Ranking ubezpieczenia assistance

W tych towarzystwach znajdziesz usługi
potrzebne w drodze

grafika

Ranking assistance podróżnego

 • Poszukiwania i ratownictwo: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK
 • Pomoc Tłumacza: TAK
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Opóźnienie podróży: TAK
 • Wizyta członka rodziny: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Pomoc finansowa: NIE
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: TAK
 • Przedłużenie ochrony: TAK
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Pomoc tłumacza: NIE
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 1000 euro)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 100 euro)
 • Wizyta członka rodziny: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc finansowa: NIE
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: NIE
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 24 godziny)
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc tłumacza: TAK (do 1200 euro)
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 1000 euro)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 100 euro)
 • Wizyta członka rodziny: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc finansowa: NIE
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: TAK (do 1200 euro)
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 24 godziny)
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc tłumacza: TAK (do 1200 euro)
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 1000 euro)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 100 euro)
 • Wizyta członka rodziny: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc finansowa: TAK (do 500 euro)
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: TAK (do 1200 euro)
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 24 godziny)
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK (do 50000 zł)
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 4000 zł)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 400 zł)
 • Wizyta członka rodziny: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Pomoc finansowa: TAK (do 1200 zł)
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: NIE
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 48 godzin)
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Pomoc tłumacza: NIE
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 1000 euro)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 100 euro)
 • Wizyta członka rodziny: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc finansowa: NIE
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: NIE
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 24 godziny)
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc tłumacza: TAK (do 1200 euro)
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 1000 euro)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 100 euro)
 • Wizyta członka rodziny: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc finansowa: NIE
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: TAK (do 1200 euro)
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 24 godziny)
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc tłumacza: TAK (do 1200 euro)
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 1000 euro)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 100 euro)
 • Wizyta członka rodziny: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 7 dni - do 100 euro za dobę)
 • Pomoc finansowa: TAK (do 500 euro)
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: TAK (do 1200 euro)
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 24 godziny)
Więcej
 • Poszukiwania i ratownictwo: TAK (do 50000 zł)
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Pomoc tłumacza: TAK (do 1000 zł)
 • Kierowca zastępczy: TAK (do 4000 zł)
 • Opóźnienie podróży: TAK (do 400 zł)
 • Wizyta członka rodziny: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Pomoc finansowa: TAK (do 1200 zł)
 • Pomoc psychologiczna: NIE
 • Pomoc prawna: NIE
 • Przedłużenie ochrony: TAK (o 48 godzin)
Więcej
grafika

Zdecydowana większość ubezpieczycieli oferuje w ramach assistance organizację akcji ratunkowej. Pojedyncze firmy stworzyły assistance bez tej usługi (np. AXA Partners), ale z pewnością dlatego, że ten ubezpieczyciel organizuje to świadczenie w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia, które obok assistance jest podstawą polisy turystycznej.

W assistance turystycznym warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych usług, bo są one przyznawane najczęściej na szczególnych zasadach:

 • Opóźnienie podróży. Niektórzy ubezpieczyciele, np. Generali czy mtu24.pl, oferują pomoc w formie zwrotu pieniędzy, które musiałeś przeznaczyć na najpilniejsze wydatki związane z opóźnieniem podróży (żywność czy dodatkowy nocleg). Inni z kolej, jak AXA Partners, wypłacają odszkodowanie.
 • Pomoc finansowa. To świadczenie, które polega na udzieleniu Ci pożyczki w razie utraty gotówki i środków płatniczych, abyś mógł zapłacić za najpotrzebniejsze produkty i usługi. Pożyczone pieniądze należy jednak zwrócić ubezpieczycielowi w terminie wskazanym w OWU. Przykładowo w Proamie masz na to 7 dni od powrotu do kraju, a jednocześnie maksymalnie 45 dni od dnia udzielenia pożyczki.
 • Przedłużenie ochrony. Ta usługa przysługuje, jeśli z ważnych, niezależnych od Ciebie powodów, nie możesz wrócić do kraju w planowanym wcześniej terminie, np. z powodu trafienia na kwarantannę. W takiej sytuacji ochrona ubezpieczeniowa może zostać przedłużona – najczęściej o dobę lub dwie.

