Ubezpieczenie assistance gwarantuje kierowcom i ich pasażerom szybką i kompleksową pomoc w każdej trudnej sytuacji na drodze – nie tylko po wypadku, ale również przy niespodziewanych awariach. Zakres czynności objętych umową z ubezpieczycielem zależy od wykupionego wariantu polisy. Jak skorzystać z posiadanego ubezpieczenia assistance, by skutecznie rozwiązać problem?

Zanim zadzwonisz po pomoc ubezpieczyciela

Wyobraź sobie, że w czasie jazdy samochodem przytrafiła Ci się niezbyt przyjemna niespodzianka. Silnik Twojego auta nagle zgasł na środku ruchliwej drogi. W takiej sytuacji (i przy każdym innym zdarzeniu losowym – wypadku, kolizji i awarii), skontaktuj się z ubezpieczycielem. Zanim wybierzesz numer alarmowy assistance do towarzystwa ubezpieczeniowego, pamiętaj o wykonaniu kilku czynności, które pozwolą Ci odpowiednio się przygotować do zgłoszenia szkody:

  • Użyj dostępnych środków, by zapobiec dalszej szkodzie albo zmniejszyć jej rozmiary. Postaw za samochodem trójkąt ostrzegawczy (w odległości 100 metrów od pojazdu na autostradzie i drodze ekspresowej, od 30 do 50 m w terenie niezabudowanym, do 1 m w terenie zabudowanym), jeśli to możliwe, włącz światła awaryjne lub zaparkuj pojazd  w bezpiecznym miejscu.

 

  • Określ swoje położenie. Jeżeli dokładnie podasz konsultantowi assistance miejsce zdarzenia, szybciej uzyskasz potrzebną pomoc. Jeśli do wypadku, kolizji czy awarii doszło w terenie zabudowanym (np. w mieście), spróbuj ustalić nazwę ulicy i numer najbliższego budynku.

W przypadku, gdy niefortunne zdarzenie przytrafiło Ci się poza terenem zabudowanym, sprawdź numer drogi i numer kilometra (znajdziesz go na słupku kilometrowym przy jezdni).

Nie potrafisz albo nie jesteś w stanie określić swojej dokładnej lokalizacji? W takiej sytuacji konsultant, po rozmowie z Tobą, postara się ustalić ją w inny sposób (na przykład za sprawą GPS, zapisów kamer albo z pomocą firmy zarządzającej drogą). Musisz jednak mieć na uwadze, że wówczas cała procedura znacznie się wydłuży.

  • Jeśli doszło do awarii, postaraj się odnaleźć usterkę. W trakcie rozmowy konsultant z towarzystwa ubezpieczeniowego z pewnością zapyta o rodzaj usterki w Twoim samochodzie. Nie musisz posługiwać się specjalistycznymi pojęciami ani dokładnie diagnozować problemu. Poinformuj konsultanta assistance o tym, co przestało działać w Twoim samochodzie albo jakie lampki kontrolne zaświeciły się na tablicy rozdzielczej. Podane przez Ciebie informacje zostaną przekazane do pracowników pomocy serwisowej, by ułatwić im należyte przygotowanie się do interwencji.

 

  • Przygotuj polisę assistance i dowód rejestracyjny pojazdu. Pamiętaj, że podanie danych swoich i samochodu jest obowiązkowe w trakcie kontaktu z Centrum Alarmowym Assistance. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, osoba przyjmująca zgłoszenie ma prawo odmówić Ci udzielenia pomocy.

 

Skontaktuj się z Centrum Alarmowym

Żeby skorzystać z assistance w kryzysowej sytuacji, wystarczy skontaktować się z odpowiednim Centrum Alarmowym. Konsultant telefoniczny, który pozostaje dostępny przez całą dobę, zweryfikuje, czy Twoja polisa ubezpieczeniowa obejmuje zaistniałe zdarzenie i sprawdzi usługi wchodzące w zakres wykupionego przez Ciebie pakietu. Następnie udzieli Ci praktycznych wskazówek i zorganizuje niezbędną pomoc.

Numer telefonu do Centrum Alarmowego Assistance znajdziesz na swojej polisie albo na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Pamiętaj, że w większości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) Assistance zamieszczono zapis o obowiązku niezwłocznego poinformowania ubezpieczyciela o zdarzeniu. Wyjątkiem będzie kradzież samochodu – w takim przypadku masz zazwyczaj kilka dni na zgłoszenie zaistniałej sytuacji. Co istotne, niektóre firmy oferujące assistance proszą wyłącznie o kontakt telefoniczny, a inne pozwalają też na wysłanie zgłoszenia faksem lub e-mailem.

Gdy wybierzesz już właściwy numer, czekaj na połączenie z Centrum Alarmowym. Na początku rozmowy konsultant zada Ci pytania o numer polisy assistance (lub OC/ AC, jeżeli zawarłeś umowę assistance w pakiecie z takim ubezpieczeniem), numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN, markę i model samochodu, Twoje nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. Z pomocą tych danych specjalista z towarzystwa ubezpieczeniowego zweryfikuje, jakie świadczenia assistance Ci przysługują z tytułu zawartej umowy.

Przedstawiciel ubezpieczyciela może zapytać Cię również o liczbę podróżujących z Tobą osób, obecności dzieci, zwierząt albo wielkość bagażu, jeśli w ramach assistance należy Ci się transport dla pasażerów czy opieka nad dziećmi.

