O ubezpieczycielu

LINK4 świadczy usługi ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i biznesowych. Osoby prywatne mogą nabyć polisę na auto, dom lub podróż. Natomiast małym i średnim przedsiębiorstwom LINK4 oferuje ubezpieczenie mienia firmy, a także ubezpieczenie Auto Firmowe 24.

Na polskim rynku LINK4 działa od stycznia 2003 roku. Ubezpieczyciel podkreśla, że jest pierwszą firmą, która zaoferowała ubezpieczenia komunikacyjne typu direct. Warto podkreślić, że marka LINK4 jest laureatem wielu nagród.

Siedziba ubezpieczyciela znajduje się w Warszawie. Natomiast placówki LINK4 rozsiane są po całej Polsce – można je znaleźć za pomocą wyszukiwarki na stronie firmy.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe LINK4

Adres korespondencyjny:
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Z LINK4 można skontaktować się również za pomocą formularza on-line
lub czatu, a także w każdej z placówek ubezpieczyciela na terenie Polski.
Szybki kontakt nawiążesz także na fanpage’u LINK4 na Facebooku.

Zgłoszenie szkody w LINK4

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie:

dla osób przebywających w Polsce +48 22 444 44 44
dla osób przebywających za granicą +48 22 444 44 44
Szkodę można zgłosić także poprzez: formularz online.

Rodzaje assistance w LINK4

grafika
Assistance turystyczne

W przypadku wyjazdu zagranicznego dwa ubezpieczenia są szczególnie ważne: kosztów leczenia i assistance. Dlatego wielu ubezpieczycieli, w tym LINK4, oferuje je łącznie z jedną sumą ubezpieczenia – pamiętaj, że niektóre świadczenia assistance mają limity kwotowe.

Usługi assistance podróżnego LINK4 związane są przede wszystkim z:

 • pomocą informacyjną,
 • transportem,
 • opiece nad dziećmi,
 • zakwaterowaniem,
 • pokryciem kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej,
 • zwrotami wydatków w przypadku opóźnienia lotu.

LINK4 oferuje dodatkowe świadczenia dla podróżnych, którzy rozszerz ubezpieczenie o amatorskie uprawianie sportów zimowych.

Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

LINK4 oferuje wiele ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych, które zapewniają usługi powiązane z assistance. Klasyczne assistance można wybrać spośród 3 wariantów – Auto Assistance, Auto Assistance Plus, Auto Assistance Komfort.

Oprócz zwykłe assistance kierowca może nabyć także ubezpieczenia:

 • Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony,
 • Kluczyki Plus,
 • Pomoc po Kradzieży,
 • Pomoc po Wypadku.

W ramach klasycznego assistance komunikacyjnego z LINK4 kierowca może skorzystać z następujących usług, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną:

 • pomoc techniczna,
 • samochód zastępczy,
 • pomoc w podróży,
 • opieka i pomoc medyczna,
 • wsparcie informacyjne.
Więcej

Assistance podróżne w LINK4 – zakres ochrony ubezpieczenia Podróże

grafika
Assistance turystyczne
 • Wsparcie Centrum Alarmowego LINK4 – całodobowy dyżur, dzięki któremu można uzyskać informacje i pomoc w razie zdarzenia objętego ochroną.
 • Transport ubezpieczonego do Polski.
 • Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terytorium RP.
 • Transport osób towarzyszących – do kwoty 2 000 euro łącznie na wszystkie osoby.
 • Transport ubezpieczonego do następnego etapu podróży – ubezpieczyciel pokrywa koszt do 2 000 euro.
 • Zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego – do 100 euro/dobę oraz do 7 dób hotelowych.
 • Pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania dla osoby wezwanej do ubezpieczonego – gdy hospitalizacja trwa dłużej niż 7 dni, to LINK4 pokryje koszt transportu i pobytu do wysokości 100 euro/dobę do 2 000 euro łącznie.
 • Opieka i transport dzieci do Polski – pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia do 100 euro/dobę na każde dziecko do 7 dni. Ubezpieczyciel opłaci podróż dzieci do Polski do kwoty 2 000 euro.
 • Wcześniejszy powrót do RP – gdy ubezpieczony ciężko zachoruje lub dojdzie do śmierci członka rodziny, a także konieczność powrotu ze względu udokumentowanej konieczności wykonania czynności prawnych bądź administracyjnych.
 • Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa – do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Pomoc informacyjna.
 • Przekazanie wiadomości.
 • Kierowca zastępczy – koszt zakwaterowania i wyżywienia kierowcy do 100 euro/dobę do 3 dni oraz do wysokości 1 000 euro.
 • Zwrot wydatków w razie opóźnienia bagażu – na artykuły pierwszej potrzeby do 150 euro.
 • Zwrot wydatków w razie opóźnienia lotu – większe niż 6 godzin. Zwrot do 150 euro.
 • Opieka nad zwierzętami domowymi – konieczna książeczka szczepienia zwierzęcia. Pokrycie kosztów do 100 euro.
 • Transport zwierzęcia do weterynarza i kliniki (z powrotem) – do 200 euro.
 • Ewakuacja – pokrycie kosztów transportu do bezpiecznego miejsca oraz zakwaterowania do 5 dni za 100 euro/dobę.
 • Wsparcie tłumacza – do 200 euro.
 • Pomoc prawna – przekazanie kaucji do 10 000 euro od wskazanej osoby przez ubezpieczonego.
 • Przedłużenie ochrony – do 48 godzin bez dodatkowej opłaty, gdy zajdą określone w OWU zdarzenia.
grafika
Dodatkowa pomoc assistance – rozszerzenie ochrony o amatorskie uprawianie sportów zimowych
 • Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski.
 • Wsparcie w przypadku zamknięcia tras zjazdowych – 25 euro za dzień zamknięcia bądź refundacja do 150 euro za podróż i korzystanie z innej trasy narciarskiej.
 • Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku zejścia lawiny – do 50 euro za dzień i maksymalnie do 100 euro.

