WARTA to polskie towarzystwo ubezpieczeniowe, które powstało z inicjatywy Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego, Krajowego Ubezpieczenia na Życie oraz Poznańskiego Banku Ziemian. Początki działalności firmy sięgają 1920 r. W skład Grupy WARTA wchodzą dwie spółki: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, oferujące swoim klientom szereg ubezpieczeń zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. W grudniu 2012 roku WARTA łącząc się z HDI Asekuracja TU SA, stała się drugim pod względem wielkości towarzystwem ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku. Spółka jest wielokrotnym laureatem Polskiego Programu Jakości Obsługi, a ubezpieczenia oferowane przez nią otrzymywały Laur Konsumenta w 2016 i 2018 roku, co podkreśla bardzo wysoką jakość usług świadczonych przez Grupę.

Wariant Standard Wariant Złoty Wariant Złoty + Wariant Platynowy Wariant Podróżnik 15
Przedmiot ubezpieczenia Samochody osobowe, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3.5 tony, motocykle, przyczepy kempingowe, przyczepy lekkie Samochody osobowe, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3.5 tony, motocykle, przyczepy kempingowe, przyczepy lekkie Samochody osobowe, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3.5 tony, motocykle, przyczepy kempingowe, przyczepy lekkie Samochody osobowe, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3.5 tony, motocykle, przyczepy kempingowe, przyczepy lekkie Samochody osobowe, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3.5 tony, motocykle, przyczepy kempingowe, przyczepy lekkie
Zakres terytorialny Tylko Polska Polska i Europa + europejskie części Rosji oraz Turcji Polska i Europa oraz Izrael, Maroko, Tunezja + europejskie części Rosji oraz Turcji Polska i Europa oraz Izrael, Maroko, Tunezja + europejskie części Rosji oraz Turcji Polska i Europa oraz Izrael, Maroko, Tunezja + europejskie części Rosji oraz Turcji
Zdarzenia objęte ochroną Wypadek Wypadek, awaria, kradzież Wypadek, awaria, kradzież Wypadek, awaria, kradzież Wypadek, awaria, kradzież
Okres ubezpieczenia 12 miesięcy Minimum 12 miesięcy Minimum 12 miesięcy Minimum 12 miesięcy 15 dni
Warunki zawarcia 12-miesięczna polisa OC lub AC Tylko dla klientów Warty posiadających OC  lub AC Tylko dla klientów Warty posiadających OC  lub AC Tylko dla klientów Warty posiadających OC  lub AC Tylko dla klientów Warty posiadających OC  lub AC
Wiek pojazdu Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Pomoc tłumacza

 

 

 

 

Limit odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Brak limitu Brak limitu Brak limitu Brak limitu Brak limitu
Naprawianie pojazdu na miejscu zdarzenia

 

 

 

 

Holowanie pojazdu

Do 100 km przy wypadku

Do 200 km przy wypadku i awarii

Do 400 km

Bez limitu w Polsce – do 1200 km poza krajem

Do 400 km

Złomowanie pojazdu

 

 

Odbiór pojazdu po naprawie

 

Kontynuacja podróży lub powrót kierowcy i pasażerów

 

 

Pojazd zastępczy
wypadek lub kradzież

wypadek, kradzież lub awaria
Zakwaterowanie

Maksymalnie 2 doby

Maksymalnie 5 dób

Maksymalnie 2 doby

Transport zwłok kierowcy lub pasażerów

 

 

Zastępczy kierowca

Tylko przy wypadku

Tylko przy wypadku

Tylko przy wypadku

Opieka nad dziećmi

Tylko przy wypadku

Tylko przy wypadku

Tylko przy wypadku

Dowóz paliwa
Otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz kluczyków
Zniszczenie, zgubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków
Wymiana koła i naprawa ogumienia

 

Naładowanie akumulatora
Wymiana żarówki

Oferta firmy

Wariant Standard

Assistance Standard to najprostszy wariant gwarantujący pomoc poszkodowanemu tylko w razie wypadku, w zakresie pokrycia kosztów holowania do 100 km od miejsca zdarzenia. Pakiet obowiązuje tylko na terytorium Polski, a wiek auta przystępującego do ubezpieczenia nie jest regulowany dodatkowymi przepisami. Jedynym warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie aktualnej, 12-miesięcznej polisy OC lub AC.

Wariant Złoty

Wariant Złoty to ubezpieczenie assistance obowiązujące na terenie Polski i Europy, włączając w to europejskie terytoria Rosji oraz Turcji. W ramach umowy ubezpieczony ma zagwarantowaną pomoc nie tylko w razie wypadku, ale także w przypadku awarii bądź kradzieży. Pomoc ubezpieczyciela obejmuje pokrycie kosztów holowania do 200 km od miejsca zdarzenia. Ten pakiet zapewnia również prawo do wynajmu samochodu zastępczego nawet na 5 dni i jest dostępny tylko dla klientów Warty, którzy posiadają już wykupione OC lub AC.

Wariant Złoty Plus

Wariant Złoty Plus to pakiet assistance zawierający wszystkie udogodnienia Wariantu Złotego, dodatkowo wzbogacony o zwiększone limity na holowanie oraz czas wynajmu pojazdu zastępczego. W ramach umowy ubezpieczony ma zagwarantowaną pomoc w postaci holowania do 400 km od miejsca zdarzenia oraz możliwość użytkowania samochodu zastępczego maksymalnie przez 10 dni. Pakiet oferuje również zakwaterowanie poszkodowanego na maksymalnie dwie doby, a całość assistance obowiązuje w krajach objętych Wariantem Złotym oraz na terytorium Izraela, Maroko i Tunezji.

Wariant Platynowy

Wariant Platynowy to jeden z najszerszych pakietów assistance dostępnych na rynku. Oprócz udogodnień Wariantu Złotego Plus, dodatkowo obejmuje nielimitowane holowanie na terenie Polski, natomiast w przypadku zdarzenia powstałego poza granicami RP holowanie realizowane jest na odległość aż 1200 km. Wynajem pojazdu zastępczego osobie objętej Wariantem Platynowym przysługuje nawet do 15 dni. Pakiet oferuje naprawę uszkodzonego samochodu w warsztatach partnerskich oraz pełną gamę usług serwisowych w zakresie wymiany bądź naprawy ogumienia.

Wariant Podróżnik 15

Wariant Podróżnik jest krótkoterminową ofertą assistance, która pokrywa się z zakresem Wariantu Złotego Plus, a usługi w ramach tego ubezpieczenia świadczone są maksymalnie przez 15 dni. To pakiet stworzony dla kierowców wybierających się na krótkie wakacje samochodem.