Ranking assistance komunikacyjnego

 • Holowanie: TAK (do 100 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 300 zł)
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do najbliższego warsztatu)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: TAK (do 50 km)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 4 lub 6 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK (do 3 dni - do 75 euro za dobę)
 • Transport osób: TAK (do 100 km)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: TAK
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 500 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 5 dni)
 • Kierowca zastępczy NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: TAK
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 800 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 10 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK (do 3 dni)
 • Transport osób: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: TAK
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: TAK
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 200 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 7 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK (do 2 dni)
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 5 dni)
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: TAK
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: TAK
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 1000 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 14 dni)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 4 dni)
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 5 dni)
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: TAK
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: TAK
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do limitu wskazanego w polisie)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK*
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK* (do 3 dni)
 • Transport osób: TAK*
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
 • * Przysługuje tylko jedna z tych usług.
Więcej
 • Holowanie: TAK (bez limitu w Polsce, do 100 km po awarii)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 3 dni)
 • Transport osób: TAK (do 100 km)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (bez limitu w Polsce i Europie)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 10 dni)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 5 dni)
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 500 km w Polsce i Europie)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 400 zł w Polsce i do 1000 zł w Europie)
 • Samochód zastępczy: TAK (do 4 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK (1 dzień)
 • Transport osób: TAK (do 400 zł w Polsce i do 1000 zł w Europie)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (bez limitu w Polsce i do 750 km Europie)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 400 zł w Polsce i do 1200 zł w Europie)
 • Samochód zastępczy: TAK (do 10 dni po wypadku, do 5 dni po awarii)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 5 dni)
 • Transport osób: TAK (do 400 zł w Polsce i do 1200 zł w Europie)
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 5 dni)
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 500 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 5 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK (do 2 dni)
 • Transport osób: TAK (do 100 km)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 3 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (bez limitu po wypadku, do 200 km po awarii)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 5 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: TAK (bez limitu po wypadku, do 200 km po awarii)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: TAK
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: TAK
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 10 dni po wypadku lub kradzieży, do 5 dni po awarii)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 3 dni)
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: TAK (do 3 dni)
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: TAK
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: TAK
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km - do 4300 zł)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 1700 zł)
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK (do 3 dni)
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 1500 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK* (do 21 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK* (do 3 dni)
 • Transport osób: TAK*
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 200 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: TAK (do 200 km)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (bez limitu w Polsce, do 1500 km w Europie)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 10 dni)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 3 dni)
 • Transport osób: TAK (do 600 km w Polsce, do 500 km w Europie)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 75 km w Polsce)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 300 zł)
 • Samochód zastępczy: TAK (do 2 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 400 km w Polsce i Europie)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 600 zł w Polsce, do 500 euro w Europie)
 • Samochód zastępczy: TAK (do 7 dni po wypadku lub kradzieży, do 4 dni po awarii)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 4 dni)
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: TAK
 • Hospitalizacja: TAK (do 1200 euro)
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: TAK (do 300 zł w Polsce, do 150 euro w Europie lub holowanie do 200 km)
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: TAK (do 300 zł w Polsce, do 150 euro w Europie lub holowanie do 120 km)
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 200 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 5 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (bez limitu w Polsce, do 400 km za granicą)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 10 dni po wypadku lub kradzieży, do 5 dni po awarii)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 2 dni)
 • Transport osób: TAK
 • Opieka nad dziećmi: TAK
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km w Polsce)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 300 zł)
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 200 km w Polsce i za granicą)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 500 zł w Polsce, do 1000 zł za granicą)
 • Samochód zastępczy: TAK (do 4 dni po zdarzeniu lub kradzieży, do 3 dni po awarii)
 • Kierowca zastępczy: TAK
 • Organizacja noclegu: TAK (do 3 dni)
 • Transport osób: TAK (do 500 zł w Polsce, do 1000 zł za granicą)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK (do 500 zł w Polsce, do 1000 zł za granicą)
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: TAK
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km w Polsce, do 75 km za granicą)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK (do 400 zł)
 • Samochód zastępczy: TAK (do 2 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: NIE
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 150 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: NIE
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: NIE
 • Transport osób: NIE
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej
 • Holowanie: TAK (do 500 km)
 • Naprawa na miejscu zdarzenia: TAK
 • Samochód zastępczy: TAK (do 5 dni)
 • Kierowca zastępczy: NIE
 • Organizacja noclegu: TAK (do 2 dni)
 • Transport osób: TAK (do 100 km)
 • Opieka nad dziećmi: NIE
 • Hospitalizacja: NIE
 • Pomoc przy otwarciu pojazdu: NIE
 • Pomoc w razie braku paliwa: TAK
 • Pomoc przy wymianie koła: NIE
 • Tłumacz: NIE
Więcej

Minimum każdego, nawet najbardziej okrojonego wariantu ubezpieczenia assistance jest usługa holowania i naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia. Pozostałe świadczenia, jak chociażby udostępnienie samochodu zastępczego, organizacja noclegu czy pomoc tłumacza, mogą występować w podstawowym assistance, ale zazwyczaj są dostępne dopiero w bardziej rozbudowanych wariantach.

grafika

W tych towarzystwach ubezpieczeniowych kupisz assistance

Dowiedz się, co oferują ubezpieczyciele i wybierz wariant, który najbardziej Ci odpowiada!

grafika
W ofercie Accredited znajdziesz assistance komunikacyjne, które jest dostępne w dwóch wariantach:
 • Auto Assistance, w ramach którego będziesz miał zapewnioną usługę holowania pojazdu po wypadku lub kolizji na odległość maksymalnie 100 km.
 • Auto Assistance Komfort, które zapewni Ci usługę holowania nie tylko po wypadku i kolizji, ale także w razie awarii samochodu. Podobnie jak w węższej wersji ubezpieczenia, holowanie w ramach Auto Assistance Komfort jest możliwe na odległość do 100 km. Z pomocy w postaci holowania po awarii będziesz mógł skorzystać dwukrotnie w ciągu roku. Jeśli wybierzesz tę opcję assistance samochodowego, zamiast z holowania będziesz mógł skorzystać z usługi naprawy pojazdu. Accredited pokryje koszty reperacji do 300 zł.

