O ubezpieczycielu

Warta to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich ubezpieczycieli, który oferuje kompleksowe ubezpieczenia samochodu (OC, AC, Assistance, NNW), mieszkania i domu, podróży (po Polsce i świecie) oraz na życie (w razie wypadku lub choroby, dla dziecka, OC w życiu prywatnym i NNW szkolne).

Historia Warty sięga początków II RP, a dokładnie Poznania 1920 roku. Obecnie ubezpiecza ponad 7 milionów osób. Warta otrzymała w 2021 roku wiele nagród, w tym Gwiazdę Jakości Obsługi 2021, Złoty Laur Konsumenta 2021 i Instytucji roku 2021.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe Wara

Adres korespondencyjny:
Grupa Warta
rondo I.Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
Z Wartą można skontaktować się także poprzez formularz kontaktowy,
który znajduje się na stronie ubezpieczyciela.

Zgłoszenie szkody w Warcie

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać telefonicznie:

dla osób przebywających w Polsce +48 502 308 308
dla osób przebywających za granicą +48 502 308 308

Rodzaje assistance w Warcie

grafika
Assistance turystyczne

Ubezpieczenie podróżne kupuje się przede wszystkim dla ubezpieczenia kosztów leczenia. Jednak również assistance jest bardzo ważne. Dzięki niemu turysta może skorzystać z wielu świadczeń. W Warcie ubezpieczenie to określane jest pakiecie ubezpieczenia turystycznego jako Organizacja pomocy na miejscu (Assistance).

Mając wykupione assistance podróżne, ubezpieczony w Warcie może liczyć na organizację:

 • doraźnej pomocy medycznej,
 • transportu,
 • opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • zastępczego kierowcę,
 • zakwaterowanie,
 • odwiedziny,

Dodatkowo Warta umożliwia skorzystanie z pakietu żywioły, pandemia oraz asystent domowy.

Więcej
grafika
Assistance komunikacyjne

Warta przygotowała bogatą ofertę assistance dla każdego kierowcy. Wśród 5 wariantów – Standard, Złoty, Złoty+, Platynowy i Podróżnik 15 – bez problemu można dopasować ochronę do własnych oczekiwań. Pierwsze 4 opcje dotyczą ubezpieczenia na 12 miesięcy, a wariant Podróżnik 15 ochrony na 15 dni, czyli to produkt idealny dla wyjeżdżających w podróż samochodem na wakacje.

Dzięki assistance Warty otrzymasz (warunki różnią się w poszczególnych wariantach):

 • pomoc serwisową,
 • samochód zastępczy,
 • pomoc w podróży,
 • pomoc medyczną,
 • pomoc informacyjną,
 • inne usługi.
Więcej

Assistance podróżne Warta – zakres ochrony

grafika
Usługi assistance
 • Transport ubezpieczonego – do rzeczywistych kosztów, a w przypadku transportu niemedycznego limit to 500 zł.
 • Pakiet asystent domowy – do 500 zł.
 • Poszukiwanie i ratownictwo – do wysokości rzeczywistych kosztów.
 • Doraźna pomoc medyczna – do 1 000 000 zł.
 • Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu – do 1 000 000 zł.
 • Powrót osób bliskich ubezpieczonego – do 1 000 000 zł.
 • Przedłużenie ochrony o 48 godzin – do 1 000 000 zł.
 • Kontynuacja podróży – do 1 000 000 zł.
 • Opieka nad nieletnimi dziećmi – do 1 000 000 zł.
 • Kierowca zastępczy – do 1 000 000 zł.
 • Wizyta osoby wskazanej przez ubezpieczonego – do 1 000 000 zł.
 • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – nie dłużej niż na 5 dni do 1 000 000 zł.
 • Tłumacz – do 1 000 000 zł.
 • Pakiet żywioły – zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego (transportu, zakwaterowania do 5 dni, przedłużenia ochrony) w razie lawiny, tsunami czy wybuchu wulkanu, limit to 2 000 zł.
 • Pakiet pandemia – organizacja i pokrycie kosztów izolacji i kwarantanny do 5 000 zł

