PZU, czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń to polska firma istniejąca na rynku nieprzerwanie od 1803 roku. To największe przedsiębiorstwo finansowe nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa PZU świadczy usługi dla ponad 22 milionów klientów w 5 krajach. PZU świadczy usługi assistance zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. W 2011 roku polskie przedsiębiorstwo otrzymało wyróżnienie w ramach programu Jakość Obsługi. Warto też dodać, że grupy spółki współpracują z liderami różnych branż, tworząc produkty przeznaczone dla ich klientów.

Auto Pomoc Komfort Auto Pomoc Super
Przedmiot ubezpieczenia Pojazdy osobowe, samochody ciężarowe o masie całkowitej 3.5 tony, mikrobusy, przyczepy kempingowe, motocykle Pojazdy osobowe, samochody ciężarowe o masie całkowitej 3.5 tony, mikrobusy, przyczepy kempingowe, motocykle, przyczepy ciężarowe o maksymalnej ładowności 2 ton
Zakres terytorialny Tylko Polska Polska oraz Europa z wyłączeniem Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy
Zdarzenia objęte ochroną Wypadek, awaria Wypadek, awaria, kradzież
Okres ubezpieczenia 12 miesięcy 12 miesięcy
Warunki zawarcia Obowiązek posiadania ważnej umowy OC/AC Brak wymogów
Wiek pojazdu Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Pomoc tłumacza

Tylko w języku angielskim

Limit odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania

20 km

20 km (istnieje możliwość zniesienia limitu – podwyżka miesięcznej składki)

Naprawianie pojazdu na miejscu zdarzenia

 

 

Holowanie pojazdu

Max. 150 km

Max. 150 km (istnieje możliwość zniesienia limitu – podwyżka miesięcznej składki)

Złomowanie pojazdu

Do 500 zł na terytorium Polski – Do 100 zł poza terytorium RP

Do 500 zł na terytorium Polski – Do 100 zł poza terytorium RP

Odbiór pojazdu po naprawie
Kontynuacja podróży lub powrót kierowcy i pasażerów
Pojazd zastępczy
Zakwaterowanie

Maksymalnie 3 dni

Maksymalnie 3 dni

Transport zwłok kierowcy lub pasażerów

 

 

Zastępczy kierowca

 

 

Opieka nad dziećmi

Maksymalnie przez 3 dni

Dowóz paliwa

 

Otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz kluczyków

 

Zniszczenie, zgubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków

 

Wymiana koła i naprawa ogumienia

 

Naładowanie akumulatora

 

Wymiana żarówki

 

Oferta firmy

Auto Pomoc Komfort

Wariant Auto Pomoc Komfort bez dodatkowej opłaty otrzymuje każdy, kto zawiera z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń umowę PZU Auto OC lub PZU Auto AC. Pakiet Komfort obejmuje podstawowe ubezpieczenie assistance działające tylko na terytorium Polski. W ramach niego klient ma zagwarantowaną doraźną pomoc na miejscu w naprawie unieruchomionego pojazdu oraz holowanie maksymalnie do 150 km.

Auto Pomoc Super

Auto Pomoc Super to podstawowy wariant Auto Pomoc Komfort wzbogacony o możliwość otrzymania pojazdu zastępczego. W ramach pakietu Super, ubezpieczyciel gwarantuje również transport medyczny, opiekę nad dziećmi, dowóz paliwa lub serwis opon i akumulatora. Wariant dostępny jest w dwóch opcjach: PL – działającej tylko w Polsce oraz PL + EU – działającej w Polsce oraz innych krajach Europy z wyłączeniem Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Każdą z opcji, za dodatkową opłatą, można rozszerzyć między innymi o holowanie bez limitu w Polsce i holowanie maksymalnie do 1200 km poza granicami kraju.