

Assistance podróżne w Proama – zakres ochrony

grafika
Assistance Standard
 • Transport ubezpieczonego do Polski lub kraju zamieszkania.
 • Transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci.
 • Transport zwłok ubezpieczonego (zakup trumny przewozowej do 1000 euro).
 • Kierowca zastępczy (do 1000 euro).
 • Zastępstwo w podróży służbowej (do 500 euro).
 • Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach, na morzu lub na oceanie.
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Transport i pobyt osoby wezwanej do towarzyszenia ubezpieczonemu (100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Pomoc w przypadku opóźnienia lotu (do 100 euro).
 • Odzyskiwanie danych z aparatu fotograficznego (do 500 zł).
 • Zwrot kosztów powrotnego biletu lotniczego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Polski w razie odmowy wjazdu na terytorium USA (do 2000 zł).
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 24 godziny w nagłych sytuacjach, jeśli powrót ubezpieczonego z podróży zagranicznej opóźnia się z przyczyn losowych.
 • Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu utraconego lub błędnie skierowanego bagażu.
 • Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów podróżnych.
 • Przekazanie informacji w razie nieprzewidzianego zdarzenia, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu zagranicznej podróży ubezpieczonego.
 • Kontakt i telekonferencja z osobą bliską w razie nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej ubezpieczonego.
 • Informacje przed podróżą.
 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali.
grafika
Assistance Premium

Świadczenia zapewnione w ramach Assistance Standard rozszerzone o:

 • Wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji (100 euro/dzień, max. 7 dni).
 • Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do kraju.
 • Kontynuację zaplanowanej podróży.
 • Pomoc prawną (do 1200 euro).
 • Wypłatę w poczet kaucji (zwrotna, do 1200 euro).
grafika
Assistance Exclusive
 • Świadczenia zapewnione w ramach Assistance Premium rozszerzone o:
 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych (do 100 euro).
 • Pomoc finansową w związku z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem środków płatniczych (zwrotna, do 500 euro).
 • Opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży zagranicznej.
 • Pomoc tłumacza (do 250 euro).
 • Senior assistance – medical i home assistance dla rodziców ubezpieczonego będących w wieku powyżej 60 lat.

Assistance komunikacyjne w Proama – zakres ochrony

grafika
Assistance Wypadkowy
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia.
 • Holowanie pojazdu i transport ubezpieczonego po wypadku.
 • Pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży (do 3 dni).
 • Assistance rowerowy – transport roweru i ubezpieczonego (do 100 km) oraz transport medyczny (do 1000 zł).
 • Serwis informacyjny.
grafika
Assistance Midi
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia.
 • Holowanie pojazdu i transport ubezpieczonego po wypadku.
 • Holowanie pojazdu i transport ubezpieczonego po awarii (do 200 km).
 • Pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży (do 5 dni).
 • Pomoc w razie uszkodzenia ogumienia lub rozładowania akumulatora lub baterii.
 • Pomoc w razie zgubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu.
 • Dostarczenie paliwa.
 • Assistance rowerowy – transport roweru i ubezpieczonego (do 100 km) oraz transport medyczny (do 1000 zł).
 • Serwis informacyjny.

Q&A

Wybierz pytanie
Kiedy należy zgłosić szkodę z assistance w Proama?
Czy assistance w Proama obowiązuje w razie uprawiania sportów zimowych?
Czy w Proama można kupić assistance krótkoterminowe?
Ile wynoszą sumy ubezpieczenia assistance w Proama?
Czy w Proama obowiązują franszyza kilometrowa i limit holowania?
Dlaczego warto kupić assistance w Proama?
grafika

OWU Proama podaje, że w przypadku assistance podróżnego ubezpieczony powinien przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie nawiązać kontakt telefoniczny z Centrum Pomocy Generali najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia. W przypadku assistance komunikacyjnego ubezpieczony powinien telefonicznie zawiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu w ciągu 12 godzin od wypadku lub awarii i w ciągu 3 dni po powzięciu przez ubezpieczonego informacji o kradzieży pojazdu.