Przykładowe warianty assistance komunikacyjnego w Warcie – zakres ochrony

grafika
Assistance Wariant Standard
 • Zakres terytorialny – Polska
 • Suma ubezpieczenia – 5 000 zł.
 • Holowanie w razie wypadku – do 100 km.
 • Pomoc informacyjna po wypadku.
grafika
Assistance Wariant Złoty
 • Zakres terytorialny – Polska i Europa.
 • Suma ubezpieczenia – 10 000 zł.
 • Holowanie w razie wypadku – do 200 km.
 • Holowanie w razie awarii, braku paliwa oraz innych zdarzeń losowych – do 200 km.
 • Próba usprawnienia pojazdu (wypadek, awaria, przebita opona, inne) – gdy do awarii lub innego zdarzenia doszło ponad 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Samochód zastępczy po wypadku – do 5 dni.
 • Samochód zastępczy po kradzieży – do 5 dni.
 • Przewóz ubezpieczonego do miejsca holowania auta – gdy awaria lub inne zdarzenie miało miejsce ponad 25 km od miejsca zamieszkania.
 • Pomoc informacyjna po wypadku.
 • Pomoc tłumacza.
grafika
Assistance Wariant Złoty+
 • Zakres terytorialny – Polska i Europa.
 • Suma ubezpieczenia – 20 000 zł.
 • Holowanie w razie wypadku – w Polsce bez limitu, w Europie do 400 km.
 • Holowanie w razie awarii, braku paliwa oraz innych zdarzeń losowych – w Polsce bez limitu, w Europie do 400 km.
 • Próba usprawnienia pojazdu (wypadek, awaria, przebita opona, inne).
 • Samochód zastępczy po wypadku – do 10 dni.
 • Samochód zastępczy po kradzieży – do 10 dni.
 • Samochód zastępczy po awarii – do 5 dni oraz 2 razy w okresie ubezpieczenia.
 • Przewóz ubezpieczonego do miejsca holowania auta.
 • Zakwaterowanie – maksymalnie 2 dni.
 • Pomoc medyczna – w tym przewóz dzieci, kierowca zastępczy, rehabilitacja, organizacja wizyty lekarza i pielęgniarki.
 • Pomoc informacyjna po wypadku.
 • Pomoc tłumacza.
grafika
Assistance Platynowy
 • Zakres terytorialny – Polska i Europa.
 • Suma ubezpieczenia – 50 000 zł.
 • Holowanie w razie wypadku – w Polsce bez limitu, w Europie do 1 500 km.
 • Holowanie w razie awarii, braku paliwa oraz innych zdarzeń losowych – w Polsce bez limitu, w Europie do 1 500 km.
 • Próba usprawnienia pojazdu (wypadek, awaria, przebita opona, inne).
 • Samochód zastępczy po wypadku – do 30 dni w przypadku naprawy w warsztacie rekomendowanym, do 15 dni w innych przypadkach.
 • Samochód zastępczy po kradzieży – do 15 dni.
 • Samochód zastępczy po awarii – do 5 dni oraz 2 razy w okresie ubezpieczenia.
 • Przewóz ubezpieczonego do miejsca holowania auta.
 • Zakwaterowanie – maksymalnie 5 dni.
 • Pomoc medyczna – w tym przewóz dzieci, kierowca zastępczy, rehabilitacja, organizacja wizyty lekarza i pielęgniarki.
 • Organizacja wymiany opony, mycia auta i “night driver”.
 • Organizacja rezerwacji biletu lotniczego, hotelu, taksówki.
 • Pomoc informacyjna po wypadku.
 • Pomoc tłumacza.
grafika
Assistance Podróżnik 15
 • Zakres terytorialny – Polska i Europa (na 15 dni).
 • Suma ubezpieczenia – 10 000 zł.
 • Holowanie w razie wypadku – do 400 km.
 • Holowanie w razie awarii, braku paliwa oraz innych zdarzeń losowych – do 400 km.
 • Próba usprawnienia pojazdu (wypadek, awaria, przebita opona, inne).
 • Samochód zastępczy po wypadku – do 10 dni.
 • Samochód zastępczy po kradzieży – do 10 dni.
 • Samochód zastępczy po awarii – do 5 dni oraz 2 razy w okresie ubezpieczenia.
 • Przewóz ubezpieczonego do miejsca holowania auta.
 • Zakwaterowanie – maksymalnie 2 dni.
 • Pomoc medyczna – w tym przewóz dzieci, kierowca zastępczy, rehabilitacja, organizacja wizyty lekarza i pielęgniarki.
 • Pomoc informacyjna po wypadku.
 • Pomoc tłumacza.

Q&A

Wybierz pytanie
Ile czasu ma ubezpieczony na zgłoszenie zdarzenia w Warcie?
Czy Warta stosuje limity w assistance komunikacyjnym?
Ile wariantów assistance oferuje Warta?
Jaki jest zakres terytorialny ochrony assistance w Warcie?
Dlaczego warto kupić assistance w Warcie?
grafika

W przypadku Moto Assistance należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta w ciągu 3 dnia. Obowiązek ten nie dotyczy usług pomocy medycznej (30 dni) i samochodu zastępczego (60 dni). Natomiast dla ubezpieczenia turystycznego nie wskazano określonego czasu kontaktu z ubezpieczycielem, warto to jednak zrobić jak najszybciej.