Cena holowania samochodu na własną rękę może przyprawić o zawroty głowy, szczególnie gdy na pomoc po awarii czy wypadku przyjedzie nieuczciwy kierowca lawety, chcący nieproporcjonalnie dużo zarobić na naszym nieszczęściu. Tymczasem holowanie pojazdu jest jednym ze świadczeń oferowanych kierowcom przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach pakietów assistance, które często są tańsze niż samo jednorazowe holowanie.

Holowanie pojazdu w ramach polisy assistance

Czym jest assistance?

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem motoryzacyjnym, które warto wykupić, jeśli nie na rok, to przynajmniej na czas dalekich podróży. Można spotkać się z rocznymi i krótkoterminowymi polisami assistance, przy czym te ostatnie obowiązują najczęściej przez 7, 14, 15 albo 30 dni. Stworzono też polisy assistance o różnym zakresie, np. mini assistance czy assistance all risks. Zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego i od zakresu polisy assistance może obejmować różne świadczenia, w skład których wchodzi holowanie. Nie jest ono jednak świadczone bezwarunkowo.

Ograniczenia w polisie assistance dotyczące holowania samochodu

Warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej

Bardzo często ubezpieczyciele wymagają posiadania polisy OC, a czasem i AC, od klientów chcących wykupić ubezpieczenie assistance. O ile OC i tak jest obowiązkowym ubezpieczeniem, o tyle AC wykupują tylko niektórzy kierowcy. Istnieją jednak firmy ubezpieczeniowe, które nie stawiają warunków zawarcia umowy, na przykład Mondial i TU Europa.

Zdarzenia objęte ochroną

Każda polisa obejmuje ochroną określone rodzaje zdarzeń. Firma Aviva w podstawowym pakiecie obejmuje ochroną tylko kolizję i uszkodzenie szyby czołowej, a w rozszerzonym – powyżej wymienione zdarzenia oraz awarię. Towarzystwo Hestia z kolei w pakiecie Mini pomaga tylko w sytuacji zderzenia się pojazdów, a w polisie Prestiż oferuje pomoc w przypadku awarii, kradzieży, wypadku i unieruchomienia samochodu. Ubezpieczony powinien sprawdzić, po jakich zdarzeniach przysługuje mu holowanie w ramach assistance u różnych ubezpieczycieli.

Ograniczenia zakresu terytorialnego

Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe określają zakres terytorialny świadczonej pomocy w dokumencie nazywanym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Przykładem niech będzie towarzystwo ubezpieczeniowe Warta, które w zależności od pakietu oferuje pomoc albo tylko na terenie Polski, albo na obszarze całej Europy, europejskich części Turcji i Rosji oraz takich państw, jak Maroko, Izrael i Tunezja. Większość TU działających w Polsce ogranicza swoją działalność do terenu Europy

Limit odległości

owarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają różne limity odległości, na którą odbywa się holowanie samochodu. Przykładowo Allianz Polska ma w swojej ofercie aż pięć wersji car assistance, z których podstawowa polisa obejmuje holowanie do 150 km na terenie Polski, a najbardziej rozszerzony pakiet oferuje nielimitowane holowanie w Polsce i pomoc w innych krajach w granicach 2000 euro. Niektóre TU, np. Mondial, proponują holowanie pojazdu tylko do najbliższego warsztatu albo Autoryzowanej Stacji Obsługi.

Limit odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania

Niektóre polisy assistance nie obejmują ochroną zdarzeń, które miały miejsce blisko miejsca zamieszkania ubezpieczonej osoby. Taka minimalna odległość zdarzenia od domu poszkodowanego, która uprawnia do skorzystania z usług ubezpieczyciela, jest nazywana franszyzą kilometrową. Można ją pokazać na przykładzie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Allianz, które w trzech najmniejszych pakietach oferuje pomoc tylko w miejscach oddalonych o minimum 30 km od miejsca zamieszkania, a w dwóch najbardziej rozszerzonych wersjach assistance nie przewiduje żadnego limitu. Większość TU nie wprowadza jednak franszyzy kilometrowej.

Limit wieku pojazdu

Ostatnim wymienionym tu ograniczeniem będzie limit wieku pojazdu. Nie dotyczy on tylko holowania, ale całego ubezpieczenia assistance. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie sprzedają polisy właścicielom dziesięcio- czy kilkunastoletnich samochodów, a jeszcze mniej TU oferuje assistance bez limitu wieku. Ubezpieczyciele często uznają, że starsze pojazdy mogą z większym prawdopodobieństwem ulec awarii albo wziąć udział w zdarzeniu drogowym. Dlatego też TU podwyższają składki dla właścicieli starszych samochodów albo wcale nie udzielają im ubezpieczeń assistance. Osoby korzystające ze starszych samochodów powinny więc przyjrzeć się uważnie ofertom przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i spróbować znaleźć taką, która nie ma limitu wieku. Jednym z towarzystw proponujących assistance bez ograniczeń wiekowych jest PZU.

