Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe uznają, że starsze pojazdy ze względu na swój wiek mają wyższe ryzyko ubezpieczeniowe, czyli prawdopodobnie mogą ulec awarii, kolizji czy wypadkowi. Osoby korzystające ze starszych samochodów i zainteresowane ubezpieczeniem assistance powinny przeanalizować oferty wielu przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i spróbować znaleźć polisę bez limitu wieku.

Co to znaczy “stary” samochód?

Trudno dokładnie zdefiniować pojęcie starego samochodu. Bardzo często dotyczy ono pojazdów starszych niż 10-15 lat (np. w firmie Allianz pojazd ubezpieczony polisą assistance nie może mieć rocznikowo ukończonych 10 lat, a jeden z pakietów TU Generali nie obejmuje aut starszych niż 13 lat), ale każde towarzystwo ubezpieczeniowe podchodzi do tej kwestii inaczej.

Stary samochód a samochód historyczny

O ile to, czy samochód można nazwać starym, jest oceniane subiektywnie, o tyle uznanie auta za historyczne jest możliwe tylko po spełnieniu przez niego kilku kryteriów:

 • musi być to przynajmniej 25-letni pojazd,
 • nie może być produkowany od minimum 15 lat,
 • przynajmniej w 75% musi składać się z oryginalnych części.

Dodatkowo niektóre młodsze pojazdy mogą zostać uznane za zabytkowe, jeśli spełnią takie warunki:

 • stanowią świadectwo ważnego etapu rozwoju motoryzacji,
 • są pamiątką wydarzeń historycznych lub sportowych,
 • upamiętniają postaci powszechnie uznawane za bardzo ważne,
 • są wykonane z oryginalnych części albo odrestaurowane bądź wiernie odtworzone w sposób zgodny z technologią z czasów, kiedy były produkowane.

Czasem zdarza się tak, że samochody historyczne i zabytkowe mają indywidualnie obliczoną składkę ubezpieczenia. Tym, co je wyróżnia, jest możliwość posiadania nawet krótkoterminowego ubezpieczenia OC, wykupionego na okres krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 30 dni. Poza tym, samochody historyczne, tak jak inne starsze samochody, mogą korzystać z krótkoterminowych pakietów assistance.

Assistance starego samochodu

Przed czym chroni assistance?

Assistance jako dobrowolne ubezpieczenie chroni kierowców przed konsekwencjami takich zdarzeń, jak usterka, wypadek, kolizja czy kradzież. Zapewnia pomoc techniczną, medyczną, prawną i informacyjną.

Występują różne warianty tego ubezpieczenia. Najczęściej można spotkać się z polisą na 12 miesięcy, ale istnieje też możliwość znalezienia assistance krótkoterminowego dla starych i nowych aut. Assistance krótkoterminowe obowiązuje przez 7, 14, 15 albo 30 dni.

W różnych pakietach assistance jest dostępna pomoc w rozmaitych sytuacjach. Ubezpieczyciele wprowadzają pewne ograniczenia w poszczególnych ofertach, ale najczęściej to ubezpieczenie może przydać się w sytuacjach, gdy:

 • chciałbyś skontaktować się z infolinią informacyjną,
 • doszło do wypadku, kolizji, usterki lub kradzieży,
 • potrzebna jest naprawa pojazdu w miejscu, w którym stracił sprawność,
 • potrzebujesz pomocy w wymianie koła,
 • naprawa na miejscu nie jest możliwa i potrzebne jest holowanie,
 • wypożyczenie pojazdu zastępczego okaże się konieczne,
 • będziesz potrzebował pomocy tłumacza,
 • przyda się pomoc medyczna i prawna,
 • konieczny będzie transport zwłok kierowcy lub pasażerów,
 • powstanie potrzeba zezłomowanie pojazdu.

Różne pakiety assistance zawierają jeszcze wiele innych świadczeń, ale te wymienione wyżej są najbardziej powszechne. Wybierając assistance dla starego samochodu należy przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia i sprawdzić w nich nie tylko dostępne w pakiecie usługi, ale też ograniczenia i limity (np. w niektórych wariantach wypożyczenie pojazdu zastępczego jest możliwe tylko jeden raz w okresie ubezpieczeniowym, a TU nie udziela pomocy w ramach assistance więcej niż dwa razy w roku).