Oba warianty assistance komunikacyjnego zapewniają pomoc na terenie Polski.

Więcej
grafika
Allianz oferuje trzy warianty ubezpieczenia assistance komunikacyjnego:
 • Assistance Podstawowy, który zapewnia holowanie pojazdu do warsztatu po wypadku, awarii lub pęknięciu przedniej szyby, naprawę auta na miejscu zdarzenia, a także transport osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem w dowolne miejsce oddalone od miejsca zdarzenia maksymalnie o 50 km.
 • Assistance Rozszerzony, w którego ramach otrzymasz holowanie do warsztatu lub w inne miejsce oddalone o maksymalnie 150 km, usprawnienie pojazdu, samochód zastępczy nawet do 6 dni, a także organizację noclegu na najwyżej 3 doby, dostarczenie paliwa w razie jego braku oraz pomoc w razie uszkodzenia koła.
 • Assistance Maksymalny zapewni Ci jeszcze bardziej rozbudowaną ochronę. Oprócz usług dostępnych w Assistance Rozszerzonym otrzymasz samochód zastępczy do 10 dni, a także organizację transportu osób podróżujących uszkodzonym autem.

Ochrona assistance w Allianz obowiązuje zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich i europejskich częściach Cypru oraz Turcji. Ubezpieczyciel zastrzega, że ochrona nie działa w Białorusi, Kazachstanie, Mołdawii, Rosji, Ukrainie i Gruzji.

Więcej
grafika
AXA Partners oferuje assistance turystyczne, które jest dostępne wraz z polisą podróżną. Posiadając je, możesz liczyć na:
 • odszkodowanie za opóźnioną podróż,
 • pomoc w organizacji noclegu, jeśli powrót w zaplanowanym terminie nie jest możliwy,
 • pomoc prawną, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 100 euro,
 • pomoc tłumacza, jeśli nie będziesz mógł się porozumieć z lekarzem udzielającym Ci pomocy, policjantem w czasie kontroli drogowej, a także gdy konieczne będzie wypełnienie dokumentów,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej.
Więcej
grafika
Rozważając przyjęcie oferty od tego ubezpieczyciela, będziesz miał do wyboru trzy warianty ubezpieczenia assistance dla samochodu:
 • Wariant podstawowy, który chroni na terenie Polski. Zapewnia podstawowe świadczenia, które mogą być Ci potrzebne po kolizji: holowanie na odległość do 100 km (wraz z przygotowaniem pojazdu do holowania – limit kwotowy tej usługi to 2500 zł) oraz naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia. Suma ubezpieczenia w tym wariancie to 6000 zł.
 • Wariant rozszerzony, który również działa na terenie Polski po unieruchomieniu, awarii i wypadku. Ta opcja została rozbudowana o dodatkowe usługi i posiada większy limit względem wariantu podstawowego. W ramach wariantu rozszerzonego assistance otrzymasz usługę holowania do 500 km, usprawnienie pojazdu, samochód zastępczy do 5 dni, a także pomoc przy otwarciu auta. Suma ubezpieczenia to 12000 zł.
 • Wariant maksymalny, który zapewnia ochronę nie tylko w Polsce, ale też w Europie (z wyjątkiem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji). Posiadając assistance w tym wariancie, możesz liczyć na holowanie na dystansie nawet do 800 km, usprawnienie pojazdu, samochód zastępczy do 10 dni oraz organizację noclegu na maksymalnie 3 doby, a także pomoc w otwarciu pojazdu, naprawie koła i w razie braku paliwa. Świadczenia te przysługują po unieruchomieniu, awarii lub wypadku. Suma ubezpieczenia jest wysoka – 40000 zł.
Więcej
grafika
W Beesafe znajdziesz aż cztery warianty assistance komunikacyjnego, które działają zarówno w Polsce, jak i w Europie (zakres terytorialny szczegółowo opisano w OWU).
 • Wariant Mini z sumą ubezpieczenia równą 500 euro. Zapewnia holowanie po wypadku na odległość nie większą niż do najbliższego warsztatu (maksymalnie 150 km od miejsca zdarzenia) oraz naprawę pojazdu po wypadku na terytorium Polski.
 • Wariant Basic z sumą ubezpieczenia w wysokości 2500 euro. W ramach tego wariantu otrzymasz usługę holowania na podobnych zasadach, co w Wariancie Mini (plus transport osób podróżujących tym autem do zakładu naprawczego), usprawnienie pojazdu po wypadku, a dodatkowo samochód zastępczy na maksymalnie 3 dni, z którego można skorzystać dwukrotnie w okresie ubezpieczenia.
 • Wariant Standard z sumą ubezpieczenia 5000 euro. W jego ramach możesz liczyć na holowanie po kradzieży, wypadku lub awarii na odległość do 200 km (z transportem podróżnych do warsztatu), usprawnienie pojazdu, samochód zastępczy do 7 dni, z którego możesz skorzystać 5 razy w roku. Dodatkowo Beesafe zapewnia organizację noclegu na 2 doby oraz opiekę nad dziećmi do 5 dni. Dostępna jest też pomoc przy otwarciu pojazdu, wymianie koła i w razie braku paliwa.
 • Wariant Premium z sumą ubezpieczenia 10000 euro. Ta opcja zawiera usługi dostępne w niższych wariantach, jednak o bardziej rozbudowanym zakresie (np. holowanie do 1000 km oraz samochód zastępczy do 14 dni). Oprócz tego ubezpieczyciel zapewni Ci pomoc kierowcy zastępczego i tłumacza.
Więcej
grafika
Wszystkie trzy warianty assistance samochodowego, które udostępnia Ci Benefia, obowiązują na terenie Unii Europejskiej oraz w następujących krajach:

