O ubezpieczycielu

TUZ to mająca już dwie dekady doświadczenia na polskim rynku marka należąca do polskiego TUZ TUW (Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych). Swoim klientom oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, osobowe i dla rolników, a także polisy przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

Elastycznie reagując na potrzeby agentów, brokerów i klientów, TUZ został doceniony m.in. przez takie podmioty, jak “Dziennik Ubezpieczeniowy” czy “Gazeta Ubezpieczeniowa”, która doceniła firmę za akcję “Pełny Pakiet Pomocy dla Agenta”. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego przyznała TUZ tytuł “Instytucji finansowej przyjaznej mediacji”.

W 2023 roku TUZ obchodzi 20-lecie istnienia.

więcej

Dane kontaktowe TUZ Ubezpieczenia

Adres korespondencyjny:
Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Inne formy kontaktu z ubezpieczycielem:
TUZ Ubezpieczenia umożliwia swoim klientom kontakt przez internet za pomocą znajdującego się na stronie formularza kontaktowego. Zgłoszenia szkody można dokonać za pomocą formularza online lub pod adresem [email protected].

Zgłoszenie szkody w TUZ Ubezpieczenia

Szkody w ramach assistance najlepiej zgłaszać:

telefonicznie pod numerem +48 22 327 60 60

Rodzaje assistance w TUZ Ubezpieczenia

Auto Assistance w TUZ Ubezpieczenia

Ubezpieczenie assistance samochodowe w TUZ Ubezpieczenia jest skierowane do klientów firmy chcących rozszerzyć ochronę ubezpieczenia komunikacyjnego. Jest to dobrowolna polisa zapewniająca ubezpieczonemu określoną pomoc w razie zaistnienia zdarzeń losowych związanych z użytkowaniem pojazdu (awaria, unieruchomienie, kolizja, wypadek).

Klienci TUZ Ubezpieczenia mają do wyboru cztery warianty Auto Assistance: Podstawowy, Standard, Comfort i VIP. Każdy z nich różni się zakresem ochrony, w której skład wchodzą m.in.:

  • naprawa na miejscu zdarzenia,
  • holowanie,
  • parking,
  • zakwaterowanie,
  • usługi informacyjne.

Ochroną w ramach assistance w TUZ Ubezpieczenia mogą być objęte pojazdy bez limitu wiekowego (warianty Podstawowy, Standard i Comfort) lub w wieku nieprzekraczającym 10 lat (wariant VIP). Auto Assistance w wariancie Podstawowym obejmuje szkody, do których doszło w Polsce. Pozostałe warianty działają również w Europie z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii i azjatyckiej części Turcji.

więcej

Cztery warianty Auto Assistance w TUZ Ubezpieczenia – zakres ochrony

Wariant Podstawowy Auto Assistance
Wariant Standard Auto Assistance
Wariant Comfort Auto Assistance
Wariant VIP Auto Assistance