Dlaczego TU odmawiają ochrony właścicielom starych samochodów?

Jak widać, assistance może się okazać bardzo przydatnym ubezpieczeniem. Jednak, jak już wspomniano, nie jest ono dostępne dla wszystkich właścicieli samochodów. Pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych obawiają się, że starsze pojazdy ze względu na swój stan mogą z większym prawdopodobieństwem ulec wypadkowi albo awarii. Zakładają, że ponad dziesięcioletnie auta mogą mieć niższą sprawność i z tego powodu przypisują im wyższe ryzyko ubezpieczeniowe. Z tego względu odmawiają ubezpieczenia starszych samochodów.

Czy potrzebujesz assistance?

Aby wybrać najlepsze assistance (i każde inne dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne), weź pod uwagę swoje prawdziwe potrzeby. Przykładowo: czy często wyjeżdżasz za granicę i przyda Ci się pomoc tłumacza? Jeśli nie, to nie jest Ci potrzebny pakiet assistance gwarantujący takie usługi. Zastanów się, jakiej ochrony ubezpieczeniowej naprawdę chcesz, a potem podejmij decyzję o tym, jakie wariant assistance wybrać. Mimo tego, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą udzielać pomocy ubezpieczeniowej właścicielom starych aut, wciąż można znaleźć polisy odpowiednie nawet dla samochodów powyżej 15 lat i nie warto bez zastanowienia decydować się na pierwszą z nich.

Gdzie wykupić assistance starego pojazdu?

Ubezpieczenia assistance dla starszych pojazdów również występują w wersji 12-miesięcznej i krótkoterminowej. Nie istnieją ubezpieczenia specjalnie przeznaczone dla starych aut. Można znaleźć po prostu pakiety dostępne dla wszystkich pojazdów bez ograniczeń wiekowych.

Niektóre firmy, np. HDI albo LINK4 rozpatrują indywidualnie sprawę każdego właściciela auta i podejmują decyzję, czy udzielić ubezpieczenia konkretnemu właścicielowi na samochód w starszym wieku. Poniżej podamy przykłady kilku przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, w których bez konieczności spełniania żadnych warunków można uzyskać 12-miesięczne assistance starego samochodu.

Firmy oferujące roczne assistance starego pojazduAviva

Benefia

Przedsiębiorstwo Benefia nie przewiduje limitu wieku pojazdów, którym udziela ubezpieczenia assistance Benefia SOS.

Gefion

W ramach dostępnego bez ograniczeń wieku Assistance Autopomoc klientom firmy Gefion przysługuje usługa holowania do najbliższego warsztatu.

Generali

Ten ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie cztery warianty polisy, z których dwa (Standard i Komfort Plus) są dostępne bez limitu wieku dla starych aut, a dwa pozostałe — Lux i Komfort — mogą być wykupione odpowiednio przez właścicieli pojazdów do 13 lat oraz bez ograniczeń wiekowych, ale dla aut starszych niż 10 lat z franszyzą kilometrową wynoszącą 25 kilometrów od miejsca zamieszkania.

LINK4

Towarzystwo LINK4 zapewnia aż trzy wersje ubezpieczenia assistance klientom posiadającym samochody w różnym wieku. Pakiety nazywają się: Auto Assistance, Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort i mają różne zakresy.

mtu24.pl

Przedsiębiorstwo mtu24.pl jest częścią grupy Ergo Hestia. Nie posiada w swojej ofercie żadnych ograniczeń wiekowych dotyczących assistance starych aut. Firma mtu24.pl proponuje trzy wersje polisy: Assistance po wypadku, Assistance po wypadku i awarii w Polsce i Assistance po wypadku i awarii w Polsce i za granicą. Każda z nich gwarantuje assistance nawet dla auta powyżej 15 lat.

