Rejestracja samochodu jest jedną z najważniejszych formalności, jakich musi dopełnić właściciel nowego pojazdu. Jaki jest koszt rejestracji auta i jakie przepisy obowiązują w 2020 roku? Co łączy przerejestrowanie samochodu i koronawirusa? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć!

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji pojazdu?

Każdy nabywca pojazdu ma obowiązek zarejestrować go w urzędzie odpowiednim do swojego miejsca zamieszkania (jeśli jest osobą fizyczną) albo do miejsca prowadzenia swojej działalności gospodarczej (jeśli jest osoba prawną).

Przerejestrowanie auta w 2020 roku — kiedy jest konieczne?

Przerejestrowanie samochodu w 2020 roku jest obowiązkowe w sytuacji, gdy pojazd zmieni właściciela. Od 1 stycznia 2020 należało go dokonać przed upływem 30 dni od nabycia auta, co zostało zmienione ze względu na pandemię Covid-19. Teraz nabywcy auta przysługuje na to aż 180 dni i nie zmieni się to do końca 2020 roku. Kara finansowa za nieprzerejestrowanie auta w terminie jest nakładana przez władze samorządowe i może wynosić od 200 do 1000 zł.

Przerejestrowanie samochodu jest ważne dla nowego właściciela, ponieważ, żeby widnieć we wszystkich dokumentach jako posiadacz auta, musi zarejestrować je na swoje nazwisko.

Co powinien zrobić sprzedawca auta?

Poprzedni właściciel też powinien zgłosić to, że pojazd wszedł w posiadanie innej osoby. Należy to zrobić w Wydziale Komunikacji, w którym auto było zarejestrowane. Jeśli były właściciel samochodu tego nie dopilnuje, to właśnie na jego nazwisko mogą przychodzić mandaty nowego użytkownika sprzedanego auta. Sprzedawca samochodu ma 30 dni na zgłoszenie faktu sprzedaży auta.

Zwykle nie trzeba wyrejestrowywać auta. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu składa się tylko w ściśle określonych sytuacjach. Sprzedawca samochodu musi złożyć tylko zawiadomienie o zbyciu pojazdu i powinien to zrobić właśnie w Wydziale Komunikacji. Musi mieć wtedy przy sobie kopię umowy kupna-sprzedaży i swój dowód osobisty.

Oprócz tego poprzedni właściciel pojazdu musi skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym wykupił polisę ochrony cywilnej. Wykupiona polisa OC może działać do końca okresu ubezpieczeniowego (chyba że nabywca samochodu zdecyduje się skorzystać z usług innego ubezpieczyciela), a potem zostanie automatycznie przedłużona, a sprzedawca będzie ponosił tego finansowe konsekwencje solidarnie z kupującym. Jeśli natomiast wywiąże się tego obowiązku w terminie (ma na to 14 dni), to ubezpieczyciel przepisze polisę na nowego właściciela, a jeśli ten zrezygnuje z ochrony, zwróci zbywcy część składki za niewykorzystany okres.

Jeśli nabywca samochodu zdecyduje się kontynuować polisę OC u starego ubezpieczyciela, może to zrobić. W innym razie musi wykupić nowe OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Więcej informacji o tym, co dzieje się z polisą OC po sprzedaży samochodu, można znaleźć poniżej.

Czego potrzebujesz, żeby zarejestrować auto?

Obowiązek rejestracji pojazdu może być dopełniony pod kilkoma warunkami. Właściciel chcący zarejestrować pojazd w 2020 roku musi przede wszystkim posiadać aktualną polisę OC. Należy ją wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. 

Już wcześniej wspomniano, że jeśli kupujemy używany pojazd, prawdopodobnie będzie już miał polisę OC, która będzie go chronić jeszcze przez jakiś czas. Później jednak należy samodzielnie wykupić ubezpieczenie ochrony cywilnej, ponieważ w przypadku zmiany właściciela pojazdu (jeśli taka zmiana została zgłoszona w TU) takie ubezpieczenie nie jest automatycznie przedłużane.

W interesie zarówno kupującego, jak i sprzedawcy samochodu leży poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie właściciela auta. Obowiązek ten spoczywa jednak na zbywcy. Jeśli się z niego nie wywiąże w ciągu 14 dni, sprzedawca i kupujący będą ponosić tego konsekwencje solidarnie.Gdy jednak o tym zapomną i polisa OC po poprzednim właścicielu auta się skończy, nabywca samochodu może nawet tego nie zauważyć. Dlatego warto sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony. Można to zrobić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Trzeba tylko mieć numer rejestracyjny auta albo numer VIN, czyli 17-cyfrowy kod nadawany pojazdowi przez producenta. Ten ostatni znajduje się bezpośrednio na pojeździe albo w dowodzie rejestracyjnym.