Przepisy i zalecenia dotyczące holowania pojazdu

Oprócz wiedzy na temat ubezpieczeń ważna jest znajomość przepisów prawnych odnoszących się do holowania pojazdów. Istnieje wiele przepisów dotyczących holowania samochodu. Najważniejsze z nich są zakazy holowania.

Zakazy holowania obowiązujące w 2020 roku:

 • holowanie na autostradzie (o ile pojazd holujący nie jest specjalnie przeznaczony do holowania do miejsca obsługi podróżnych albo najbliższego wyjazdu),
 • holowanie, gdy holowany pojazd ma niesprawne hamulce,
 • holowanie w sytuacji, gdy pojazd holujący ma naczepę albo przyczepę,
 • holowanie dwóch pojazdów jednocześnie.

Oprócz zakazów obowiązują również inne przepisy, które należy znać przed rozpoczęciem holowania.

Przepisy dotyczące holowania, obowiązujące w 2020 roku:

 • z lewej strony pojazdu należy umieścić trójkąt ostrzegawczy,
 • przy holowaniu należy używać połączenia sztywnego o długości 3 m albo giętkiego o długości od 4 do 6 m,
 • połączenie musi być przyczepione do specjalnie stworzonych w tym celu otworów; nie można zaczepić liny np. o zderzak,
 • samochód holowany na giętkim połączeniu powinien mieć sprawne dwa układy hamulcowe, a ten holowany na połączeniu sztywnym – przynajmniej jeden układ,
 • połączenie powinno być oznaczone żółtymi i czerwonymi chorągiewkami albo naprzemiennymi białymi i czerwonymi pasami,
 • połączenie holującego i holowanego pojazdu musi być wytrzymałe i trudne do rozłączenia,
 • pojazd holujący musi mieć włączone światła mijania,
 • jeśli widoczność jest słaba, należy użyć świateł pozycyjnych,
 • zabrania się włączania świateł awaryjnych w czasie holowania,
 • podczas holowania na terenie zabudowanym nie można przekraczać prędkości 30 km/godzinę, a poza terenem zabudowanym – 60 km/godzinę,
 • holowanie cięższego samochodu nie jest dozwolone, gdy hamulce holowanego pojazdu nie są używane i nikt nim nie kieruje, 
 • również osoba kierująca pojazdem holowanym musi mieć prawo jazdy.

Inne ważne kwestie

Nie są związane bezpośrednio z przepisami ruchu drogowego, ale są ważne dla bezpieczeństwa kierowców obu pojazdów: holującego i holowanego. Oto one:

 • warto przed holowaniem wyposażyć się w kable rozruchowe, które pomogą uruchomić światła w pojeździe w sytuacji, gdy rozładuje się akumulator,
 • lina musi być cały czas napięta,
 • osoba kierująca samochodem holowanym powinna hamować z większą siłą, niż kierująca samochodem holującym, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego napięcia liny;
 • oba pojazdy muszą sygnalizować zamiar skrętu lub zmiany pasa;
 • jeśli pojazdy przemieszczają się po kilkupasmowej drodze, powinny trzymać się prawego pasa,
 • jeśli to możliwe, w czasie holowania warto wybrać mniej uczęszczane drogi, dzięki czemu da się uniknąć częstego i gwałtownego hamowania.

Gdy kierowcy pojazdów nie będą przestrzegać przepisów, mandat za holowanie na lince musi zapłacić osoba holująca. Jeśli pojazd holujący przyczyni się do uszkodzenia holowanego, szkody zostaną pokryte z OC sprawcy. Jeśli to pojazd holowany uszkodzi holujący, znów ucierpi właściciel auta holującego, bo będzie musiał pokryć koszt naprawy z własnego AC.

Holowanie auta na własna rękę a holowanie w ramach assistance

Jak wcześniej wspomniano, cały pakiet assistance, który obejmuje więcej usług niż tylko holowanie, może występować w podobnej cenie, jak jedno holowanie samochodu. Samodzielna organizacja holowania wymaga znajomości licznych przepisów ruchu drogowego oraz posiadania wyposażenia takiego jak specjalna lina, trójkąt ostrzegawczy i kable rozruchowe. Posiadanie polisy assistance obejmującej usługę holowania sprawia, że po zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową osoba ubezpieczona może być spokojna o to, że jej pojazd zostanie przetransportowany do warsztatu przez pracowników serwisowych, a ona sama będzie mogła zająć się innymi sprawami związanymi z zaistniałym zdarzeniem.