Albanii, Andorze, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Islandii, Liechtensteinie, Macedonii, Mołdawii, Norwegii, europejskiej części Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, europejskiej części Turcji, Ukrainie oraz w Watykanie.

 • Wariant Mini zapewni Ci holowanie do najbliższego warsztatu lub w inne wskazane przez Ciebie miejsce, które znajduje się nie dalej niż w odległości do najbliższego warsztatu (maksymalnie do 150 km). Jednocześnie ubezpieczyciel zapewni Tobie i podróżującym z Tobą osobom transport do tego miejsca. W ramach Wariantu Mini możesz skorzystać też z naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia.
 • Wariant Podstawowy zapewnia holowanie do limitu wskazanego w polisie (wraz z transportem osób podróżujących uszkodzonym autem), a także naprawę na miejscu zdarzenia.
 • Wariant Pełny to opcja dla osób, które oprócz usługi holowania i naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia od assistance oczekują czegoś więcej. Benefia w ramach tej wersji zapewnia dodatkowo samochód zastępczy na czas określony w polisie, organizację noclegu na 3 doby oraz organizację transportu podróżujących do domu lub do miejsca docelowego. Uwaga! Możesz skorzystać tylko z jednej z trzech usług: wynajmu samochodu zastępczego, transportu osób lub organizacji noclegu. Jako posiadacz assistance w Wariancie Pełnym, będziesz mógł liczyć także na pomoc, jeśli zabraknie Ci paliwa.
Więcej
grafika
W Generali znajdziesz zarówno assistance turystyczne, jak i assistance komunikacyjne.

Swoje assistance turystyczne możesz wybrać spośród trzech wariantów:

 • Assistance Standard zapewni Ci akcję poszukiwawczą i ratowniczą, pomoc kierowcy zastępczego (do 1000 euro), zwrot kosztów do 100 euro, jeśli z powodu opóźnienia podróży będziesz musiał wyposażyć się w artykuły pierwszej potrzeby. Jeśli trafisz do szpitala, ubezpieczyciel zapewni opiekę nad podróżującymi z Tobą dziećmi. Będzie mogła odwiedzić Cię też bliska Ci osoba. Ubezpieczyciel zorganizuje jej przyjazd i pobyt do 7 dni. A jeśli powrót do domu w zaplanowanym przez Ciebie wcześniej terminie okaże się niemożliwy, otrzymasz ochronę ubezpieczeniową na dodatkowe 24 godziny.
 • Assistance Premium, oprócz usług dostępnych w wersji Standard, zapewnia pomoc ubezpieczyciela w organizacji noclegu na czas rekonwalescencji (do 7 dni), a także w razie popadnięcia w konflikt z prawem – pomoc prawną do 1200 euro i wsparcie tłumacza z takim samym ograniczeniem kwotowym.
 • Assistance Exclusive, w którym dodatkiem jest pomoc finansowa. Ubezpieczyciel przekaże Ci kwotę do 500 euro, jeśli stracisz gotówkę, karty i inne środki płatnicze). Pieniądze mają formę pożyczki, a więc należy je zwrócić w ciągu 7 dni od powrotu do kraju lub w ciągu 45 dni od chwili otrzymania. W nieco szerszym zakresie jest też dostępna usługa tłumacza, bo z jego pomocy możesz skorzystać też w razie konieczności porozumienia się z lekarzem udzielającym Ci pomocy. Taka usługa jest finansowana do 250 euro.