Przykładowe warianty assistance komunikacyjnego w LINK4 – zakres ochrony

grafika
Auto Assistance
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 400 zł w Polsce, 1 000 zł w Europie.
 • Holowanie – do 500 km w Polsce i Europie.
 • Złomowanie – do 500 zł w Polsce, 1 000 zł w Europie.
 • Parkowanie pojazdu – do 2 dni.
 • Wynajem samochodu zastępczego – do 4 dni po kradzieży lub wypadku.
 • Nocleg – opłacenie 1 doby w Polsce i Europie.
 • Transport kierowcy i pasażerów – do 400 zł w Polsce i 1 000 zł w Europie na wszystkich pasażerów.
 • Infolinia medyczna.
 • Infolinia telefoniczna.
 • Przekazanie informacji.
 • Informacja drogowa.
grafika
Auto Assistance Plus
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 400 zł w Polsce, 1 000 zł w Europie.
 • Holowanie – do 500 km w Polsce i Europie.
 • Złomowanie – do 500 zł w Polsce, 1 000 zł w Europie.
 • Parkowanie pojazdu – do 2 dni.
 • Wynajem samochodu zastępczego – do 5 dni po kradzieży lub wypadku oraz 3 dni w przypadku awarii.
 • Nocleg – opłacenie 1 doby w Polsce i Europie.
 • Transport kierowcy i pasażerów – 400 zł w Polsce i 1 000 zł w Europie na wszystkich pasażerów.
 • Infolinia medyczna.
 • Infolinia telefoniczna.
 • Przekazanie informacji.
 • Informacja drogowa.
grafika
Auto Assistance Komfort
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia – do 400 zł w Polsce, 1 200 zł w Europie.
 • Holowanie – bez limitu w Polsce i do 750 km Europie.
 • Złomowanie – do 500 zł w Polsce, 1 000 zł w Europie.
 • Parkowanie pojazdu – do 5 dni.
 • Odbiór pojazdu po naprawie bądź kradzieży.
 • Wynajem samochodu zastępczego – do 10 dni po kradzieży lub wypadku oraz 5 dni w przypadku awarii.
 • Nocleg – opłacenie do 5 dób w Polsce i Europie.
 • Transport kierowcy i pasażerów – 400 zł w Polsce i 1 200 zł w Europie na wszystkich pasażerów.
 • Kierowca zastępczy.
 • Opieka nad zwierzętami – do 3 dni.
 • Opieka nad dziećmi – do 5 dni.
 • Transport sanitarny – do 500 zł w Polsce i 1 000 zł w Europie.
 • Wizyta osoby bliskiej – do 3 dni.
 • Infolinia medyczna.
 • Infolinia telefoniczna.
 • Przekazanie informacji.
 • Informacja drogowa.
grafika
Program pomocy z samochodem zastępczym i assistance opony
 • Pomoc techniczna w razie wypadku – naprawa na miejscu do 200 zł lub holowanie do 100 km.
 • Pomoc techniczna w razie uszkodzenia opony/opon – naprawa lub wymiana opony zestawem naprawczym (jeśli są w pojeździe) lub holowanie do wybranego przez LINK4 warsztatu wulkanizacyjnego. Limit odpowiedzialności to 2 000 zł.
 • Pomoc techniczna w razie rozładowania akumulatora – 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 • Samochód zastępczy w razie wypadku – na czas naprawy do 3 dni.
 • Samochód zastępczy w razie kradzieży – do 3 dni.
 • Pomoc informacyjna.

Q&A

Wybierz pytanie
Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z assistance w LINK4?
Czy LINK4 stosuje franszyzę i limity w assistance komunikacyjnym?
Ile wariantów assistance oferuje LINK4?
Jaki jest zakres terytorialny ochrony assistance LINK4?
Dlaczego warto kupić assistance w LINK4?
grafika

W przypadku Auto Assistance kierowca powinien powiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu objętym ochroną tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż 24 godziny. Również zgłoszenie w związku posiadaniem polisy turystycznej powinno odbyć się jak najszybciej.