O ubezpieczycielu

TUZ to mająca już dwie dekady doświadczenia na polskim rynku marka należąca do polskiego TUZ TUW (Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych). Swoim klientom oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, osobowe i dla rolników, a także polisy przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

Elastycznie reagując na potrzeby agentów, brokerów i klientów, TUZ został doceniony m.in. przez takie podmioty, jak “Dziennik Ubezpieczeniowy” czy “Gazeta Ubezpieczeniowa”, która doceniła firmę za akcję “Pełny Pakiet Pomocy dla Agenta”. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego przyznała TUZ tytuł “Instytucji finansowej przyjaznej mediacji”.

W 2023 roku TUZ obchodzi 20-lecie istnienia.

Więcej
grafika

Dane kontaktowe TUZ Ubezpieczenia

Adres korespondencyjny:
Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
TUZ Ubezpieczenia umożliwia swoim klientom kontakt przez internet za pomocą znajdującego się na stronie formularza kontaktowego. Zgłoszenia szkody można dokonać za pomocą formularza online lub pod adresem [email protected].

Zgłoszenie szkody w TUZ Ubezpieczenia

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać:

telefonicznie pod numerem +48 22 327 60 60

Rodzaje assistance w TUZ Ubezpieczenia

grafika
Auto Assistance w TUZ Ubezpieczenia

Ubezpieczenie assistance samochodowe w TUZ Ubezpieczenia jest skierowane do klientów firmy chcących rozszerzyć ochronę ubezpieczenia komunikacyjnego. Jest to dobrowolna polisa zapewniająca ubezpieczonemu określoną pomoc w razie zaistnienia zdarzeń losowych związanych z użytkowaniem pojazdu (awaria, unieruchomienie, kolizja, wypadek).

Klienci TUZ Ubezpieczenia mają do wyboru cztery warianty Auto Assistance: Podstawowy, Standard, Comfort i VIP. Każdy z nich różni się zakresem ochrony, w której skład wchodzą m.in.:

 • naprawa na miejscu zdarzenia,
 • holowanie,
 • parking,
 • zakwaterowanie,
 • usługi informacyjne.

Ochroną w ramach assistance w TUZ Ubezpieczenia mogą być objęte pojazdy bez limitu wiekowego (warianty Podstawowy, Standard i Comfort) lub w wieku nieprzekraczającym 10 lat (wariant VIP). Auto Assistance w wariancie Podstawowym obejmuje szkody, do których doszło w Polsce. Pozostałe warianty działają również w Europie z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii i azjatyckiej części Turcji.