Proama

Firma ubezpieczeniowa Proama obejmuje swoim assistance również starsze samochody. Jest ono dostępne w pakiecie Assistance Wypadkowy, który może być rozszerzony o dodatkowe warianty: Midi Assistance lub Super Assistance.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Proama wprowadziło następujące ograniczenia wieku pojazdów obejmowanych ubezpieczeniem assistance.

 • w przypadku podstawowego wariantu Assistance Wypadkowy ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte pojazdy w każdym wieku,
 • tak samo (bez limitu wieku) jest w przypadku Midi Assistance, ale pod warunkiem, że ubezpieczony wykupi w Proamie także autocasco,
 • jednak ubezpieczenie Midi Assistance połączone z OC Proama (bez AC) obejmuje ochroną ubezpieczeniową tylko pojazdy młodsze niż 12 letnie
 • w przypadku pakietu Super Assistance ochroną ubezpieczeniowa mogą zostać objęte auta do 12 lat.

PZU

Pomoc w Drodze to nazwa assistance proponowanego przez PZU. Jest ono dostępne bez limitu wieku pojazdu dla osób posiadających już PZU Auto OC lub PZU Auto AC. Pomoc w Drodze jest dostępna w trzech wariantach: Komfort, Super i PZU GO. Ta ostatnia opcja wyróżnia się tym, że zapewnia dostęp do aplikacji, przez którą ubezpieczony może poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu drogowym. Pracownik PZU zadzwoni wtedy do kierowcy i zapyta, czy potrzebuje on pomocy. Jeśli ubezpieczony nie będzie odbierał telefonu, PZU zawiadomi Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ponadto razem z tym ubezpieczeniem kierowca otrzymuje czujnik nazwany właśnie PZU GO, który wykrywa między innymi ruch pojazdu i jego lokalizację.

TUZ

Auto Assistance firmy ubezpieczeniowej TUZ obejmuje ochroną zdarzenia powstałe w wyniku awarii. Właściciele starszych aut mogą zainteresować się trzema wariantami:

 • polisami Standard i VIP, które działają tylko dla pojazdów nie mających jeszcze 10 lat,

albo polisą Comfort, dostępną dla samochodów, które nie ukończyły 15 lat.

Warta

Warta proponuje swoim klientom cztery warianty ubezpieczenia assistance bez ograniczeń wiekowych dla pojazdów. Są to polisy: Standard, Złoty, Złoty+ i Platynowy. Są dostępne dla tych, którzy wykupili już w Warcie OC lub AC.

Które TU oferują krótkoterminowe assistance starego pojazdu?

Generali

Ubezpieczenie Niezależny assistance w podróży po Polsce i Europie w pakiecie Prestiż jest stworzone dla pojazdów nie starszych niż 15 lat. Pozostałe pakiety assistance są dostępne dla starych samochodów bez ograniczeń wiekowych, więc znajdziemy tu assistance krótkoterminowe nawet dla auta powyżej 15 lat.

HDI lub Warta

Te dwa przedsiębiorstwa oferują polisę pod nazwą Podróżnik 15. Żeby ją zdobyć, trzeba mieć wykupioną polisę OC lub AC w jednej z tych dwóch firm ubezpieczeniowych. Wiek pojazdu w Wariancie Platynowym nie może przekraczać 10 lat.

LINK4

Towarzystwo ubezpieczeniowe LINK4 proponuje polisę assistance razem z ubezpieczeniem podróżnym. Ubezpieczenie nazywa się Podróże + Auto Assistance i nie dotyczy go limit wieku.

Assistance starego samochodu w skrócie

 • Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przypisują starszym samochodom wyższe ryzyko ubezpieczeniowe, dlatego nie chcą udzielać im ubezpieczenia assistance.
 • Mimo to można się spotkać z TU, które oferują roczne assistance dla starszych aut. Są to np. firmy: Aviva, Benefia, Gefion, Generali, mtu24.pl, Proama, PZU, TUZ i Warta.
 • Dla starego samochodu można też wykupić assistance krótkoterminowe w towarzystwach takich, jak: Generali, HDI, LINK4 i Warta.