Do urzędu, w którym rejestrujemy samochód, w każdym wypadku powinniśmy wziąć:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli jest osobą prawną),
 • wniosek o rejestrację (możemy go pobrać ze strony odpowiedniego urzędu, wydrukować i wypełnić w domu albo dostać papierową wersję formularza w urzędzie),
 • dowód własności pojazdu, np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, orzeczenie sądu lub faktura za zakup auta,
 • dowód posiadania aktualnej polisy OC,
 • stare dokumenty rejestracyjne, jeżeli pojazd był już kiedyś rejestrowany,
 • zaświadczenie o pozytywnym przejściu badania technicznego, jeśli w dowodzie rejestracyjnym nie ma informacji o tym badaniu,
 • dokument pełnomocnictwa, jeśli to pełnomocnik dopełnia formalności związanych z rejestracją pojazdu.

Ponadto, jeśli rejestrujemy używany pojazd, musimy mieć ze sobą:

 • kartę pojazdu,
 • poprzedni dowód rejestracyjny,
 • stare tablice rejestracyjne.

Tablice rejestracyjne niekoniecznie muszą być wymienione. Jeśli nabywca mieszka w tym samym powiecie, co sprzedawca samochodu, na tablicach rejestracyjnych należy wymienić tylko nalepkę legalizacyjną z hologramami, co również robi się w urzędzie. W każdym razie trzeba mieć ze sobą tablice rejestracyjne.

Do zarejestrowania nowego pojazdu potrzebujemy:

 • faktury zakupu samochodu,
 • świadectwa homologacji,
 • karty pojazdu,
 • potwierdzenia zapłaty akcyzy  (w przypadku samochodu sprowadzonego z państwa należącego do UE) albo cła (jeśli pojazd pochodzi spoza obszaru Unii Europejskiej). Zaświadczenie o zapłacie akcyzy może zostać wydane przez salon sprzedaży. Istnieje też możliwość uzyskania go dzięki usłudze e-ZEFIR, działającej w ramach PUE i umożliwiającej elektroniczne składanie deklaracji akcyzowych. Z kolei potwierdzeniem zapłaty cła może być informacja o odbytej odprawie celnej, zamieszczona na fakturze sprzedaży.

Do rejestracji samochodu z zagranicy potrzebne są następujące dodatkowe dokumenty:

 • dowód opłacenia akcyzy (jeżeli samochód był sprowadzony z jednego z państw Unii Europejskiej) albo cła (gdy auto pochodzi spoza terenu UE),
 • tłumaczenia wszystkich potrzebnych dokumentów, dokonane przez konsula albo tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu zabytkowego to:

 • potwierdzenie wpisania pojazdu do jednego z trzech następujących rejestrów: inwentarza muzealiów, wojewódzkiej ewidencji zabytków albo rejestru zabytków,
 • zaświadczenie o odbytym badaniu stanu technicznego pojazdu,
 • protokół oceny stanu technicznego zabytkowego pojazdu,
 • dowód rejestracyjny albo oświadczenie o jego nieposiadaniu,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana).
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana).

Jak wypełnić wniosek o przerejestrowanie auta?

We wniosku należy wpisać następujące dane o właścicielu auta:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer PESEL.

Jeśli samochód ma mieć więcej niż jednego właściciela, potrzebne będą dane wszystkich właścicieli.

Oprócz powyższych danych potrzebne będą informacje na temat samego pojazdu:

 • rodzaj pojazdu,
 • marka,
 • typ, 
 • model,
 • rok produkcji,
 • numer VIN,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu,
 • kolor.

Przy składaniu wniosku trzeba zaznaczyć, czy rejestracja ma być stała, czy czasowa. Można też jednocześnie złożyć wniosek o wydanie:

 • dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
 • duplikatu tablic rejestracyjnych,
 • duplikatu karty pojazdu.

Gdzie rejestrować samochód?

Rejestracja pojazdu w urzędzie miasta albo dzielnicy

W zależności od miejsca, w którym mieszka właściciel pojazdu, należy dokonać rejestracji samochodu w innym urzędzie:

 • w Warszawie wniosek o rejestrację samochodu składa się w urzędzie dzielnicy,
 • w miastach na prawie powiatu rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie miasta.

Jeśli samochód chce zarejestrować osoba fizyczna, powinna złożyć konieczne dokumenty do starosty w miejscu swojego zamieszkania, natomiast przedsiębiorcy rejestrują pojazdy firmowe w starostwie, w którym prowadzą działalność gospodarczą.