Więcej

Cztery warianty Auto Assistance w TUZ Ubezpieczenia – zakres ochrony

grafika
Wariant Podstawowy Auto Assistance
 • Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia po kolizji.
 • Holowanie pojazdu do dowolnego miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (do 100 km).
 • Koszty postoju pojazdu na parkingu strzeżonym (do 3 dni).
 • Transport kierowcy i pasażerów do miejsca odholowania pojazdu.
 • Złomowanie pojazdu.
 • Usługi informacyjne.
grafika
Wariant Standard Auto Assistance
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po wypadku, awarii lub unieruchomieniu pojazdu.
 • Holowanie pojazdu do dowolnego miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (do 200 km).
 • Koszty postoju pojazdu na parkingu strzeżonym (do 3 dni).
 • Transport kierowcy i pasażerów do miejsca odholowania pojazdu.
 • Usługa tłumacza (realizowana telefonicznie) dla zdarzeń powstałych na terytorium Europy.
 • Złomowanie pojazdu.
grafika
Wariant Comfort Auto Assistance
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po wypadku, awarii lub unieruchomieniu pojazdu.
 • Holowanie pojazdu do dowolnego miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (do 600 km w Polsce, do 500 km w Europie).
 • Koszty postoju pojazdu na parkingu strzeżonym (do 3 dni).
 • Transport kierowcy i pasażerów do miejsca odholowania pojazdu.
 • Wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu (do 5 dni).
 • Pokrycie kosztów podróży powrotnej do miejsca zamieszkania ubezpieczonego: autobusem/pociągiem (jeśli odległość nie przekracza 1000 km) lub samolotem (jeśli zdarzenie miało miejsce poza Polską i odległość przekracza 1000 km).
 • Pokrycie kosztów transportu do i z dworca autobusowego/kolejowego lub lotniska do kwoty 250 zł (w Polsce) i 150 euro (poza Polską).
 • Pokrycie kosztów kontynuacji podróży ubezpieczonego do miejsca docelowego autobusem/pociągiem (jeśli odległość nie przekracza 1000 km) lub samolotem (jeśli zdarzenie miało miejsce poza Polską i odległość przekracza 1000 km).
 • Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z przewozem ubezpieczonego i śniadaniem – maksymalnie 3 doby, nie dłużej niż trwa naprawa pojazdu ubezpieczonego.
 • Usługa tłumacza (realizowana telefonicznie) dla zdarzeń powstałych na terytorium Europy.
 • Złomowanie pojazdu.
 • Usługi informacyjne.
grafika
Wariant VIP Auto Assistance
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po wypadku, awarii lub unieruchomieniu pojazdu.
 • Holowanie pojazdu do dowolnego miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (bez limitu kilometrów w Polsce, do 1500 km w Europie).
 • Koszty postoju pojazdu na parkingu strzeżonym (do 3 dni).
 • Transport kierowcy i pasażerów do miejsca odholowania pojazdu.
 • Wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu (do 10 dni).
 • Pokrycie kosztów podróży powrotnej do miejsca zamieszkania ubezpieczonego: autobusem/pociągiem (jeśli odległość nie przekracza 1000 km) lub samolotem (jeśli zdarzenie miało miejsce poza Polską i odległość przekracza 1000 km).
 • Pokrycie kosztów transportu do i z dworca autobusowego/kolejowego lub lotniska do kwoty 250 zł (w Polsce) i 150 euro (poza Polską).
 • Pokrycie kosztów kontynuacji podróży ubezpieczonego do miejsca docelowego autobusem/pociągiem (jeśli odległość nie przekracza 1000 km) lub samolotem (jeśli zdarzenie miało miejsce poza Polską i odległość przekracza 1000 km).
 • Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z przewozem ubezpieczonego i śniadaniem – maksymalnie 3 doby, nie dłużej niż trwa naprawa pojazdu ubezpieczonego.
 • Transport kierowcy po odbiór naprawionego pojazdu.
 • Kierowca zastępczy w razie hospitalizacji lub śmierci kierowcy pojazdu.
 • Opieka nad dziećmi w razie hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego (maksymalnie 3 dni).
 • Transport zwłok ubezpieczonego do kraju (do kwoty 10 000 zł).
 • Usługa tłumacza (realizowana telefonicznie) dla zdarzeń powstałych na terytorium Europy.
 • Złomowanie pojazdu.
 • Usługi informacyjne.

Q&A

Wybierz pytanie
Czy assistance w TUZ Ubezpieczenia można nabyć bez innych ubezpieczeń?
Ile wynosi suma ubezpieczenia assistance w TUZ Ubezpieczenia?
Czy w TUZ obowiązują limity usług assistance?
Czy TUZ stosuje franszyzę kilometrową w assistance?
Jakie inne rodzaje ochrony samochodu można nabyć w TUZ Ubezpieczenia?
Dlaczego warto kupić Auto Assistance w TUZ Ubezpieczenia?
grafika

Nie. Umowa ubezpieczenia assistance w TUZ Ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w przypadku posiadania w tej firmie ubezpieczenia AC lub OC na dany pojazd. Okres ubezpieczenia assistance nie może być dłuższy niż ubezpieczenia AC lub OC.