Gdy już zgłosisz zdarzenie

Po zgłoszeniu awarii, wypadku lub kolizji pamiętaj, by zaczekać na pomoc drogową na miejscu zdarzenia. W zależności od warunków drogowych i odległości do pokonania, dojazd wsparcia serwisowego zajmuje zwykle od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut. W tym czasie nie należy blokować telefonu, np. dzwoniąc do rodziny i znajomych, dlatego że konsultant może potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji. Jeśli naprawa Twojego samochodu na miejscu zdarzenia okaże się niemożliwa, kierowca holownika poprosi Cię o przekazanie kluczyków wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.

Wyłączenia od odpowiedzialności – kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić pomocy?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia w swoich OWU sytuacje, kiedy może odmówić ubezpieczonemu interwencji, mimo zawartej umowy assistance.

Tak zwane wyłączenia od odpowiedzialności dotyczą zwykle:

  • działania siły wyższej – powodzi, huraganu albo innego zjawiska uniemożliwiającego realizację opłaconej w ramach polisy usługi;
  • wypadków, kolizji i awarii spowodowanych nietrzeźwością kierowcy – co istotne, za kierownicą niekoniecznie musi siedzieć ubezpieczony, aby ubezpieczyciel odmówił Ci pomocy wystarczy, że pozwolisz na to osobie nietrzeźwej;
  • samobójstwa lub próby samobójczej kierowcy;
  • awarii powtarzających się po pierwszej interwencji pomocy drogowej, które nie zostały właściwie usunięte – ponowne rozładowanie akumulatora, nawracające awarie instalacji alarmowej itp.;
  • dorobienia kluczyków, pokrycia kosztów paliwa i części zamiennych.

W dokumentach OWU większości towarzystw ubezpieczeniowych znajdziesz informację, że ze świadczeń assistance nie skorzystają osoby przewożone w samochodach w liczbie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić pomocy również wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce na drogach nieutwardzonych albo tam, gdzie dostęp jest niemożliwy albo niedozwolony przez obowiązujące przepisy prawa.

Bardzo często wyłączenia od odpowiedzialności dotyczą pokrycia kosztów usług poniesionych przez ubezpieczonego, jeśli działał on bez porozumienia z Centrum Alarmowym (wyjątek: nie bierze się pod uwagę sytuacji, gdy kontakt był niemożliwy z przyczyn niezależnych od kierowcy). Zdarza się, że niektóre osoby, mimo posiadania ważnego ubezpieczenia assistance, decydują się działać na własną rękę. W takich przypadkach nie mogą oczekiwać na zwrot kosztów. Samodzielna organizacja pomocy jest akceptowana tylko w szczególnych, ściśle określonych okolicznościach. Jeżeli masz wykupioną polisę assistance, pozwól się wyręczyć – ubezpieczyciel zorganizuje potrzebną pomoc za Ciebie.

Jeśli z ważnej przyczyny nie udało Ci się skontaktować z Centrum Alarmowym Twojego ubezpieczyciela, przysługuje Ci zwrot uzasadnionych kosztów zamówionych samodzielnie usług assistance. Zachowaj wszystkie rachunki i faktury – na ich podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe dokona zwrotu do wysokości wyznaczonej limitami świadczeń.

Korzyści ubezpieczeń assistance

Pomijanie assistance przy ubezpieczaniu samochodu to tylko pozorna oszczędność, która w dłuższej perspektywie może kosztować Cię znacznie więcej, niż (niewielka skądinąd) kwota składki. W razie kolizji albo awarii samochodu, posiadanie polisy o zakresie świadczeń dostosowanym do Twoich potrzeb, pozwoli Ci nie tylko zminimalizować wydatki na ewentualne naprawy i inne czynności takie jak holowanie czy organizacja auta zastępczego, ale również sprawi, że w kryzysowych sytuacjach zyskasz niezbędną pomoc, bez konieczności samodzielnego wykonywania telefonów i dłuższego oczekiwania.

Ubezpieczenie assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Możesz wykupić je w pakiecie z OC lub AC albo jako oddzielną usługę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują assistance w różnych wariantach, o zakresie dopasowanym do najrozmaitszych oczekiwań. Warto sprawdzić, jakie świadczenia przysługują kierowcy i w jakich kwestiach ma on szansę zwrócić się o pomoc do ubezpieczyciela.

Podczas jazdy samochodem może przytrafić Ci się wiele niespodziewanych sytuacji – w Twoim samochodzie rozładuje się akumulator, przebije się opona albo zapomnisz uzupełnić paliwo w baku. Trudno przewidzieć wszystkie nagłe przypadki na drodze, warto jednak wiedzieć, że assistance okazuje się względem nich niezwykle przydatny, dlatego trzeba pamiętać, jak z niego skorzystać. Najważniejsze działania z Twojej strony to należyte przygotowanie się do kontaktu z ubezpieczycielem, wykonanie telefonu na numer Centrum Alarmowego i przekazanie konsultantowi niezbędnych informacji. Resztę możesz pozostawić już ubezpieczycielowi, który zorganizuje niezbędną pomoc – serwisową, informacyjną, a nawet medyczną czy prawną.