Również assistance samochodu jest dostępne w Generali w trzech wariantach:

 • Wariant Komfort, który działa w Polsce, zapewni Ci ochronę z sumą ubezpieczenia 5000 zł na jedno zdarzenie. W jego ramach ubezpieczyciel oferuje nielimitowane holowanie, usprawnienie pojazdu, usługi zastępczego kierowcy. Oprócz tego Wariant Komfort zapewnia organizację noclegu, transport osób i pomoc tłumacza.
 • Wariant Komfort Plus to opcja działająca i w Polsce, i w Europie. Suma ubezpieczenia tu zastosowana to 5000 zł na jedno zdarzenie. W jego ramach Generali zapewnia podobne usługi, co w niższym wariancie, jednak na nieco innych zasadach. Przykładowo w usłudze holowania wprowadzono limit kilometrów, który jest zależny od rodzaju zdarzenia oraz od tego, czy doszło do niego w Polsce, czy za granicą. Dodatkowym świadczeniem jest tu chociażby wynajem samochodu zastępczego do 5 dni.
 • Wariant LUX z sumą ubezpieczenia do 20000 zł na jedno zdarzenie zapewnia ochronę w Polsce i Europie. Jest to zabezpieczenie o najszerszym zakresie. Kupując assistance w tej wersji, otrzymujesz holowanie bez limitu kilometrów, usprawnienie pojazdu, samochód zastępczy do 10 dni, pomoc kierowcy zastępczego, a także nocleg do 5 dni, organizację transportu osób i pomoc tłumacza.
Więcej
grafika
Assistance samochodowe dostępne w LINK4 możesz zawrzeć w jednym z trzech wariantów.

Każdy z nich działa w Polsce i Europie. Szczegółową listę państw, w których można liczyć na pomoc LINK4, znajdziesz w OWU.

 • Auto Assistance to ubezpieczenie, które można nabyć w wersji krótkoterminowej. To Ty podajesz okres, w którym ma działać ochrona. Ubezpieczenie ma dosyć szeroki zakres, bo gwarantuje m.in. holowanie w Polsce i za granicą do 500 km, naprawę auta na miejscu zdarzenia (do 400 zł w Polsce i do 1000 zł za granicą), samochód zastępczy do 4 dni, nocleg, a także transport osób. Można je nabyć tylko w połączeniu z ubezpieczeniem podróżnym.
 • Auto Assistance Plus różni się od poprzedniego wariantu tym, że zapewnia samochód zastępczy na 5 dni po wypadku lub na 3 dni po awarii.
 • Auto Assistance Komfort, które oferuje już dużo szerszą ochronę. Usługi dostępne w pozostałych wersjach ubezpieczenia dają większą swobodę w korzystaniu, bo przykładowo holowanie w Polsce możesz otrzymać bez limitu, w Europie z limitem do 750 km, a z samochodu zastępczego możesz korzystać do 10 dni po wypadku. W Auto Assistance Komfort możesz liczyć dodatkowo na pomoc kierowcy zastępczego i opieki nad dziećmi do 5 dni.
Więcej
grafika
Assistance turystyczne od mtu24.pl zapewnia ochronę w zakresie:
 • organizacji akcji poszukiwawczej i ratowniczej do 50000 zł,
 • usług kierowcy zastępczego do 4000 zł,
 • pożyczki na kwotę maksymalnie 1200 zł,
 • zwrotu kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży (do 400 zł),
 • usług tłumacza do 1000 zł,
 • możliwości przedłużenia ochrony o 48 godzin.

Decydując się na assistance komunikacyjne w tym towarzystwie, możesz wybrać jeden z trzech wariantów:

 • Assistance po wypadku zapewniający ochronę na terenie Polski. Zapewni Ci holowanie do miejsca, które wskażesz, jednak oddalone o maksymalnie 100 km. Suma ubezpieczenia w tym przypadku to 1000 zł.
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce z sumą ubezpieczenia 10000 zł. Otrzymasz usługę holowania do miejsca, które wskażesz, ale maksymalnie na odległość 150 km. Będziesz mógł także liczyć na naprawę pojazdu w miejscu zdarzenia, jeśli dojdzie do awarii Twojego auta. Ubezpieczyciel dostarczy Ci również paliwo, abyś mógł dojechać do najbliższej stacji i zatankować samochód.
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce i za granicą z sumą ubezpieczenia 15000 zł. Mtu24.pl oferuje w ramach tego wariantu holowanie do 500 km wraz z transportem podróżnych do 100 km, usprawnienie pojazdu, a dodatkowo również samochód zastępczy po wypadku i kradzieży na 5 dni. Zorganizuje także nocleg na 2 dni, jeśli naprawa samochodu się przedłuży i dostarczy paliwo w razie jego braku.
Więcej
grafika
W Proamie assistance podróżne możesz wybrać spośród trzech wariantów:
 • Assistance Standard. Dzięki niemu będziesz mógł liczyć na organizację akcji poszukiwawczej i ratowniczej, usługi kierowcy zastępczego 1000 euro, a także organizację opieki nad dziećmi do 7 dni. Jeśli trafisz do szpitala, będzie mogła odwiedzić Cię bliska osoba, a ubezpieczyciel opłaci dla niej transport i pobyt do 7 dni. Jeśli nie będziesz mógł wrócić do domu w zaplanowanym terminie, Proama zapewni Ci ochronę ubezpieczeniową o jeden dzień dłużej. Nie zostaniesz też bez pomocy, jeśli Twoja podróż będzie opóźniona. W takiej sytuacji Proama zwróci Ci pieniądze (do 100 euro), które wydasz na najpotrzebniejsze zakupy.
 • Assistance Premium. Ta wersja assistance składa się z usług dostępnych w Assistance Standard, ale dodatkowo posiada usługę organizacji noclegu na czas rekonwalescencji, a także pomoc prawną i usługi tłumaczeniowe w razie konfliktu z prawem – każde świadczenie z limitem do 1200 euro.
 • Assistance Exclusive. Uzupełnia poprzednie warianty assistance o pomoc finansową, czyli pożyczkę od ubezpieczyciela w wysokości 500 euro, jeśli stracisz pieniądze i inne środki płatnicze. Pieniądze będziesz mógł przeznaczyć na najpotrzebniejsze wydatki. Dodatkowo w wariancie Exclusive rozszerzono usługi tłumaczeniowe o pomoc w porozumieniu się z lekarzem do 250 euro.