Gdzie należy zarejestrować pojazd — w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Bez względu na to, gdzie jesteśmy zameldowani, pojazd powinniśmy zarejestrować w miejscu stałego pobytu, a nie w miejscu zameldowania.

Rejestracja pojazdu online

Można skorzystać z możliwości współczesnych technologii i zarejestrować pojazd bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek i dodać do niego załączniki w postaci zeskanowanych dokumentów. Listę wymaganych załączników można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miejskiego, urzędu dzielnicy albo starostwa.

Rejestracja auta dzięki usługom firm pośredniczących

Z takiej opcji często korzystają na przykład przedsiębiorcy, którzy chcieliby zarejestrować więcej, niż jeden pojazd i zamierzają uniknąć samodzielnego dopełniania skomplikowanych formalności. Firmy pośredniczące w rejestracji auta muszą otrzymać od właściciela pojazdu potrzebne dokumenty oraz upoważnienie do wystąpienia w jego imieniu. Jeśli nabywca samochodu zdecyduje się skorzystać z usług firmy pośredniczącej w rejestrowaniu pojazdów, będzie musiał uiścić w urzędzie dodatkową opłatę za ustanowienie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Koszt rejestracji samochodu w 2020 roku

Koszt rejestracji auta w każdym miejscu w Polsce jest taki sam. Opłaty związane z rejestracją samochodu można podzielić na obowiązkowe i dodatkowe.

Obowiązkowe opłaty za rejestrację pojazdu

 • wydanie dowodu rejestracyjnego — 54 zł,
 • tablice rejestracyjne — 80 zł,
 • nalepka kontrolna — 18,50 zł,
 • nalepka legalizacyjna — 12,50 zł,
 • pozwolenie czasowe (ważne przez 30 dni) — 13,50 zł,
 • opłata ewidencyjna — 2 zł.

Dodatkowe koszty rejestracji auta

 • tablice rejestracyjne z indywidualnie wybranym napisem — 1000 zł zamiast 80 zł,
 • tablice rejestracyjne dla samochodu zabytkowego — 100 zł zamiast 80 zł,
 • karta pojazdu dla auta z zagranicy — 75,50 zł,
 • dodatkowe (rzadko wymagane) badanie techniczne dla pojazdów z zagranicy — 98 zł,
 • opłata za ustanowienie pełnomocnictwa — 17 zł.

Jak zmniejszyć koszt rejestracji auta?

Jeśli nabywamy używany pojazd, który był zarejestrowany w tym samym powiecie, możemy zaoszczędzić na wymianie tablic rejestracyjnych i naklejki kontrolnej. Zmniejszy się wtedy również opłata ewidencyjna. Gdy zsumujemy koszty rejestracji pojazdu, których udało nam się uniknąć, zauważymy, że udało nam się zaoszczędzić prawie 100 zł.

Nowe przepisy dotyczące rejestrowania samochodu w 2020 roku

Kara dotycząca przerejestrowania pojazdu w 2020 roku

1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kar za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni. Przez to spóźnialscy właściciele pojazdów muszą zapłacić aż 1000 złotych za podobne zaniedbanie. Oprócz tego karane było opóźnienie w wyrejestrowaniu pojazdu, na które kierowcy również mieli 30 dni. Te przepisy zostały jednak zmienione w marcu 2020 roku ze względu na pandemię Covid-19.

Przerejestrowanie samochodu w 2020 roku a koronawirus

W związku z pandemią Covid-19 postanowiono wydłużyć czas przysługujący kierowcom na zrealizowanie obowiązku przerejestrowania samochodu z zagranicy z 30 do 180 dni. Zmiana ma obowiązywać do końca 2020 roku.

Zniesienie obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych

Inne zmiany związane z rejestracją samochodu w 2020 roku dotyczą przepisów o tablicach rejestracyjnych. Jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terenie Polski, nie ma obowiązku zmieniania jego tablic rejestracyjnych.

Brak obowiązku wydawania nalepki kontrolnej

Wcześniej za brak nalepki kontrolnej właścicielowi samochodu należał się wysoki mandat i kara w postaci zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Teraz nie ma obowiązku wydawania i posiadania takiej nalepki.

Brak obowiązku wyrabiania kart pojazdu

W 2020 roku nie trzeba wyrabiać karty pojazdu dla samochodów, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce.

Obowiązek rejestracji pojazdu dotyczy wszystkich nabywców nowych i używanych pojazdów. Przerejestrowanie auta w 2020 roku okazało się szczególnie wymagające przez konieczność dostosowania się do dwóch zmian w przepisach dotyczących rejestracji samochodów. Poza tym obowiązek rejestracji samochodu nie jest trudny do wypełnienia, jeśli właściciel pojazdu wie, co dokładnie powinien zrobić.