Dla wyjeżdżających samochodem Proama przygotowała także dwa warianty assistance komunikacyjnego:

 • Assistance Wypadkowy, który zapewnia pomoc na terenie Polski. Suma ubezpieczenia w tym przypadku wynosi 2000 zł. Wariant Wypadkowy zapewnia holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca bez ograniczeń kilometrowych, a także transport osób w to samo miejsce. Dostępna jest także usługa naprawy pojazdu i wynajmu samochodu zastępczego na 3 dni.
 • Assistance Midi z sumą ubezpieczenia do 4000 zł. Ubezpieczenie zapewnia ochronę na terenie Polski. Usługi, na jakie możesz liczyć, to holowanie po wypadku bez limitu oraz po awarii do 200 km wraz z transportem osób, usprawnienie pojazdu, samochód zastępczy do 5 dni, dostarczenie paliwa oraz pomoc w wymianie koła.
Więcej
grafika
W PZU znajdziesz aż cztery warianty assistance komunikacyjnego.

Ubezpieczyciel przygotował warianty Super Truck i Komfort Truck dedykowane właścicielom samochodów ciężarowych. Wariant Komfort Truck działa w Polsce, natomiast Super Truck zapewnia pomoc w Polsce i Europie. Oprócz tego w ofercie assistance od PZU znajdują się wersje Komfort, która obowiązuje na terenie Polski oraz Super, której zakres terytorialny może obejmować tylko Polskę albo Polskę i Europę.

 • Wariant Komfort zapewnia następujące usługi: holowanie do 150 km, usprawnienie pojazdu, kierowcę zastępczego i samochód zastępczy do 3 dni, jeśli assistance zostało wykupione wraz z ubezpieczeniem AC, nocleg do 3 dni, transport osób.
 • Wariant Super to opcja z nieco większymi limitami. Holowanie obowiązuje podobnie jak w Wariancie Komfort – do 150 km, podobnie zapewniona jest naprawa na miejscu zdarzenia. Ale z samochodu zastępczego można korzystać dłużej – do 5 dni po awarii i do 10 dni po wypadku lub kradzieży. Przysługuje także usługa kierowcy zastępczego, transportu osób i noclegu do 3 dni, a dodatkowo zapewnienie opieki nad dziećmi do 3 dni, pomoc przy otwarciu pojazdu, naprawie ogumienia i dostarczeniu paliwa. Można liczyć też na usługi tłumaczeniowe.
 • Wariant Komfort Truck jest bardziej okrojony. W jego ramach możesz liczyć na usługę holowania do 150 km (limit kwotowy to 4300 zł) i naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, której koszty są pokrywane do kwoty 1700 zł. Ubezpieczyciel zapewni także nocleg do 3 dni i transport osób podróżujących ubezpieczonym samochodem.
 • Wariant Super Truck wydaje się z kolei najbardziej rozbudowaną opcją. Holowanie w jego ramach jest ograniczone do 150 km i sumy 13000 zł (ten sam limit obowiązuje w przypadku awarii ogumienia), a naprawa auta – do 3500 zł. Oprócz tego ubezpieczyciel zapewnia samochód zastępczy, kierowcę zastępczego, nocleg do 3 dni, transport osób, a także pomoc tłumacza, pomoc w otwarciu pojazdu i dostarczenie paliwa w razie jego braku.
Więcej
grafika
Trasti oferuje Pomoc w podróży, która obowiązuje na terenie Polski (w przypadku samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 t) lub na terenie Europy (w przypadku samochodów osobowych).

Limity stosowane w tym ubezpieczeniu są zależne właśnie od rodzaju ubezpieczanego pojazdu. Trasti oferuje w ramach assistance komunikacyjnego:

 • holowanie nawet do 1500 km,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • samochód zastępczy nawet do 21 dni,
 • organizację noclegu na 3 doby,
 • transport osób.
Więcej
grafika
W zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań względem ubezpieczenia assistance samochodowego w TUZ możesz wybrać jeden z trzech wariantów:
 • Wariant Standard zapewnia holowanie do 200 km wraz z transportem osób, naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia oraz pomoc tłumacza w rozmowach z policją, specjalistami i lekarzami.
 • Wariant Comfort gwarantuje holowanie do 600 km w Polsce i do 500 km za granicą wraz z transportem osób (oprócz tego transport podróżnych do domu lub do miejsca docelowego). W jego ramach możesz też skorzystać z usług usprawnienia pojazdu, samochodu zastępczego i noclegu do 3 dni i usług tłumaczeniowych.
 • Wariant VIP – najszerszy – to oferta usług takich jak: holowanie bez limitu w Polsce i do 1500 km za granicą, naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, wynajem samochodu zastępczego do 10 dni, kierowca zastępczy, nocleg, opieka nad dziećmi do 3 dni, transport osób oraz tłumacz.

Wszystkie opcje assistance zapewniają ochronę na terenie Europy z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji.

Więcej
grafika
W towarzystwie UNIQA znajdziesz aż pięć wariantów assistance komunikacyjnego.

Wariant Mini, Midi i Standard zapewnią Ci ochronę na terenie Polski, natomiast wariant Premium i Prestiż – w Polsce i Europie.

 • Wariant Mini zapewnia usługę holowania do 75 km, i pomoc w naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia. Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy auta do kwoty 300 zł.
 • Wariant Midi, oprócz usług dostępnych w Wariancie Mini, gwarantuje usługę udostępnienia samochodu zastępczego do 2 dni oraz usługę polegającą na przewozie osób po wypadku.
 • Wariant Standard jest już bardziej rozbudowany. Zapewnia holowanie z większym limitem – do 200 km, pokrycie kosztów usprawnienia pojazdu do kwoty 600 zł, transport osób i samochód zastępczy do 7 dni po wypadku i kradzieży lub do 4 dni po awarii. Oprócz wyższych limitów UNIQA w ramach assistance w wersji Standard gwarantuje usługę kierowcy zastępczego, organizację noclegu do 4 dni, opiekę nad dziećmi i cały szereg świadczeń związanych z awariami w pojeździe (otwarcie samochodu, dostarczenie paliwa i pomoc w naprawie opony).
 • Wariant Premium działa nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Część usług dostępnych w poprzednich wersjach assistance ma szerszy zakres ochrony, np. holowanie może odbywać się na dystansie do 400 km, a naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia do kwoty 600 zł w Polsce i 500 euro w Europie. Dodatkowo w ramach assistance w Wariancie Premium UNIQA zapewnia hospitalizację i pokryje jej koszt do 1200 euro, a także pomoc tłumacza.
 • Wariant Prestiż to najbardziej rozbudowana wersja assistance samochodowego w tym towarzystwie. Obowiązują w niej największe limity, dające większe pole manewru w razie zdarzenia losowego. Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, będziesz mógł holować samochód bez limitu kilometrów w Polsce i do 1200 km w Europie oraz otrzymasz samochód zastępczy nawet na 15 dni. Pozostałe usługi są realizowane w podobnym zakresie, co w Wariancie Premium.
Więcej
grafika
W Warcie znajdziesz pięć wariantów assistance komunikacyjnego o zróżnicowanym zakresie ochrony.

Ubezpieczyciel oferuje nie tylko całoroczne ubezpieczenia tego typu, ale również wersję krótkoterminową, która zapewnia ochronę przez 15 dni. Assistance krótkoterminowe kryje się pod nazwą Wariant Podróżnik 15. Taka polisa zapewnia rozmaitą pomoc do sumy ubezpieczenia w wysokości 10000 zł. Jej ograniczeniem jest przede wszystkim czas trwania. Opcja Podróżnik 15 zapewnia m.in. holowanie do 400 km w Polsce i za granicą, naprawę pojazdu w miejscu zdarzenia, samochód zastępczy do 10 dni po wypadku i kradzieży lub do 5 dni po awarii samochodu, a także pomoc kierowcy zastępczego. W jej ramach ubezpieczyciel zapewni też nocleg na 2 dni, transport osób, opiekę nad dziećmi oraz usługi tłumacza.

Krótkoterminowe assistance to nie jedyna wersja, którą możesz nabyć. Warta przygotowała również cztery warianty całoroczne: Standard, Złoty, Złoty+ oraz Platynowy. Wersja Standard zapewnia ochronę w Polsce, natomiast pozostałe – w Polsce i za granicą.

Jakie sumy ubezpieczenia obowiązują w poszczególnych wariantach assistance?

 • Wariant Podróżnik 15 – 10000 zł,
 • Wariant Standard – 5000 zł,
 • Wariant Złoty – 10000 zł,
 • Wariant Złoty+ – 20000 zł,
 • Wariant Platynowy – 50000 zł.
Więcej
grafika
Firma Wefox oferuje cztery zróżnicowane pod względem zakresu ochrony ubezpieczenia assistance samochodu.

Wariant Podstawowy zapewnia wsparcie po wypadku na terenie Polski. Pozostałe warianty (Standard, Komfort i Super) obowiązują w razie wypadku, kradzieży i awarii w Polsce i za granicą. Szczegółową listę państw, na terenie których działa ochrona assistance, znajdziesz w OWU ubezpieczyciela.

Każdy wariant assistance zapewnia usługi do innej kwoty. Jakie sumy ubezpieczenia obowiązują w poszczególnych opcjach?

 • Wariant Podstawowy – 2000 zł,
 • Wariant Standard – 5000 zł,
 • Wariant Komfort – 10000 zł,
 • Wariant Super – 25000 zł.

Wariant Podstawowy zapewnia usługę holowania do 150 km, Wariant Standard i Komfort – do 200 km, a Wariant Super – bez limitu kilometrów w Polsce i do 800 km za granicą. Oprócz holowania, wszystkie opcje zapewniają także usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, jednak w każdej wersji assistance limit kwotowy na naprawę jest nieco inny. Bardziej rozbudowane warianty, jak Standard, Komfort i Super zapewniają również samochód zastępczy przynajmniej na 3 dni, organizację noclegu na 3 doby oraz pomoc w razie braku paliwa i wiele innych. W Wariancie Komfort i Super możesz liczyć również na usługi tłumaczeniowe.

Więcej
grafika
W towarzystwie Wiener możesz wybrać assistance spośród dwóch opcji:
 • Auto Assistance Podstawowy, który zapewnia najbardziej potrzebne kierowcom usługi, jak holowanie do 150 km w Polsce i do 75 km za granicą, naprawę auta do 400 zł i samochód zastępczy na 2 doby.
 • Auto Assistance Plus o szerszym zakresie ochrony. Ten wariant jest dostępny w jeszcze dwóch opcjach: Standard i Lux. Zapewniają holowanie, usprawnienie pojazdu, auto zastępcze, kierowcę zastępczego, organizację noclegu, transport osób, a także opiekę nad dziećmi i hospitalizację. Ubezpieczyciel pomoże także, gdy zabraknie Ci paliwa, pęknie Ci opona lub nie będziesz mógł się porozumieć za granicą.
Więcej
grafika
You Can Drive oferuje assistance zarówno w ubezpieczeniu turystycznym, jak i komunikacyjnym.

W ramach assistance podróżnego możesz otrzymać:

 • organizację akcji poszukiwawczej i ratowniczej do 50000 zł,
 • usługi kierowcy zastępczego do 4000 zł,
 • pożyczkę na kwotę maksymalnie 1200 zł,
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży (do 400 zł),
 • usługi tłumacza do 1000 zł,
 • możliwość przedłużenia ochrony o 48 godzin.

Assistance komunikacyjne możesz wybrać spośród trzech opcji:

 • Assistance po wypadku gwarantuje ochronę w Polsce. W jego ramach otrzymasz holowanie do miejsca, które wskażesz (maksymalnie 100 km). Suma ubezpieczenia w tym przypadku to 1000 zł.
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce z sumą ubezpieczenia 10000 zł. Kupując tę wersję assistance, otrzymasz usługę holowania do miejsca, które wskażesz (maksymalnie do 150 km). Będziesz mógł także liczyć na naprawę pojazdu w miejscu zdarzenia po awarii Twojego samochodu. Jeśli zabraknie Ci w baku paliwa, ubezpieczyciel dostarczy Ci je w ilości, która wystarczy na dojazd do najbliższej stacji.
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce i za granicą z sumą ubezpieczenia 15000 zł. W jego ramach You Can Drive oferuje holowanie do 500 km wraz z transportem podróżnych do 100 km, usprawnienie pojazdu, a także samochód zastępczy po wypadku i kradzieży na maksymalnie 5 dni. Jeśli naprawa samochodu przedłuży się, ubezpieczyciel zadba o nocleg dla Ciebie i podróżujących z Tobą osób (maksymalnie na 2 dni).
Więcej

Q&A – co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu assistance?

Zadaj pytanie
Co daje ubezpieczenie assistance?
Czy assistance jest dostępne w wersji krótkoterminowej?
Ile kosztuje ubezpieczenie assistance?
Co zrobić, żeby płacić mniej za assistance?
grafika

Assistance to ochrona polegająca na zapewnieniu ubezpieczonemu usług, które mogą okazać się przydatne w trakcie wyjazdu. Assistance samochodowe zawiera przynajmniej holowanie pojazdu i naprawę na miejscu zdarzenia. Zwykle to minimum każdego wariantu tego rodzaju ubezpieczenia. Assistance podróżne skupia się przede wszystkim nad zapewnieniem turyście akcji poszukiwawczej i ratowniczej, transportu i noclegu w awaryjnej sytuacji, a często również usług tłumacza i prawnika.